klicNEVEŘEJNÁ DISKUSE     Kontakt na nás: nas-restart@yandex.com

Náš Restart po delší odmlce opět funguje a lze posílat články, dotazy a informace na výše uvedený e-mail. Za provozování webu se musí platit, proto prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Strašit komunistickou Čínou je pro liberální kapitalismus nutností

2019 06 18 16Mgr. Miroslav Kavij

Jestřábi z řad české pravice by měli bít na poplach ještě více. Komunistická Čína přichází se zprávou, že zdejší muži budou odcházet do důchodu ve věku 55 let a ženy dokonce ve svých 50 letech. Zatímco u nás vzniká a zaniká jedna „důchodová komise“ za druhou, ČLR potřebovala k přijetí takto zásadního rozhodnutí „pouhých“ 6 let.

2020 09 16 01amětníci ví, že komunistická Čína žádnou Ameriku neobjevila. Odchod pracujících v podobném věku byl samozřejmostí a předností sociálního zabezpečení všech občanů socialistického Československa, a to až do roku 1989!

Dnes po více než třech desítkách let zdevastovaného českého státu jsou občané v pozici, která není moc lichotivým vysvědčením restaurovaného kapitalismu.

2020 01 26 02Mladá generace je „ráda“, pokud může splácet nekřesťanskou celoživotní hypotéku zahraničním bankám na pořízení vlastního bydlení. Střední generace doufá, že i na ni zbude v rozkradené státní pokladně finanční částka, která částečně napomůže k jejich přežití v době odchodu do penze.

Optimistický výhled je zatím v nedohlednu. Řádění Netopýřího koronaviru se ještě v plné síle neprojevilo, ale škody jsou již nedozírné. Předpokládané letošní zadlužení České republiky v částce 500 miliard Kč, výhled na příští rok v podobě další sekyry 250 miliard Kč. Naštěstí máme naši solidární a vstřícnou Evropskou unii s její finanční výpomocí.z fondu obnovy po koronavirové pandemii. V době, kdy lidstvu reálně hrozí rozpoutání světového válečného konfliktu, je zbytečné si pokládat otázku, zda dluhy splatí jedna generace, nebo dvě!

Blýskání na lepší časy v situaci, kdy náš stát je v rukách nadnárodních korporací, kdy odliv dividend z České republiky je řádově ve stovkách miliard Kč ročně, je na první pohled z říše snů.

Svět není neměnný, stejně jako další politický vývoj v popřevratovém období rozdělené České republiky, ke kterému došlo z vůle tehdejších „mocných“. Cestou ze všestranného společenského marasmu je naše vystoupení ze svěrací kazajky NATO, což má dlouhodobě ve svém volebním programu KSČM a k čemuž se hlásí i některé neparlamentní strany v čele s Aliancí národních sil.

Další nutností je naše vystoupení z EU, ve které se ČR stala „legitimně“  kolonií Německa a státem se ztrátou vlastní ekonomické suverenity. Uvedené dva kroky jsou základním předpokladem k následné změně společenského systému! Zda budeme i nadále novodobými otroky „sloužícími“ světovému finančnímu kapitálu, nebo suverénním státem, záleží především  na každém z nás.