MANIFEST KOMUNISTICKÉ STRANY ANEB NAKOLIK SE HISTORIE SNOUBÍ SE SOUČASNOSTÍ

2020 12 23 12anifest Komunistické strany je první vědecký program mezinárodního dělnického hnutí. Vznikl jako program Svazu komunistů a vyšel poprvé v Londýně v únoru 1848 jako brožura o 23 stránkách. Od března do června 1848 jej otiskoval na pokračování orgán německé demokratické emigrace "Deutsche Londoner Zeitung". Ještě téhož roku vyšel Manifest v Londýně znovu, a toto druhé vydání, v němž byly opraveny tiskové chyby, se pak stalo základem všech pozdějších autorizovaných vydání.

2020 12 22 05o češtiny byl Komunistický manifest přeložen ještě za života obou autorů. První český překlad Leopolda Kochmanna vyšel v New Yorku roku 1882. V Rakousku-Uhersku vyšel česky poprvé roku 1893, kdy otiskovaly překlad A. Radimského na pokračování vídeňské "Dělnické Listy". V tomto vydání (nakladatelství Svoboda, 1974). V úvodu Manifestu se píše:

2021 01 02 05vropou obchází strašidlo - strašidlo komunismu. Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojily všechny mocnosti staré Evropy - papež i car, Metternich i Guizot, francouzští radikálové i němečtí policajti. Kde je opoziční strana, která by nebyla svými vládnoucími odpůrci vykřičena jako komunistická, kde je opoziční strana, která by opět potupnou výtku komunismu nevmetla ve tvář jak pokrokovějším opozičníkům, tak i svým reakčním odpůrcům? Z této zkušenosti vyplývá dvojí. Komunismus je již uznáván všemi evropskými mocnostmi za moc. Je svrchovaný čas, aby komunisté otevřeně před celým světem vyložili své názory, své cíle a své snahy a proti báchorkám o strašidle komunismu postavili manifest strany samé. Proto se v Londýně shromáždili komunisté nejrůznějších národností a sepsali tento manifest, který uveřejní v jazyku anglickém, francouzském, německém, italském, vlámském a dánském.


Pozn. Našeho Restartu

Následující výňatek z Manifestu je ideovou Biblí šitou na míru na dnešní poměry glob. kapitalismu, tedy, jinak řečeno, imperialismu jakožto nejvyššího stádia kapitalismu. Je zvykem označovat organizační vrchol pyramidy glob. moci pod zkratkou NWO (New World Order = Nový světový řád).  Manifest tohle skvěle popisuje již před 170 lety, tedy před současným, nejvíce krizovým stavem lidské společnosti v celé své historii.

Ing. Jaroslav Tichý 22.12.2020 zveřejnil svůj článek k tomuto tématu ZDE. V článku zmiňuje obsah dopisu adresovaného amer. satanistou Albertem Pikem Giuseppe Mazzinimu 15. srpna 1871. V dopisu s předstihem desítek let je popsáno vše, co se nakonec i stalo. A krátce před tím, ani ne čtvrt století, Kom. manifest naprosto výborně popsal nynější svět. vývoj.

2020 12 23 13de se buržoazie zmocnila panství, tam zničila všechny feudální, patriarchální, idylické poměry. Bezohledně zpřetrhala pestré feudální svazky, poutající člověka k jeho přirozenému představenému, a neponechala mezi lidmi žádný jiný svazek než holé sobectví, než bezcitné "placení hotovými". Utopila v ledové vodě sobecké vypočítavosti posvátnou bázeň náboženského vytržení, rytířského nadšení a šosácké sentimentality. Proměnila osobní důstojnost člověka ve směnnou hodnotu a namísto nesčetně propůjčených a řádně nabytých svobod postavila jedinou bezohledně chladnou svobodu obchodu. Zkrátka, vykořisťování zastřené náboženskými a politickými iluzemi nahradila vykořisťováním otevřeným, nestoudným, přímým a bezcitným.

Buržoazie zbavila všechny dosud ctihodné a s posvátným ostychem uctívané obory činnosti jejich svatozáře. Proměnila lékaře, právníka, pátera, básníka a muže vědy ve své placené námezdní pracovníky. Buržoazie strhla z rodinných vztahů jejich dojemně sentimentální závoj a převedla je na vztahy ryze peněžní.


Celý Manifest je k mání ZDE
(postupně se rozrůstající seznam literatury je řazen chronolog. dle vydání)