K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Proč v kauze Koněv nebyla podána stížnost z podezření pro porušování zákona?

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno

2019 09 08 15ím více v kauze Koněv rostou různé protesty proti neandertálskému zacházení s pomníkem maršála Koněva - a nejen jeho, ale i Rudé armády -, tím vice mi připadá podivné, že doposud nebyla podána stížnost pro podezření z porušení zákona a mezistátní smlouvy s ruskou stranou.

Čtenář se patrně zarazí, jaký zákon, památkový? Nikoli, o památkový zákon v první řadě nejde. Sice je samozřejmé, že by takový pomník měl spadat i do gesce zákona o kulturních památkách, ale pro kauzu je podstatný jiný zákon.

V této republice znají zákon 122/2004 Sb. především specialisté, zabývající se památníky válek a válečných událostí, pak pohřebníci, a rovněž orgány Ministerstva obrany ČR. Dále z povinnosti obecní, městské a krajské úřady, které mají povinnost registrovat objekty spadající pod tento zákon do registru Ministerstva obrany. (Žel z vlastní zkušenosti vím, že mnozí výkonní úředníci, nemám na mysli MO, ani neznají tento zákon...) Ten zákon se jmenuje Zákon o válečných hrobech a pietních místech. Chrání jak válečné hroby, tak i pietní místa, pod nimiž lze rozumět i tzv. kenotafy - symbolické pomníky a pamětní desky na válečné události.

Pomník se sochou maršála Koněva v Praze, za rozdíl od pomníků rudoarmejců v Brně, kde jsou přímo padlí pochováni, není válečným hrobem. Je však pietním místem - kenotafem válečné události osvobození Prahy. Symbolizuje v personě maršála oběť všech sovětských vojáků, padlých za osvobození nejen Prahy,ale i země. Tudíž spadá rovněž pod gesci vykonavatelů zákona 122/2004 Sb. Nejen Olšanské hřbitovy, ale i památník maršála Koněva je ze zákona pietní místo, a do nedávna byl místo odporných útoků i předmětem společenské piety, což se sice děje i dnes, ale v konfrontaci s útočnou tlupou odpůrců.

Proto je nesmírně zarážející okolnost, proč ještě žádný právník nevznesl stížnost, případně trestní oznámení na činnost vyvolávající dojem přípravy skutkové podstaty odstranění pomníku, jenž by měl být ze zákona nejen registrován, ale i vlastníkem chráněn podle požadavků zákona. Všechny dosavadní protesty se zabývají pouze kulturní a morální stránkou kauzy. Ani jeden neřeší právní podstatu kauzy. Jsou indicie, že byla vykonávána činnost přípravy porušení zákona a porušení mezistátní smlouvy o ochraně památníků sovětských osvoboditelů mezi oběma zeměmi, podepsaná presidentem Havlem z naši strany. Tak právníci, konejte. Vypracujte rozbory stavu kauzy a podávejte podměty na řešení. Buďto u nás zákony a mezistátní smlouvy platí, a naplňují se, anebo jsme území bez ochrany památníků Osvoboditelů?

Redaktor MF si o Koněvovi plete pojmy a dojmy.

Jiří Jaroš Nickelli ČSOL Brno I


Tak nám Mladá fronta Dnes opět naložila dávku nesmyslů (D. Rožánek, Koněvův pomník je poctou sovětské verzi osvobození, MF Názory, 6.9.2019, str. 9). Pan redaktor se snaží vývolávat dojem, že existuje nějaká "sovětská verze osvobození". Existuje jen jediná positivistická, faktografická verze osvobození ČSR a Evropy. Nad článkem pana redaktora by klasik dějin ČSR ministr Krofta (autor Dějin Československa,1947) ustrnul a zvolal by "Svatá prostoto". Stejně tak byl učinil i autor knihy Šest dní, kdy národ věděl, pan Ing. dr. Kobliha, český emigrant. Ví vůbec pan redaktor, jak američtí generálové Knox a jiní děkovali Rudé armádě a SSSR za neuvěřitelnou obět při osvobozování Evropy?

