Davista mladšej generácie, nár. umelec Alexander Matuška (1910-1975), tvorca modernej slovenskej esejistiky

2021 04 02 05„Dobrá literatúra prekračuje rámec estetična, prekračuje ho sociálne, eticky, mravne. Učí človeka - na svoj umelecký spôsob – ako žiť, čo robiť. Nevyhýba sa veľkým spoločenským otázkam, ale nesmie jej zostať cudzou ani veľká samota, máleho ľudského srdca.“
Alexander Matuška

PhDr. Alexander Matuška, DrSc. (* 26. február 1910, Vlkanová – † 1. apríl 1975, Bratislava) bol slovenský literárny vedec a kritik. Pseudonym: Fedor Tomšič, Matúš Meščerjakov. Vyštudoval gymnázium v Banskej Bystrici, neskôr študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (klasickú filológiu, filozofiu, francúzštinu, gréčtinu, latinčinu a československý jazyk).

Prednášal tu aj F.X. Šalda. Neskôr pôsobil ako pedagóg vo viacerých inštitúciách. Stal sa šéfredaktorom Slovenský pohľadov a pracoval tiež v ČSAV. Od narodenia Alexandra Matušku uplynulo v stredu 26. februára 2020 110 rokov. Dnes, 1. apríla, si pripomíname výročie jeho úmrtia (opätovne preto zverejňujeme doplnený článok z roku 2020). Literárny vedec, kritik, esejista a publicista Alexander Matuška zdôrazňoval, že literatúra patrí k súčasti národného života. Alexander Matuška patril k mladšej generácia davistov, ktorí sa označovali ako R 10. Dokumenty, ukážky z tvorby, videodokument aj archívny rozhovor ─ dole.

ŽIVOTOPIS

„Za život, za dôstojnosť a krásu, proti nízkosti, malosti a zlu.“
Alexander Matuška

Alexander MATUŠKA sa narodil 26. februára 1910 vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici, kde bol jeho otec hospodárskym úradníkom na veľkostatku. V desiatich rokoch sa s rodičmi presťahoval do Banskej Bystrice. Po maturite na bystrickom Gymnáziu Andreja Sládkoviča študoval v rokoch 1928 – 1935 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe klasickú filológiu, filozofiu, francúzštinu a československý jazyk (dobové označenie pre český a slovenský jazyk a literatúru ako vzdelávacie predmety).

Spomedzi jeho profesorov ho najväčšmi oslovil F.X. Šalda, ktorého esejistické dielo výrazne rámcuje Matuškove literárne začiatky formálne aj obsahovo. Prvé Matuškove literárno-kritické state sa začali objavovať už od počiatku štúdií. V tom čase bol členom akademického spolku Detvan.

2020 01 26 02Podrobněji ZDROJ

Please publish modules in offcanvas position.