Čtyři tisíce miliardářů a milióny milionářů vlastní 95 procent bohatství.

Zhroutí se to. A k tomu válka.

2020 11 06 08Profesor Peter Staněk v rozhovoru pro server "Kupredu do minulosti" zmínil, že polarizace bohatství a chudoby dostupuje ve světě obrovských rozměrů.

2021 01 27 02

Jak uvedl, čtyři tisíce miliardářů a šestnáct miliónů milionářů vlastní 95 procent bohatství planety a ostatním zůstávají pouze úvěry a dluhy.

2020 12 22 08jednoho dne se dle jeho slov vše zřítí jako domeček z karet. Prof. Staněk mimo jiné také hovořil o tom, proč se rozplynul takzvaný americký sen. V USA se dle jeho slov vytrácí rozdíly mezi sociálními skupinami, kdy společnost stále krystalizuje do dvou skupin - do skupiny superbohatých a skupiny superchudých. I proto se prý blíží čas velkého konfliktu.

2021 01 10 14vé pak řekl také ke koronaviru a k tomu, jak se v té souvislosti hovoří o seniorech. "Staří lidé jsou ve společnosti vnímání jako bezbranní, a když se postavíte na jejich obranu, té nejbezbrannější části populace, tak získáte politické body. Všichni mluví o ochraně ubohých seniorů, senioři jsou prezentovaní jako imobilní a mentálně retardovaní, sedící v parku o berlích. Všimněte si, že v médiích to máte takto prezentováno", poznamenal prof. Staněk, který se však přiklání k tomu, že nebezpečnost koronaviru je závislá spíše na fyzické kondici. "A z toho hlediska se potom musíte ptát, proč politik zvolí ochranu těchto ubohých? Nezíská tím politické body ve veřejnosti? A hodně velké body?", ptá se prof. Staněk a domnívá se, že ve chvíli, kdy nám byly poskytovány informace o koronavirové nákaze, již někdo kalkulkoval s tím, jak z toho něco vytřískat.

"Musíme ovšem podotknout, že je to samozřejmě konspirace, že ano. I když realita se setsakramentsky podobá konspirační fázi", dodal.

2021 01 03 02ásledně hovořil o globálním konfliktu, ke kterému může dojít. "Pakliže člověk svou vlastní agresivitu vyvíjí tím, že chráníte své před cizími, pak se klidně můžete dostat do situace, ve které válku chápete jako přirozenou obranu svého prostoru, svého etnika, svých možností a všeho ostatního tak, jak se to dělalo vždycky.

2020 12 22 08skutečně, vezměte studii, podle níž, řekněme, za 6 tisíc posledních let, bylo bez války zhruba 180. Vše ostatní bylo kryto válkami. Nezapomeňte, že nemáme pouze první a druhou světovou válku, ale také takzvanou sedmiletou válku, třicetiletou válku a podobně, které znamenaly milióny obětí, akorát se dnes o nich ani neučí na školách. A sedmiletá válka byla první globální konflikt", dodal a zdůraznil, že když národ nezná svou vlastní historii, bude neomylně opakovat své chyby a bude nepoučitelný.

"Jsme nepoučitelní. Neustále opakujeme tytéž chyby. A proč? Protože jsme vůbec nenašli poučení v matce věd, v historii, která nám nastínila důvody, příčiny, důsledky činů z minulosti. A my je neustále opakujeme, ve všech důsledcích", dodal.