NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Podpořme Pepu Skálu, aby byl zvolen předsedou ÚV KSČM!

2020 10 09 03V Praze 9. října 2020, Plk. Prof. PhDr. Milan Matouš, Dr.Sc.

Vážení soudruzi,

volby ukazují, že naše strana jde od deseti k pěti. Už nemáme žádného senátora a hrozí, že za chvíli nebudeme mít nikoho ani v Poslanecké sněmovně. Příčina má jméno Filip a jeho kohorta, kterou si za léta vybral a rozestavil k obrazu svému.

2020 10 09 04e řešení? Je. Máme desítky výborných komunistů, teoreticky připravených, politicky zkušených, i mladých nadějných. Je ale třeba dvojí: aby se spojili a táhli za jeden provaz, aby se dostali na funkce, z nichž mohou stranu a její politiku pozitivně ovlivnit.

2020 01 26 02Obojí musí zajistit zásadový, schopný, energický a rozhodný předseda. Máme vhodného aspiranta na tuhle funkci? Spontánně se ozývá: Josef Skála. Znám ho desítky let. Už jako student spolupracoval s Ústavem marxismu-leninismu ÚV KSČ, s jeho ideologickým oddělením, které jsem vedl. Zúčastňoval se našich mezinárodních teoreticko-politických sympozií a konferencí. Protože znal jazyky, dělal pro naše Vědecko-informační středisko excerpta z ruských, německých a anglických knih.

2020 01 26 02Když se ocitl v čele Mezinárodního svazu studentstva, mohl jsem sledovat jeho činnost jen na dálku. Věděl jsem, že se setkává s významnými státníky, že vystoupil před Valným shromážděním OSN. Obrazem jeho názorů jsou Střípky ze světa, které řadu let vydává a jež na internetu můžeme číst.

2020 10 09 04á jsem vstoupil do Komunistické strany Československa v roce 1945 jako šestnáctiletý. Od té doby jsem působil jako představitel KSČ v armádě, u Pohraniční stráže, projel jsem půl světa jako aktivní účastník světových kongresů filosofických, sociologických a politologických, na přednáškových cestách po evropských a asijských zemích. Na základě zkušeností, které jsem jako komunista za 75 let získal, doporučuji PhDr. Josefa Skálu, CSc. za předsedu ÚV KSČM.


Prof. PhDr. Milan Matouš, DrSc.:
Zkušenosti ze tří čtvrtin století ve straně (čtěte ZDE)