Antikomunistický teror v Rusku po vzoru Německa: KSRF vyloučena z parlam. voleb 2021

2021 08 03 02

─ Sovětskaja Rossija ─
(nezávislé nár. noviny)

ZDROJ (překlad Náš Restart)

2020 01 26 02Krutý a nemilosrdný politický boj v Rusku: Vládnoucí strana Jednotné Rusko po vzoru Německa (ZDE) rozpoutala teror proti komunistům a vyloučilа je z parlamentních voleb 19.9.2021!!!

Nejvyšší soud RF dne 9. srpna 2021 ZAKÁZAL
s konečnou platností kandidaturu Pavla Grudinina
za KSRF ve volbách 19. září 2021.

2020 01 26 02Tiskovka KSRF ze dne 9. srpna 2021 s vystoupením jejího předsedy Gennadije Zjuganova o výsledcích zasedání Nejvyššího soudu Ruské federace v případu ZÁKAZU kandidatury Pavla Grudinina za KSRF ve volbách do Parlamentu RF 19. září 2021. Toto vystoupení nepochybně vejde do dějin jako POHŘEB DEMOKRACIE V RUSKU: video  ZDE

2021 08 09 05Kandidát KSRF Pavel Grudinin se stal opravdovým nepřítelem státní moci v Rusku. Surově ho odstranili z voleb, zbavili ho možnosti podnikat, 2021 08 08 01polévají ho splašky v televizi. A přitom ještě nedávno jeho hospodářství vystavovali jako vzor pro všechny, prezident Putin mu tiskl ruku a Ella Pamfilová ho koketně líbala na tváři.

Tak co se to jen stalo? Proč státní moc v Rusku vyhlásila proti komunistickému kandidátu Grudininovi křížovou válku? V následujícím videu Ilja Jašin pojmenovává příčinu zavilé Putinovy nenávisti ke Grudininovi a vysvětluje skrytou Putinovu bázeň z komunistů v Rusku. Blíže ZDE

2021 07 31 01─ Nápis na volebním plakátu ─
VOLBY 19. ZÁŘÍ 2021

MOC SE JICH BOJÍ
Přijď osobně a hlasuj pro sebe a své blízké!
 


2021 06 28 10Vládnoucí elita, rychle ztrácející popularitu mezi lidmi, si plně uvědomuje vlastní zranitelnost v nadcházejících volbách do ruského parlamentu, hrubě a cynicky porušuje základy práva, morálky a zdravého rozumu. 

Vládnoucí kruhy jsou velmi znepokojeny hmatatelným poklesem popularity vládnoucí strany Jednotné Rusko a rostoucí autoritou levicových sil v čele s KSRF. Snaží se odvrátit pozornost Rusů od hospodářské krize, od uchvácení strategických odvětví zahraničním kapitálem, od politiky sociální genocidy, od vražedných účinků důchodové "reformy", komercionalizace a "optimalizace" sfér zdravotnictví a školství, od libovůle vládnoucí úzké skupinky těch, kdož ztratili poslední kapku soudnosti, tedy od zkorumpované moci a rozkrádačů národního bohatsví, vrchnost se snaží vyřešit problém vlastního politického úpadku prostřednictvím vyřizování si účtů s představiteli KSRF.

2021 08 09 062020 01 26 0224. července 2021 Ústřední volební komise přijala neopodstatněný a nelegální rozhodnutí o vyloučení z volebního seznamu KSRF ředitele státního statku V.I. Lenina Pavla Nikolajeviče Grudinina. Tím, že se vládnoucí režim opírá o naprosto nepodložené, zfabrikované tvrzení, s užitím šidítek místo dokumentů, vládnoucí režim ve skutečnosti znemožnil populárnímu vedoucímu národního podniku kandidovat na poslance Státní dumy, hájit zájmy obyvatel Ruska. Do hloubi duše pobuřuje skutečnost přístupu před prohlášením Ústřední volební komise náhončích lupiče Vladimíra Palicháty, jenž uvedl státní orgány a veřejnost v omyl tím, že šíří dezinformace. Současně je ignorováno rozhodnutí Ústavního soudu Ruské federace, který zakázal svévolně odstraňovat kandidáty z voleb všech úrovní.

2020 01 26 02Rusko po vzoru Německa vyloučilo komunisty z voleb 19.9.2021: video  ZDE

2020 01 26 02G.A. Zjuganov: Splnit vůli národa ─ změnit směr vývoje. Z otevřeného dopisu prezidentu RF V.V. Putinovi: blíže  ZDE
2020 01 26 02Vystoupení a zatčení Niny Ostaninové v centru Moskvy proti násilné vakcinaci ruského národa: blíže (+ video policejního zásahu proti komunistům)  ZDE

Promyšlené a vylhané požadavky k Pavlu Nikolajeviči Grudininovi jsou zřejmé každému čestnému a neangažovanému občanovi. Nicméně vládnoucí kruhy, nejsou schopné nabídnout zemi tvůrčí program, jenž vyvstal na pořadu dne, neboť nejsou sto řídit zemi, uspokojit základní životní potřeby lidí, nejpodlejším a trestuhodným způsobem zasahují do záležitostí největší opoziční politické síly tím, že záměrně vytlačovaly z volebního klání jasného kandidáta KSRF, na příkladu jednoho státního statku V.I. Lenina, který prokázal perspektivu socialistických forem hospodaření jako alternativy k prohnilému kapitalistickému systému.

