Účast německých komunistů ve volbách do Spolkového sněmu zpočátku zakázána, posléze povolena

Zdroj ZDEZDE a ZDE (překlad Náš Restart)

Komunistická strana Německa (KSN) poprvé od svého založení v roce 1968 v tehdejším Západním Německu nebyla povolena do zářijových spolkových voleb. Federální volební komise konstatovala, že KSN ztratila status politické strany kvůli tomu, že opakovaně "nepředložila úřadům požadované zprávy o své činnosti ve stanovené lhůtě".

2021 07 15 03Předseda KSN Patrik Köbele hodlá bojovat proti Federálnímu volebnímu výboru nikoliv na barikádách, ale u soudu. Snímek z videa z kanálu Unsere Zeit na Youtube 

Po začlenění NDR do SRN Komunistická strana Německa ztratila vliv na německé voliče a prakticky se proměnila v malé (zhruba 3,5 tisíce členů) uskupení, které hraje v politickém životě země vedlejší roli. Ve federálních volbách v roce 2017 získala něco přes 7 tisíc "přímých" hlasů a přes 11 tisíc hlasů odevzdaných na stranických listinách. Souvisí to především se vznikem levicové strany, kam vstoupili jak členové vládnoucí v NDR Socialistické sjednocené strany Německa (SED), tak levicoví sociální demokraté ze západoněmeckých zemí. Nyní prakticky Levicová strana reprezentuje po celém Německu ty hodnoty, za které ve své době bojovali komunisté. Nicméně i po sjednocení země je neustále v hledáčku kontrarozvědky, protože je považována za radikálně levicovou.

Historicky němečtí komunisté vždy představovali hrozbu pro setrvání u moci v SRN konzervativní strany CDU/CSU. Vytvořením KSN po zákazu komunistů v roce 1956 se završila dlouhá cesta třídního boje od roku 1918, byla spojena s pokusem o pokračování tradice komunistického hnutí, a proto se KSN spoléhala na podporu ze strany NDR a SSSR. Tolerance komunistů k politickým aktivitám v SRN byla v šedesátých letech spojena s kurzem sblížení s NDR poté, co se šéfem ministerstva zahraničí stal prominentní politik Willy Brandt.

Důvodem pro nepřipuštění kom. strany k volbám bylo tentokrát rozhodnutí Federálního volebního výboru, který stanovil, že činnost KSN neodpovídá liteře tzv. stranického zákona. Jde o její financování. Každá strana musí do určitého termínu předložit informace o svém počtu, potvrzení o přijetí členských příspěvků a darů. Existují i další formální body, k nimž patří jak samotné prohlášení o volební účasti, které podepsal šéf strany a její dva náměstci, tak program strany. K dispozici by měly být i údaje o volbě vedení. KSN podle rozhodnutí Federálního volebního výboru opakovaně porušila stanovené lhůty pro podání informací i v minulosti. Přišla proto o stranický status.

Celkem se podle Spolkového volebního výboru hodlá voleb v září zúčastnit 88 stran. Výbor se zabývá otázkou prověrky přihlášených stran k účasti ve volbách. Šéf úřadu zatím zveřejnil seznam 53 stran.

Předseda KSN Patrik Köbele se chystá podat stížnost ke Spolkovému Ústavnímu soudu. Na to mu zbývá podle nařízení několik dní. Podle Köbela jde tentokrát o existenci strany. Na pozadí připuštění k volbám sdružení jako je Strana sadařů, Strana vegetariánů a veganů, Unie na ochranu zvířat nebo dokonce pravicově radikální seskupení Třetí cesta, která je pod dohledem kontrarozvědky a jež stojí ještě více napravo, než notoricky známá Národně-demokratická strana Německa (také připuštěná k volbám), ignorování komunistické strany vypadá jako podjatost. O to více, že mezi připuštěnými stranami figuruje i trockistická Marxisticko-leninská strana Německa.


POSTSKRIPTUM aneb ZPRÁVA
o rozhodnutí Federálního ústavního soudu Německa ze dne 27.7.2021

Němečtí komunisté přes původní zákaz
získali zpět právo účastnit se voleb do Spolkového sněmu

Německý spolkový Ústavní soud zamítl pokus o zákaz účasti Komunistické strany Německa (KSN) ve volbách do Spolkového sněmu v září t.r. Nemálo německých komunistů jásá.

27. července t.r. Ústavní soud v SRN vyhověl stížnosti KSN, která zpochybnila rozhodnutí Spolkového volebního výboru o odmítnutí účastnit se parlamentních voleb na podzim 2021. Formálně Federální volební komise motivovala zákaz účasti strany kvůli "dodatečným platbám", nicméně spolkový Ústavní soud viděl za tímto rozhodnutím "chladnokrevný stranický zákaz" a "rostoucí kriminalizaci a pomluvy levicových sil".

Nakonec němečtí komunisté podali žalobu a Spolkový ústavní soud se postavil na stranu kom. strany. V rozhodnutí soudu se říká:

Rozsah organizace, počet členů Komunistické strany Německa a její vystoupení na veřejnosti naznačují, že strana je schopna vážně podílet se na tvorbě politické vůle lidu na federální úrovni, nebo na úrovni země.

Předseda KSN Patrik Köbele neskrýval radost, když na Twitteru napsal:

Toto rozhodnutí není jen výsledkem našich právních a politických argumentů, ale především výsledkem velké národní a mezinárodní solidarity, kterou jsme zažili. Děkujeme vám z celého srdce! Toto rozhodnutí je potvrzením, že KSN je aktivní politickou stranou.

2021 08 10 01Předseda KSN Patrik Köbele na důkaz svých slov zveřejnil odkaz na shromáždění německých komunistů věnované 80. výročí útoku hitlerovského Německa na Sovětský svaz. Na záběrech jsou antinatovské slogany, Němci v tričkách s nápisem SSSR se zpěvem sovětských písní.

2020 01 26 02Viz video (ZDE) ke shromáždění NKS a soc. demokratů v Treptowském parku v Berlíně 19. června 2021 k 80. výročí fašistického útoku na Sovětský svaz.

Please publish modules in offcanvas position.