Výkonný výbor a politika KSČM

2020 12 22 03řed cca 5-ti lety jsem na zasedání ústředního výboru KSČM vystoupil v diskusi s příspěvkem, v němž jsem uvedl, že moci se v komunistické straně chopila po roce 1989 postupně skupina tradičních poslanců poslanecké sněmovny, která ovládla výkonný výbor strany.

2020 12 22 03oslanci v zajetí poslaneckých problémů ignorují skutečné problémy společnosti a názory lidí a soustřeďují se na práci v poslanecké sněmovně, ignorují tak i názory členské základny. 

2020 12 22 05okonce z mé strany padla i slova o tom, že dokud bude KSČM ovládána touto skupinou, budou její volební výsledky čím dál horší. Lituji, ale to sledujeme v přímém přenosu. Parlamentní politika na rozdíl od poslanců občany a členy KSČM až tak nezajímá, ty zajímá vize jak z problémů společnosti. Na potřebnost takové vize však poslanci nereflektují.

2020 12 23 03yto závěry jsem učinil na základě pozorování politiky strany a zejména skutečnosti, že vedení strany zcela rezignovalo na formulování politiky strany a na ideologickou práci. V minulosti se VV OV KSČM v J. Hradci opakovaně obracel na VV ÚV se žádostí o svolání ideologické konference, kde by byly řešeny základní politické otázky strany v existující kapitalistické společnosti. Nikdy žádné naší žádosti nebylo vedením strany vyhověno.

2020 12 23 13dyž jsme se později jako krajský radní dotazoval tehdejšího krajského předsedy soudruha Branného, co strana očekává ode mne jako radního, byl jsem překvapen jeho odpovědí, že hlavně jde o to, abychom volební období přestáli bez průšvihu. V mém názoru mě utvrdilo krátce poté jednání na ÚV, které svolalo vedení poslaneckého klubu (nikoliv vedení strany) proto, aby novým radním (další vznikající stranické elitě) vysvětlilo, že v dalších volbách do PS by neměli krajští radní kandidovat a konkurovat tak stávajícím poslancům.

2020 12 22 03oté, kdy jsem se letos stal členem VV ÚV a to rok poté, kdy mě krajská konference zvolila do této funkce, a měl jsem tak možnost sledovat jednání výkonného výboru jsem se v mém hodnocení pouze utvrdil. Rychle se objevili třecí plochy mezi mnou a vedením strany tvrdící, že ohledně předloženého politického problému VV nemůže rozhodnout ─ na rozdíl od mého tvrzení, že VV rozhoduje a PS by se mě tímto rozhodnutím řídit, poslanecký klub má právo navrhovat zásahy do kandidátních listin, ačkoliv takové oprávnění jsem ve Stanovách strany nenašel v případě, že VV nerozhodne, rozhoduje poslanecký klub. Konkrétně šlo o to, že, ačkoliv návrh na podporu novely zákona o rozpočtu VV neschválil (pro bylo 9 hlasů, proti 2 hlasy a 7 se zdrželo). Hlasoval jsem proti, jak mi bylo VV KV KSČM v podstatě uloženo stručně další podpora současné vlády je pro nás nepřijatelná.

2021 01 09 02osobní korespondenci jsem předsedu strany upozornil na to, že v takovém případě není možní tvrdit, že problém vyřeší sám poslanecký klub, jak on sám uvedl na jednání VV. Nicméně z rozeslané Informace č. 5 předsedy strany plyne, že ten nadále tvrdí, že postup poslanců řešil ve své kompetenci samotný poslanecký klub. Poslanecký klub přitom není dle Stanov strany žádný orgán strany, který by byl oprávněn a byl odpovědný za formulaci její politiky a rozhodně není orgánem nahrazujícím výkonný výbor, jak se bohužel v tomto případě stalo.

2020 12 22 03okud nedojde ke změně vedení strany tak, aby se strana soustředila na politiku pro lidi a aby nebyla ovládána tradičními poslanci, volební výsledky KSČM v dalších poslaneckých volbách budou bohužel minimálně na hranici její volitelnosti.

V Jindřichově Hradci dne 24.2.2021
JUDr. Tomeš Vytiska