K novému Progr. KSČM ▬ Jsme i na Parl. listech

klicMEZI NÁMI, KOMUNISTY    Kontakt na nás: nas-restart@post.cz

Lukáš Hromádka odpovídá redaktorovi Práva Jindřichu Ginterovi

Vážený pane redaktore,

chci předně poděkovat za Váš zájem a zároveň shrnout to hlavní, co se týká snahy o pomoc naší zemi v dnešní tíživé situaci. Jmenuji se Bc. Lukáš Hromádka, jsem komunista a předseda Klubu mladých při OV KSČM ve Frýdku-Místku. Živím se jako OSVČ, a to hlavně zprostředkováním odbytu polské společnosti Swimer pro ČR a SR (coby její Independent Export Sales Representative).

V oboru zdravotnického materiálu to není, díky obchodním kontaktům v Polsku a přímo či zprostředkovaně i v jiných zemích se mi podařilo, ve spolupráci s dr. Josefem Skálou, jednou ze známých tváří KSČM, zajistit kontakt na několik dodavatelů třívrstvých lékařských roušek a respirátorů, jejichž parametry od mne znáte už z dosavadní korespondence. Jde o seriózní nabídky s potřebným příslušenstvím jak ze vzdálenějších teritorií (ČLR, Vietnam, Indie, Vietnam, Turecko), tak některých evropských zemí (Holandsko, Litva a Polsko). Součástí řady z nich je i zajištění mezistátní přepravy, která je dnes většinou velice komplikovaná. V Polsku i některých jiných zemích se snažím dosáhnout i výjimky z exportních omezení či zákazů, uvalených momentálně na dané komodity.

Chci své zemi pomoci, a ne se nehorázně obohatit. Všem, kdo mají k dovozu roušek a respirátorů potřebnou pozici a zdroje, adresuji nabídky zahraničních dodavatelů v původním znění. To, že jsou na dnešní poměry velice přijatelné i cenově, mi potvrdilo několik profesionálů v daném oboru. Důvody, proč nechci nad výsledky vlastní práce ztratit kontrolu úplně, jsou pouze dva. Vložil jsem do ní spoustu času, sil i prostředků, a mám proto právo trvat i na tom, aby to neupadlo do anonymní tmy. Zprostředkovatelská provize je legitimním nárokem. Očekávám ji jen v symbolické výši, pokrývající i mé přímé a nepřímé výlohy (ze své běžné práce jsem vyřazen už řadu dní). Sám výši provize ani nekvantifikuji a jsem připraven to nechat na samotném dovozci.

Vedle komerčních firem jednám i přímo s Ministerstvem zdravotnictví, resp. jeho útvarem strategických nákupů (pp. Marek Brosche, Miroslav Doležel a Kateřina Špásová). I v souvislosti s potřebou zajistit průjezd přes státní hranici jsem se obrátil rovněž na vicepremiéra a ministra vnitra pan Jan Hamáčka. Od něj jsem odpověď nedostal dodnes, příslušný úsek Ministerstva zdravotnictví už ode mne obdržel i všechny požadované certifikáty a další doklady. Na liknavý zájem o komodity, které dnes akutně chybí našemu zdravotnictví i nejširší veřejnosti, však narážím i tady. Teprve po týdnu vzájemné komunikace jsem žádán o vyplnění dotazníku, obsahujícího i všechna obchodní tajemství, aniž mi nabídli aspoň standardní dohodu o neobcházení a symbolické provizi.

Nemá-li o nabídky, jejichž zajištění je za dnešních podmínek krajně obtížné, seriózní zájem vlastní stát, v řadě sousedních zemí by mi "utrhli ruce". Ten luxus si rád odepřu. Vykonám vše pro to, aby se k nám deficitní zboží dostalo aspoň prostřednictvím některé ze seriózních českých firem. Souběžně Vám zasílám maily, které to vše dokládají, i dokumentaci o sobě samém.

S pozdravem
Bc. Lukáš Hromádka


2020 03 20 01