Musím odpovědět s. Věře Kučerové (ZDE), místopředsedkyni OV KSČM RK (a podobným funkcionářům či členům).

Máte pravdu. O tom, kdo povede stranu, rozhodují delegáti, členové KSČM. Stejně souhlasím o vnitrostranické diskusi. Ale to by se myšlenky, náměty, ale i ti, co je chtějí vysvětlovat, museli do struktury a informací strany dostat. Zaznamenala jste, že by se názory, návrhy marxistické skupiny i mladých někdy nějak dostaly oficiální cestou z ÚV do okresů a ke členům?

Mgr. Jaroslav Špaček, Zábřeh

2020 11 28 042021 01 10 16ž jednou jsme se k podobným útokům (viz ZDEa návrhům vyjadřovali. Toto odmítáme. Takže naposledy. Chybí jeden jediný příklad, kde by naši představitelé porušili stanovy a naše zásady. K s. Skálovi jsme se vyjadřovali rovněž.

2020 11 28 04V Táboře 17.2.2021

Pane ministře Plago!

Co si to dovolujete, vyhrožovat dětem, že jim odepřete účast na vzdělávání, pokud si nebudou dvakrát týdně vrážet špejli do nosu? Dáváte tím najevo, že těmto dětem bude odepřeno jedno ze základních práv, a to právo na vzdělání? Žádný normální rodič na to nepřistoupí a Vy se styďte!!!

2020 11 28 042021 01 10 08niciací tohoto otevřeného dopisu, který vám posílám, je kritická situace táhnoucí se již několik let a je stále horší, což je vidět na neustále klesajících preferencích. Upřímně řečeno, čemuž se vůbec nedivím. Ani ve snu by mě nenapadlo, že někdy v životě budu mít takové výhrady k činnosti a politice vedoucích činitelů strany.

Hrají si na bojovníky za spravedlivé ideály, ale komu a čemu slouží??!

2020 12 22 03rávě v těchto měsících můžeme pozorovat, jak se v české společnosti cosi láme. Vypadá to trochu jako pokračování někdejšího třídního boje. Jen s tím rozdílem, že ti, kteří se dnes tváří jako zdravé jádro společnosti, představují ve skutečnosti pravý opak.

Velmi vážení soudruzi, soudružky, přátelé,

dne 25.1.2021 pan Jaroslav Bican z Fórum 24 otiskl článek (ZDE) pod názvem: Marxista ze staré školy zavzpomínal na komunistu... atd. V tomto článku byla řeč o PhDr. J. Skálovi a autor článku vylíčil Josefa Skálu více než barvitě. Samozřejmě na něm nenechal nit suchou. Budiž, žijeme v demokracii, každý má právo na svůj názor, proti tomu nic nemám. Nakonec sám některé politiky a osobnosti na naší politické scéně rozhodně nemusím, neuznávám.

2020 01 26 02Úvodní odstavec ze slovenské wikipedie píše (ZDROJ):

2020 12 22 03rof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. (* 23. júl 1960, Bratislava) je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách.

A nyní si přečtěte, nakolik i odborník podlehne morálce koronafašismu...

Už dlouho jsem nečetl tak svěže napsaný článek. Možná by stačil poslední bod desatera, i když v celém tom textu je hodně podnětů k zamyšlení. Je to desatero, ale nikoliv „Božích přikázání“.

1) Nejprve se zesměšní celý národ. Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný a hloupý synek čilého podnikatele měl alespoň Bc.

2021 01 10 10etos uplyne přesně 50 let od Stanfordského vězeňského experimentu amerického psychologa Philipa Zimbarda, který spočíval v uzavření určitého počtu dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. Záměrně byli vybráni psychicky vyrovnaní a zdraví jedinci, vězni a dozorci byli placeni za účast v experimentu a věděli, že se jedná pouze o experiment.

2020 12 23 03ragické je, že je na pořadu dne už řadu let. A kdo ví, kdy k tomu skutečně dojde. V téhle chvíli jsem si už stoprocentně jistý, že to prohlášení "dáváme své funkce k dispozici" nebylo ani náhodou myšleno tak, že dotyční chtějí své funkce se ctí opustit co nejdříve. Zuby nehty, ale bohužel i s využitím lží se snažili odvrátit brzké konání sjezdu. V. Filip se navrhl naposled na vůdce volební kampaně KSČM v následujících parlamentních volbách.

Please publish modules in offcanvas position.