Několik aktuálních informací k vývoji situace ve straně

Vážené soudružky a soudruzi,

několik aktuálních informací k vývoji situace ve straně.

11. května 2021 proběhlo kolegium volených funkcionářů, což je porada nejvyšších funkcionářů strany, kterou svolává předseda ÚV KSČM. Porada se nesla v duchu boje proti svolání mimořádného sjezdu.

Soudruh Filip, podporován některými dalšími nejvyššími funkcionáři KSČM, zaujal stanovisko, že o svolání mimořádného sjezdu musí rozhodnout ÚV KSČM ─ zda vůbec svolat sjezd, či ne. Osobně bude bojovat proti možnosti svolat mimořádný sjezd.

2020 01 26 02Předseda ÚV KSČM a další členové vedení se stejným názorem se tak ocitají zcela mimo Stanovy KSČM.

Dále s. Filip prosazuje provedení VČS a Okresních konferencí ─ ale nejen před případným mimořádným sjezdem, ale i před XI. sjezdem v listopadu. To naznačuje, že skupina s. Filipa uvažuje o odložení XI. sjezdu na jaro 2022.

Stejně nepřátelsky se postavil s. Filip k dovolení zástupce Prahy do VV ÚV KSČM. Odmítá respektovat zvolení s. Hrůzy drtivou většinou hlasů pražského KV. Chce nejdříve věc napadnout ve VV ÚV KSČM tento pátek a pak na mimořádném jednání ÚV KSČM.

Kolegium se shodlo na nutnosti svolat mimořádný ÚV KSČM na sobotu 29. května 2021. Což je pozitivní, ale každá strana jde na jednání ÚV s vlastní představou. Současné vedení s cílem zabránit svolání mimořádného sjezdu a druhá s požadavkem na svolání mimořádného sjezdu.

Z výše uvedeného vyplývá, že páteční VV ÚV KSČM bude klíčový pro další postup ─ na něm bude třeba odmítnout všechny výše popsané názory, jako nepřijatelné porušování Stanov KSČM a nerespektování principu stranické demokracie.

2020 01 26 02Naší odpovědí musí být prosazení takového postupu ke svolání mimořádného sjezdu, který ho umožní uskutečnit bez průtahů a dle Stanov KSČM.

Ke svolání mimořádného sjezdu se připojil další OV ─ Cheb v Karlovarském kraji. Je nás tedy již 30 OV KSČM, co požadujeme zastavení likvidace strany v přímém přenosu. Po dnešních zprávách z kolegia volených funkcionářů budou zřejmě jednat další OV KSČM o připojení se k naší žádosti.

S pozdravem ing. Stanislav Dušek

Please publish modules in offcanvas position.