Provádí se hnusné surové zúčtování nad neochvějným a efektivním hospodářem, jenž demonstroval schopnost úspěšně rozvíjet ekonomiku, zvýšit blaho lidí i v podmínkách stupňující se krize v zemi, rostoucího tlaku ze strany kriminálního oligarchického režimu. Nepřetržitá kompromitace osobností, přispívajících svým dílem k oživení domácí výroby, k obnovení sociálních záruk, jednoznačně zdůrazňuje kompradorskou zhoubnou podstatu vládnoucího režimu, jeho zanedbávání skutečných zájmů Ruska a lidu.

V prezidentských volbách v roce 2018 milióny Rusů daly hlas Pavlu Grudininovi tím, že volba ve prospěch oživení vlasti na principech socialismu, rovnosti, spravedlnosti a lidovlády. Svévolné vyloučení ředitele státního statku V.I. Lenina z volebního seznamu KSRF znamená hrubé přehlížení tužeb lidu, obsahuje výhružný tón vůči všem komunistům, vlastencům a pracujícímu národu. Zločinné rozhodnutí Ústř. vol. komise nadržuje uskutečnění zúčtování se všemi odpůrci banditského krajního kapitalismu. Už nyní přicházejí alarmující signály o eskalaci obludné zvůle vůči komunistům.

2021 08 09 072021 01 12 07Pokus úřadů kriminalizovat poslance Saratovské krajské dumy Nikolaje Bondarenko skrze obvinění fiktivního šíření extremistických materiálů s cílem jeho následného vyškrtnutí z voleb do Státní dumy, nezanechává pochyby o pravých snahách neoliberálního kompradorského uskupení. Jako zcela pobuřující vypadá použití 10 let starého materiálu bezpečnostními složkami s cílem politicky se vypořádat, stejně jako pokus prohlásit za "kriminální" internetové odkazy ohledně nesplněných sociálních a ekonomických slibů strany "Jednotné Rusko", které byly reálně ozvučeny v roce 2003 v projektu manifestu strany moci. Těšící se obrovské popularitě a mající na svém kontě jeden a půl miliónu předplatitelů na YouTube kanálu Nikolaj Bondarenko vyvolává obrovskou podrážděnost moci a jejích služebníků. Ti se stále častěji uchylují k používání naprosto nehorázných a protizákonných metod politického boje.

2021 08 09 082021 01 12 07Současně se odehrává pomlouvačná kampaň proti dalšímu poslanci bojujícímu za obranu sociálních, politických a občanských práv obyvatel hlavního města, tj. proti poslanci Moskevské městské dumy za KSRF Jevgeniji Stupinovi. Rozdmýchávaní falešných zpráv o poslanci neexistujícího ve skutečnosti "střetu zájmů", snaha zbavit Stupina postavení advokáta a, stejně tak, zdroje výdělku, je zaměřena na vytvoření dalších životních obtíží s cílem zabránit aktivní politické činnosti.

Tlak na Pavla Grudinina, na Nikolaje Bondarenka, na Jevgenije Stupina a na mnoho dalších našich přátel z řad Komunistické strany a levicového hnutí – za všechny uvedu Nikolaje Platoškina, Sergeje Udalcova, Sergeje a Andreje Levčenka, jakož i další, což plně zapadá do antikomunistického proudu vládní politiky, směřující k vyčištění politického prostoru, zakonzervování politického monopolu vykořisťovatelů a utlačovatelů Ruska.

Vytýčený ze strany Administrativy prezidenta úkol pro vládnoucí stranu Jednotné Rusko, jejímž předsedou je ruský prezident, tj. získat v novém funkčním období parlamentu ústavní většinu v podmínkách poklesu úrovně důvěry veřejnosti k moci, může být dosaženo pouze cestou hrubých a masových porušování Ústavy Ruské federace a volební zákonodárství. Společnost je povinna tomu zabránit a nenechat vládnoucí třídu vnucovat pomocí násilí a volebního podvodu reprodukci zkrachovalého systému. Neprojevme jakoukoli důvěru režimu, který proměnil Rusko v polokolonii Západu, vedoucí k vymírání a k nahrazení obyvatel naší země vetřelci!

Důrazně požadujeme neprodlené obnovení volebního seznamu KSRF s kandidátem Pavlem Grudininem, ukončení surového účtování s Nikolajem Bondarenkem a Jevgenijem Stupinem. Komunisté hlavního města RF hodlají využít všech dostupných způsobů, jak ochránit naše soudruhy tím, že se postaví proti zvůli oligarchického režimu, a nezastaví se až do plného vítězství levicových sil a ustavení lidové moci v Rusku.

V případě, že vládnoucí elity i nadále půjdou cestou tmelení politického prostoru, maření činnosti opozice, občanům země nezůstane jiné východisko, než cesta masivního boje proti zvůli, na obranu spravedlnosti, zákonnosti a pořádku. Proto předem vyzýváme všechny, komu není lhostejná budoucnost naší Vlasti, budoucnost našich dětí, aby byli připraveni k semknutosti a povznést hlas proti diktátu buržoazní moci v Rusku.

Valerij RAŠKIN
První tajemník Moskevského městského výboru KSRF
poslanec Státní dumy

Please publish modules in offcanvas position.