NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a my vzdávame úctu našim osloboditeľom od fašizmu.

2020 10 08 09PhDr. Ľuboš Blaha


2020 10 08 04olo to pred 76 rokmi, keď príslušníci Prvého československého armádneho zboru pod velením generála Ludvíka Svobodu prekročili 6. októbra 1944 hranice našej vlasti.

2020 10 08 10

A ja sa pýtam. Je zločinom pripomenúť si hrdinstvo Ludvíka Svobodu iba preto, že bol komunista? Pretože nový antikomunistický zákon Matovičovej vlády chce presne toto dosiahnuť. Aby sa viac nemohli stavať pamätníky takým osobnostiam ako bol generál Svoboda a ďalší hrdinovia Dukly!

Liberálni zväzáčikovia, ktorí by počas druhej svetovej vojne poslušne slúžili v Hlinkovej garde a bojovali proti “zlému boľševickému Rusku”, idú kádrovať naše historické osobnosti – našich osloboditeľov. Keby stretli generála Svobodu či maršála Koneva za živa, roztriasli by sa im kolená, no dnes sa odbavujú na sochách. Zbabelci.

2020 01 26 02Kvôli nim už nebudeme môcť stavať pamätníky sovietskym osloboditeľom, pretože boli komunisti. Nemôžeme stavať pamätníky ani pomenovať ulice po takých osobnostiach Slovenského národného povstania, ako boli Hustáv Husák, Karol Šmidke či Laco Novomeský. Pred 76 rokmi práve v tomto čase bojovali za našu národnú slobodu a česť. A čo máme za to na nich pľuť?

V Slovenskom národnom povstaní, niekedy v týchto chvíľach pred 76 rokmi, bojoval aj Alexander Dubček. Aj ten je pre poslanca Dostála a ďalších liberálnych politrukov iba “predstaviteľ zločineckého režimu”. Aj toho by najradšej odpravili z našich národných dejín.

Už viac nikomu z našich národných dejateľov nebudeme môcť prejaviť úctu. Všetkým zrúcajme sochy a ulice nazvime podľa amerických prezidentov. Už len Ronald Reagan a George Bush – to sú tí správni mäsiari!

Prepáčte, ale nikdy nikto ma nedonúti podpísať sa pod tento liberálny historický lynč. A vždy budem vyjadrovať úctu našim osloboditeľom. Áno, boli komunisti. Verili v ideály beztriednej spoločnosti – je to snáď zločin? A viete, čo je najdôležitejšie – umierali v boji za našu slobodu. Vďaka nim sme neskončili v nemeckých nacistických plynových komorách. Vďačíme im za všetko – vďačíme im za to, že žijeme.

Generál Svoboda. Maršál Konev. Povstaleckí lídri ako Husák, Novomeský či Šmidke. Generál Viest, generál Golian. 21 tisíc duklianskych obetí Červenej armády. 844 duklianskych obetí Prvého československého armádneho zboru. Povstalci. Partizáni. Hrdinovia ktorí takto pred 76 rokmi bojovali za vlasť.

Títo všetci si zaslúžia našu úctu. Zaslúžia si, aby sme po nich pomenovali ulice. Zaslúžia si, aby sme im stavali nové a nové pamätníky. A zaslúžia si vďaku všetkých Slovákov. Je jedno, či boli červení, modrí alebo fialoví. Boli vlastenci a obetovali všetko za našu slobodu.

Môžem vám sľúbiť jedno, priatelia. Prvá vec, ktorú spravíme, keď sa ľavica vráti do vlády, bude toto: zrušíme nehanebný antikomunistický zákon, ktorý s krvavými očami presadzujú pravičiari ako Dostál či Šeliga.

Zrušíme to ich totalitné kádrovanie dejín. Zrušíme túto dejinnú nespravodlivosť. A opätovne vzdáme hold našim hrdinom, ktorí umierali na Dukle, v SNP, pri celom našom oslobodzovaní. Vrátane komunistov, vrátane ľavičiarov, vrátane Sovietov. Toto vám môžem sľúbiť.

Česť všetkým, čo padli v boji za našu slobodu!
Večná sláva Prvému československému armádnemu zboru!
Večná sláva Červenej armáde!
Večná vďaka ruskému národu!

Ďakujeme!