Takže dle pana redaktora existuje "sovětská verze osvobození". Existuje i německá, anglosaská verze, francouzská verze, italská verze, americká verze? Ne, existují pouze verze jedinců zabývajících se historií. Žádné oficiální "národní či státní verze" osvobození Evropy,a též ČSR dnes neexistují, pokud nevezmeme v potaz faktografickou verzi osvobození, jak ji uznali již po květnu 1945 všichni Spojenci, jak i prezentoval i president Beneš. Komu posílal Dr. Beneš děkovné telegramy za osvobození v r.1945? (Jest si přečísti např. Svobodné Československo z r. 45...) V první řadě Nejvyššímu sovětu SSSR, pak presidentu Trumanovi a královským Veličenstvům Velké Británie a Sev. Irska, za stejné osvobození. A v první řadě poslal tento telegram Sovětům s poděkováním za osvobození ČSR.

To jen pan redaktor tvrdí, že si kruh kolem paní Semelové, pana Foldyny, pana Ovčáčka vykoledoval jakousi "sovětskou verzi osvobození", protože přece Praha se osvobodila sama s třístovkou renegátů vlasovců, hej? A podle pana redaktora Koněv přijel do Prahy "den po německé kapitulaci". Kde to pan redaktor sebral? Byly kapitulace v Remeši bez sovětské generality, a kapitulace v Berlíně v noci z 8. na 9. května. A velitelé SS v Praze kapitulovali? Oni nestříleli ještě 9. května, nevraždili Pražany? Vydal maršál Schörner velitel wehrmachtu, protektorátu a obklíčené Prahy kapitulační rozkaz 7. nebo 8. května? Sebral se, opustil své vojsko a utekl před Sověty k Američanům...

Pan redaktor neví, že kdyby Koněv nedorazil svými tanky do Prahy, naplnili by Velkoněmci wehrmachtu a SS plán ARLZ, plán totálního zničení Prahy, a že jej začali provádět, že už hořela Staroměstská radnice?

A ještě uvedu regionální příklad z Moravy. Zde katoličtí občané na vlastní náklad vyrobili děkovný kříž Rudé armádě v Podolí u Brna (dnes jej vandalové zhanobili též, ale stále stojí). Takže ti občané děkovali Rudé armádě za přivezení "komunistické poroby"? Ne, děkovali jí za záchranu vlastních životů před Velkogermány, kteří v záchvatu poraženeckého vzteku ničili, vraždili a pálili v celém Brně a širém okolí. Bez těchto zachránců by tady nikdo z nás nebyl - včetně podjatého pana redaktora. Dobře to vím, i na příkladě zavražděných z mé rodiny a příbuzenstva.

Pan redaktor se může se svými spekulacemi "jít bodnout", jak se u nás říká. A neměl by plést do tématu hrušky s bramborami. Co má společného s osvobozením Prahy pakt Molotov-Ribbentropp? Totéž co pakt Poláků s Hitlerem o neútočení na deset let z r. 1934? Takže u nás podle pana redaktora zákeřní komunisté zavedli "satelitní stát s omezenou suverenitou"? Kdy v letech 1945-1948 byla u nás omezena suverenita? Do "státu omezené suverenity" přijel maršál Montgomery převzít řád Bílého lva od presidenta Beneše? Do státu omezené suverenity přijel maršál Tito? Do státu omezené suverenity přijeli francouzští generálové přebírat vysoká vyznamenání? Pan redaktor by svými bláboly neměl "šperkovat historický pafolklór". V jednom má ovšem nechtěnou pravdu - v připomenutí zásluh statisícové Rudé armády. A nesmíme zapomínat ani na rumunskou armádu a náš I. armádní sbor, i na Spojence, kteří osvobodili Plzeňsko a část jižních Čech. Ale to opět jen dokazuje nepochopení kauzy Koněv.

Pomník maršála Koněva není žádný projev kultu osobnosti, jak by to rád prezentoval pan redaktor. Natož nějaké vymyšlené "sovětské verze dějin". Pomník Koněva je především symbol, kenotaf osvobození těch, co padli za naši zem. A jako takový spadá pod ochranu mezistátní smlouvy o ochraně sovětských památek na padlé a příslušných pietních míst. Tu smlouvu (či dohodu) podepsal náš president Havel s ruskou stranou. A tu smlouvu nikdo nezrušil. A od roku 2004 u nás platí Zákon o válečných hrobech a pietních místech. Památník Koněva je prostě a bez debaty pietní místo, a jako takové má nárok na ochranu. Na ochranu před vandaly, hulváty a neandertálci všech typů.