4. ročník Brněnského odborného semináře: SOCIALISMUS nebo BARBARSTVÍ

Městská organizace KSČM v Brně
uspořádala 4. ročník Brněnského odb. semináře na téma:

2020 09 10 01

2020 01 26 02V sobotu 19. září 2020 od 10 do 16 hodin, Křenová 67

Na semináři vystoupili:

2020 09 10 022020 01 26 02Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. ─ bioklimatolog, CZECHGLOBE AV ČR, Mendelova univerzita v Brně 

2020 09 10 042020 01 26 02Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. ─ ekonom; SAV, Institut EQUILIBRIUM

2020 09 09 082020 01 26 02PhDr. Josef Skála, CSc. politolog, publicista, historik 

2020 09 10 032020 01 26 02Doc. Ing. Radim Valenčík, CSc. ─ pedagog, ekonom, bloger

2020 09 10 052020 01 26 02Plk. Ing. Jaroslav Štefec, CSc. ─ bezpečnostní analytik a poradce 


Nejpošetilejším ze všech omylů je, když si mladé dobré hlavy myslí, že ztratí originalitu, jestliže uznají pravdy, které uznal již někdo před nimi.

Johann Wolfgang Goethe