G.A. Zjuganov: Splnit vůli národa ─ změnit směr vývoje. Z otevřeného dopisu prezidentu RF V.V. Putinovi

2021 07 22 022020 11 28 04Výňatek z otevřeného dopisu k demografické a sociální politice Ruska (ZDROJ, překlad Náš Restart)

BUDEME DÁL VYMÍRAT A ŽEBRAT?

Zásadně přehodnotit politiku v této oblasti nás dvojnásob zavazuje, neboť to, co se děje v zemi, je demografická katastrofa, způsobená nízkou porodností a vysokou úmrtností mezi občany v produktivním věku.

Za desetiletí liberálního kapitalismu v Rusku se počet jen ruského národa snížil o 20 miliónů. (pozn. Našeho Restartu: dle slov nejen předsedy KSRF G. Zjuganova se tak jedná o genocidu ruského národa jako za Velké vlastenecké války) O další milión obyvatel Ruska došlo k poklesu v předchozích dvou letech. Prognózy do budoucna jsou rovněž neutěšitelné. Ruský statist. úřad slibuje, že v příštích 10 letech se původní obyvatelstvo země sníží minimálně o 530 tisíc ročně a sníží se tak o dalších více než 5 miliónů Rusů do r. 2030.

Čelíme tak demografické výzvě, aniž bychom reagovali na to, že naše obrovské rozlohy a přírodní bohatství nebude mít kdo chránit před vnějšími zásahy. Zároveň ale se stálou vytrvalostí jsou ignorovány konkrétní návrhy KSRF, jejichž realizace umožňuje soustředit strategická odvětví ne do rukou oligarchie, ale do rukou státu. Nasměrovat finanční rezervy na rozvoj země, na podporu ekonomiky a sociální oblasti. A přijmout nový rozpočet, který bude plnit tento úkol, který bude činit nejméně 33 biliónů rublů.

Bez realizace opatření navržených v našem programu nelze vážně počítat ani s překonáním chudoby. Dnes je nejčastější plat v zemi ─ 27 tisíc rublů měsíčně (asi 9 tisíc Kč). Průměrný důchod je téměř o polovinu nižší, tedy asi 15 tisíc rublů (asi 5 tisíc Kč). "Děti války", tedy veteráni Velké vlastenecké války, kteří od prvních let života nesli na svých bedrech strašlivý nápor fašismu, dostávají ve městě vyplaceno v průměru 14 tisíc rublů (necelých 5 tisíc Kč), zatímco na venkově 9 tisíc rublů (necelé 3 tisíce Kč). A vládnoucí strana Jednotné Rusko, která se během volební kampaně bude opět dostatečně zviditelňovat, nakolik se stará o blaho voličů, rok za rokem blokuje ve Státní dumě naši iniciativu o navýšení uvedených výplat.

Podle oficiálních údajů máme v RF 20 miliónů žebráků ─ každý sedmý obyvatel Ruska je žebrák. Podle kritérií přijatých ve všech ekonomicky vyspělých zemích je však měsíční příjem pod 500 dolarů považován za bezpodmínečnou chudobu. A v tomto ohledu nutno přiznat, že v tomto sociálním sevření se tak nachází v podstatě více než polovina občanů RF.

Přitom reálné příjmy stále klesají. V prvním čtvrtletí letošního roku byly o 3,6 procenta nižší než v roce předchozím. Tempo jejich poklesu se oproti konci roku 2020 zrychlilo čtyřnásobně. A za posledních 6 let tyto příjmy klesly nejméně o 10 %. Dluhy občanů vůči bankám, do kterých zabředli, aby občané RF vůbec nějak přežili, přesáhly 21 biliónů rublů a téměř se vyrovnaly federálnímu rozpočtu celého Ruska.

Státní média nás hrdě informovala, že ke Dni vítězství penzijní fond vyplatil každému veteránovi 10 tisíc rublů (asi 3 tisíce Kč). Ale například v Uzbekistánu dostali veteráni k 9. květnu několikanásobně více.

Nelze než přivítat, pane prezidente, váš pokyn Kabinetu ministrů, aby vypracoval přístupy k vytvoření celistvého systému podpory rodin s dětmi v zemi. V Rusku každá čtvrtá rodina, kde jsou děti, dle oficiálních měřítek, je chudobná. Tento akutní problém však nelze vyřešit jednorázovými výplatami, které jste slíbil v dubnovém poselství. A aby se záměry uvedly do života, musí se opřít o spolehlivý ekonomický a finanční základ. Bez zásadního přehodnocení současné politiky není kde vzít pro uskutečnění slíbeného záměru. A ta je bohužel zatím v rozporu s vašimi programovými pokyny.

Dlouho jsme říkali, že jedním z nejúčinnějších způsobů finanční podpory mladé rodiny je zlepšení hypotečního mechanismu a plánované snížení hypotečních sazeb. Koneckonců, bydlení je také jedním z hlavních faktorů demografické krize. Ale co se vlastně ve skutečnosti děje? Státní spořitelna a velká část dalších bank zvyšují úrokovou sazbu hypoték na hotové bydlení ze 7,3 % na 7,7 %. A opět se vymlouvají na inflaci.

Avšak v USA, kde je také inflace, tato sazba klesla na historické minimum ─ na 2,7 % ročně. V Německu a skandinávských zemích se úrok na hypotéku pohybuje od 1,5 % do 2%. Ve Francii činí asi 2 %. V Anglii od 2,5 % do 3 %. Vládní představitelé RF opakovaně deklarovali, že musíme snížit hypoteční sazbu a přiblížit ji ukazatelům nejvyspělejších zemí. Pro bankovní komunitu to ale neznamená vůbec nic. Zdá se tak, že banky nechtějí plnit ani vaše příkazy, ani vaše pokyny.

Uvést je do života lze, pokud banky budou postupovat v souladu s našimi požadavky. Proto vyzýváme k zdvojnásobení státních investic do sociální oblasti. Trváme na tom, že životní minimum by mělo být revidováno podle skutečných potřeb lidí a reálných hodnot alespoň pro elementární přežití. Musí se zvýšit minimálně na 25 tisíc rublů (asi 8 tisíc Kč) měsíčně. A vypracovat programy na podporu chudých, vycházejíc z těchto ukazatelů.

Please publish modules in offcanvas position.