Mimořádný sjezd KSČM – impuls k obnovení komunistického charakteru KSČM

Na téma "Kudy z nejhlubší krize v dějinách strany" proběhla v sobotu 16. října 47. Pražská teoreticko-politická konference, pořádaná před mimořádným sjezdem KSČM dvěma desítkami jejích okresních výborů a svazem mladých komunistů. Přinášíme některá vystoupení.

Miroslav Kavij

Dnešní 47. PTPK se koná týden poté, kdy byly na základě výsledku voleb  rozdány karty pro zastoupení politických stran v novém složení Poslanecké sněmovny. Jejich výsledek znamenal pro KSČM dokončení dávno započatého černého scénáře, k historické porážce KSČM!

Po ztrátě posledního „stranického“ senátora opustila KSČM i další komoru parlamentu ČR – Poslaneckou sněmovnu!  V době, kdy KSČM  si  nedávno připomněla 30 let svého založení a kdy jsme si jen  skromně připomněli 100 let od vzniku KSČ!

Výsledek voleb pro KSČM je, mimo jiných příčin, svým způsobem odpovědí voličů především na více než tříletou toleranci KSČM (ztělesněnou do 7 podmínek)  vládě  Andreje Babiše.

Končící premiér na závěr televizní  superdebaty lídrů politických stran dne 6. října 2021, kterou vysílala veřejnoprávní ČT24, prohlásil, že naše republika prožívá nejlepší období v historii samostatné České republiky!!!

Těžko můžeme doufat, že v době, kdy dochází mnoha ohledech  k narůstání všeobecné krize současného společenského uspořádání – kapitalismu, můžeme od končícího premiéra, stejně tak ale i pravicových stran a mainstreamu očekávat jiné, respektivě negativní hodnocení stavu české  společnosti!

Naopak. ČR pokračovala zapojení do imperialistických struktur Severoatlantické aliance (NATO), Evropské unie (EU) a dalších, které jsou  podřízeny  zájmům politiky Spojených států amerických.

Ve vyostřeném konkurenčním boji se náš stát podřídil zájmům západních monopolních výrobců – namátkou je možné uvést budování telekomunikačních sítí 5. generace, dodávky očkovacích látek nadnárodních společností, plánů na budování dalších bloků jaderné elektrárny a to díky vyvolané kauze Vrbětice, nákupy vojenské techniky a výzbroje. V zájmu podřízenosti NATO a EU  vláda  dostala  vzájemné vztahy ČR s RF na bod mrazu a podobně i vztahy s ČLR! Pokračovalo neefektivní  zbrojení a  militarizace  podle závazku Severoatlantické alianci (2 % HDP na obranu).

Ve službách amerického imperialismu skončila na základě rozhodnutí  hegemona USA fiaskem   mise AČR v Afghánistánu a v dalších státech. Všechny intervence, na kterých se  příslušníci  A ČR podíleli tak  za sebou zanechaly miliony mrtvých, zmrzačených lidí, rozvrácené státy a národy. Naše armáda nadále posilovala v rámci NATO  zapojení svých sil do vojenských provokací, cvičení u hranic s RF a byla vtahována do další eskalace válečného napětí v Evropě a ve světě. Naše republika po boku EU se zapojila do aktivit směřujících ke změně režimu v Bělorusku, Venezuele.  Peníze našich daňových poplatníků putovaly k financování aktivit a skupin směřující ke změně režimů i v jiných státech, včetně socialistické Kuby.

Nechali jsme se zavléci do projektu Evropské unie “Green Deal”, znamenající  uzavírání stávajících energetických zdrojů, odložení staveb jiných (např. nukleárních) energetických zdrojů, konec těžby uhlí.

Velmi negativní dopad pro naši ekonomiku může znamenat  v rámci projektu „zeleného šílenství“ ukončení produkce vozidel se spalovacím motorem.  Pro ČR, která je značně závislá na automobilovém průmyslu, to může znamenat obrovské obtíže. Závislost na dovážených zdrojích,  bankroty, další zadlužování státu, zvýšení nezaměstnanosti, zdražování, problémy s dopravou, dodávkou elektřiny a tepla. Zvýšení nákladů a zhoršení situace tak dopadne především na bedra pracujících a nízkopříjmových lidových vrstev, a to v zájmu zajištění zisku a životního stylu nadnárodních společností a finanční oligarchie.

Neměli bychom zapomenout na snahu o přepisování dějin národů  Československa, památky osvobození a na vzestup reakčních ideologií, fašismu, jako tomu bylo například při odstranění několika památníků osvobození Rudou armádou (včetně sochy maršála Koněva v Praze) nebo při  rehabilitaci sil kolaborujících s nacismem (včetně tzv. vlasovců).

