NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Kecy o šťastné budoucnosti skončily!

2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

Ty tam jsou ujištění a omílání politiků, která zaznívala v době oslav 100. výročí vzniku našeho samostatného státu. Honosné kecy o tom, kterak se naši občané mají nejlépe v celé stoleté historii republiky.

Uměle vyvolaná krize v podobě zákeřné „netopýří“ koronavirové pandemie vše mění. Naši finanční oligarchové, včetně premiéra Babiše si stěžovat nemůžou, naopak. Jejich zisky rostou víc než utěšeně.

Ekonomických dopadů se zatím bát nemusí ani zaměstnanci státní správy a samosprávy. Vláda, díky nepřetržitému křiku pravicových politických stran, je štědrá zatím i ke každému, kdo natáhne ruku. Počínaje kulturní „frontou“ v první linii.

Naopak, bez zájmu politiků nadále zůstávají „nízkopříjmoví“ občané, lidé v exekucích, jejichž řady se začnou rozrůstat, a zaměstnanci pracující za almužnu v podobě minimální mzdy.

K potěšení představitelů globálního finančního kapitálu roste zadlužení občanů a především státní dluh, kdy ke změně nedojde ani v nejbližších letech. Po obřím schodku státních financí v letošním roce, plánuje současná vláda navýšení zadlužení země v dalších letech přibližně o další bilión Kč.

2020 10 15 01říštím generacím není co závidět. Zlikvidovat současné stále narůstající dluhy a navíc „výhodnou půjčku“ od Evropské unie, která je na „spadnutí“ v rámci jejího plánu na podporu oživení Evropy, jejíž poslední splátka je stanovena na rok 2058!

2020 10 15 01ředstavy o spokojené budoucnosti pro mnohé občany skončily před třiceti roky. S návratem kapitalismu, rozkradením a rozprodáním majetku státu, se vznikem společnosti, kde pravidla určuje mafie a nastupující finanční oligarchové. Další zbídačení našeho státu nastalo se vstupem do EU. Roční stamiliardové částky odtékající na dividendách z ČR nadnárodním společnostem jsou toho dokladem.

Stali jsme se otroky ve vlastní zemi, ve které nám po odeznění současné krize nezbude již vůbec nic. Stále je ještě čas na vystoupení ČR z EU. Zamezit tak napodobení řeckého scénáře, znamenající dokončení výprodeje republiky a další zbídačování sociálně nejslabších vrstev společnosti.