NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Občany ČR nevydírá KSČM, ale USA

2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

České zdravotnictví přijíždí zachraňovat 28 lékařů z USA. V případě pomoci kubánských lékařů, kteří se angažovali v boji s covidem na jaře nejen v Itálii, vše by zůstalo bez mediální odezvy. Solidarita zaoceánských bratrů, kteří „bravurně zvládli ve své zemi první vlnu“, je ale jiného kalibru!

Jde o politické gesto potvrzující podřízenost ČR americkým zájmům, především v otázce NATO. Samozřejmě posvěcené poslaneckou sněmovnou, která o souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků má jednat 27. října.

Solidarita USA v podobě působení amerických lékařů v pražské střešovické nemocnici je dobrým mediálním obrazem k veřejnosti v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu, ve kterém KSČM nesouhlasí s přemrštěnou částkou pro potřeby armády, což vyvolalo řev válečných štváčů prosazující zájmy NATO ( USA).

Podle generála Opaty bude dokonce tímto nerozumným krokem ohroženo zabezpečení obranyschopnosti ČR. Ano, armáda „pyšnící“ se třemi desítkami kusů modernizovaných tanků obměnu techniky potřebuje. Techniku k zabezpečení vlastní obranyschopnosti země. Nikoliv vyřazenou a předraženou techniku od amerických spojenců k plnění úkolů vyslaných českých žoldáků za zájmy globálního imperialismu s doménou USA.

Dnes je státní kasa po skvělém 30-letém hospodaření v kapitalismu prázdná, a to i díky značné korupci v resortu obrany. Nefunkční Kalouskovy padáky, zbrojní zakázky na pandury, tatrovky či letadla CASA. Radary Věra, které naši armádu stály třikrát více než NATO. V seznamu předražených nákupů můžeme pokračovat. „Naštěstí“ aktéři zapojeni do armádní korupční chobotnice díky „činnosti“ soudní mafie můžou mít dále klidný spánek.

Kvičení válečných štváčů z řad politiků i generality v čele s náčelníkem GŠ AČR Alešem Opatou ohledně nákupu techniky pro potřeby NATO vtahuje náš stát do další válečné konfrontace, tentokrát s Ruskou federací. Jaká je skutečná role příslušníků AČR zapojených do mise v Pobaltí, se z oficiálních zdrojů nedozvíme. Zcela jistě ale nepřispívá k uklidnění našich vztahů s RF.

Covid „mění„ svět. V zájmu jednotlivých států je otázka zabezpečení především zdraví svých občanů. Není to KSČM, která dle mainstreamu vydírá naši vládu v souvislosti se snížením financí pro armádu ČR, ale USA, které neustále připomínají a domáhají se plnění našeho finančního závazku ve prospěch NATO.