Následující zřejmě kratší období než se původně očekávalo, bude pro ČR obdobím pokusu o sestavení nové vlády, která bude mít důvěru nového parlamentu. V této době se také konečně uskuteční mimořádný sjezd KSČM, který zvolením nového stranického vedení musí (by měl) být signálem změny nejen pro občany naší země a naše potenciální voliče, ale především impulsem k zásadnímu obratu v činnosti a politice skutečné komunistické strany.

Od voleb a rezignace nejužšího vedení ÚV KSČM, ke kterému došlo pod tlakem členů VV ÚV KSČM na mimořádné schůzi tohoto stranického orgánu v den skončených voleb uplynul týden. Stejná doba nás dělí od konání mimořádného sjezdu KSČM, kdy k prosazení jeho svolání vedla dlouhodobá nespokojenost značné části OV a KV KSČM, ale i členů ÚV a VV ÚV KSČM. Jeho delegáti svým hlasováním o složení nového vedení ÚV KSČM spolurozhodnou o tom, zda se podaří vykročit k obnově komunistického charakteru  naší strany, nebo  zůstaneme nadále stranou spíše pragmatickou, v mnoha směrech koketující a pouze napomáhající „vylepšovat“ současný kapitalistický systém. Úkol pro nové vedení o to složitější, že bude muset najít východisko a cesty, jak z neutěšeného stavu v dalších vnitrostranických otázkách. Ekonomické zabezpečení činnosti, řešení stávající organizační struktury, změnu Stanov KSČM a v neposlední řadě příprava nového dlouhodobého politického programu KSČM na základech M-L, který bude umět správně prezentovat a využívat ve své každodenní činnosti o přízeň každého současného a budoucího voliče.

Delegáti okresní konference KSČM dne 13.10.2021 přijali jednomyslně Výzvu delegátům mimořádného sjezdu KSČM. V ní mimo jiné upozorňují, že k vyvození politické zodpovědnosti za volební výsledek a celkový stav strany došlo pouze u nejužšího vedení a členů VV ÚV KSČM, nikoliv ale u končícího poslaneckého klubu KSČM, který nelze nikterak ospravedlnit a jehož politické rozhodování nebylo dlouhodobě usměrňováno a řízeno nejvyššími stranickými orgány.

Delegáti volbou kandidátů do stranického vedení na mimořádném sjezdu KSČM mají možnost v podstatě dvojí volby:

  • Zakonzervovat současný stav volbou kandidátů, kteří byli představiteli a podporovateli současné pragmatické politiky KSČM.
  • Hlasovat pro kandidáty, prezentující se dlouhodobě jako nositelé zásadních změn, za což byli dlouhodobě kritizováni a nálepkováni jako rozbíječi a rozvraceči strany.

Toto  zcela zásadní rozhodnutí nesnese kompromisy, ale žádá řešení zcela jednoznačné. Nenastala ani doba na koketování s myšlenkou sloučení stále nejsilnějších, dle médií, levicových stran KSČM s ČSSD, která je nyní  mediálně prezentována některými kandidáty do vedení ÚV KSČM, např.  Kateřinou Konečnou nebo Jiřím Dolejšem. Sociální demokracie  aktivně prosazující  politiku  vylepšování současného kapitalistického systému v naší zemi, ochotná vysílat naše vojáky v zájmu vražedných operací NATO s cílem destabilizovat nadále celý svět a provádět barevné revoluce, přitažlivou parketou  pro  KSČM být  nemůže!

Dlouhodobým programovým cílem KSČM je socialismus a musí zůstat i nadále! Přes veškerý mediální povyk a dehonestování všech, kteří o něj budou každodenně zasazovat!

Právě z těchto důvodů se delegáti okresní konference Klatovy  shodli  na jednoznačné podpoře ss. Josefa Skály, Milana Krajči a Martina Říhy do nejužšího stranického vedení KSČM. Jejich podporu pro obnovu voličské přízně získali také ss. Martin Juroška, Valder Jakubcová Jaromíra, Ivan Hrůza či Jiří Horák.

Tímto apeluji na všechny účastníky nejen dnešní PTPK, ale především na delegáty mimořádného sjezdu KSČM na důležitosti volby nového stranické vedení jako zásadního předpokladu uskutečnění změn k obnovení  ztraceného vlivu KSČM ve společnosti.

Jsem přesvědčen, že náš společný zápas ztrátou zastoupení KSČM v zákonodárných orgánech za lepší a spravedlivější svět nekončí. Naopak, bude zcela ojedinělou možností k restartu komunistické strany, k obnově jejího politického programu a k  opětovného získání jejího politického vlivu na  rozhodování České republiky v zájmu jejich občanů!

Please publish modules in offcanvas position.