klicNEVEŘEJNÁ DISKUSE     Kontakt na nás: nas-restart@yandex.com

Náš Restart po delší odmlce opět funguje a lze posílat články, dotazy a informace na výše uvedený e-mail. Za provozování webu se musí platit, proto prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

ANS je vlastenecký konzervativní socialistický proud české politické scény

2020 09 09 02Senátní obvod č. 24, Praha 9
Kandidátka do Senátu České republiky, 2020
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.,
Předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

ANS je vlastenecký konzervativní socialistický proud české politické scény.

Vzhledem k historii naší země je prakticky vyloučeno, aby autentický národní konzervativec neměl smysl pro socialistické hodnoty.

2020 09 09 03prosazuje ochranu tradičních civilizačních a přirozených hodnot – tedy tzv. hodnotový konzervatismus (například otec je muž a matka žena atd.). Jde o návrat k osvědčeným hodnotám minulosti (což je konzervatismus) a to znamená i návrat k sociálním výdobytkům socialistického hnutí zčásti dosaženým již před více než 100 lety a zčásti již z dob husitství, které však po roce 1989 neustále likviduje neoliberální parazitický kapitalismus. 

Stručný profesní životopis:

  • absolventka Univerzity Karlovy v Praze, obor žurnalistika a politologie
  • mluvčí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR v letech 1998 – 2002
  • analytička Kabinetu Vedoucího Úřadu vlády ČR v letech 2002 – 2009
  • koordinátorka Monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR v letech 2009 – 2014
  • jednatelka s.r.o., zaměřené na reklamní a stavebnictví činnost, do současnosti
  • předsedkyně Českého mírového fóra od roku 2003 do současnosti


Vážení přátelé,

dostali jsme se vinou našich politiků, které si bohužel většina našich spoluobčanů v nedávné minulosti opakovaně volila, až do současné situace.

2020 01 26 02Prakticky veškerý majetek našeho národa byl rozkraden nebo zničen a jeho zbytek je převážně v rukách zahraničních majitelů, jsme zemí s úmyslně podhodnocovanou vlastní měnou, nepatří nám ani nerostné přírodní bohatství včetně vody, máme průměrnou mzdou na úrovni 1/3 německé a cca 40 % průměru v celé EU, proti evropskému průměru máme poloviční důchody.

2020 01 26 02Z pozice středně rozvinutého průmyslového státu, jak jsme byli v mezinárodních statistikách klasifikováni ještě v r. 1989, jsme se dostali do pozice rozvojového státu, kam nás přeřadila v r. 2017 i renomovaná americká banka J.P. Morgan.

2020 01 26 02Plníme roli kolonie, odkud se každoročně zvyšuje odliv zisku do zahraničí, zejména pak do Německa, přešli jsme na výrobu výrobků s nižší užitnou hodnotou prodávaných za dumpingové ceny či na výrobu subdodávek, kdy prakticky celý zisk z prodeje (po předchozí kompletaci) zůstává v zahraničí.

2020 01 26 02Jsme zemí, kde dochází k obrovským daňovým únikům z titulu daňových úlev štědře poskytovaných cizím investorům, aby zde dočasně vytvářeli málo kvalifikovaná a málo placená pracovní místa v montovnách a podobných podnicích a tím nahradili kvalifikovaná pracovní místa, o která polistopadové vlády připravily občany této země.

2020 01 26 02Část naší záměrně zdecimované armády je vysílána v rámci NATO do zahraničí, na různé expanzivní africké a jiné mise, či do Pobaltí za účelem vyhrožování silou Rusku. Jsme zemí, která neprovádí vlastní zahraniční politiku, nehájí české národní zájmy.

2020 01 26 02EU nelze zreformovat, protože je již od svého vzniku stavěná jako centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a jejich ekonomikami. Z EU musíme vystoupit (Lisabonská smlouva čl. 50).

2020 01 26 02V plánech NATO a ministerstva obrany je naší zemi přiřčena role evropského bojiště a nárazníkového pásma v případném konfliktu s Ruskem. Kdo se zdravým rozumem s tímto může souhlasit? Z NATO musíme vystoupit (Washingtonská smlouva čl. 13).

ANS požaduje odstoupení od smluv, uzavřených s mezinárodními institucemi či organizacemi v rozporu s českými národními zájmy jako jsou Agenda 21, Agenda 2030, Euro-Med, dohoda s OSN z roku 2008 o naší účasti na přesídlovacích programech a dále materiál OSN: „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“, v němž je uvedeno, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů a má jich průměrně přijmout 6,1 miliónu ročně.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS


Více na webu ANS