Představme si: Jude = Ungeimpft (Žid = Neočkovaný)

2020 11 28 04Následující seznam uvádí 29 z více než 400 zákonných omezení uvalených na Židy během prvních šesti let nacistického režimu v Německu.

Při procházení dnešních médií mě napadlo v tomto seznamu zaměnit slovo Žid za slovo neočkovaný a rázem se dávná minulost začíná dost nepříjemně podobat naší současnosti.

Kolik lidí by dnes pod vlivem mediální masáže s těmito nařízeními nadšeně souhlasilo? A kde jsou dnes všichni bojovníci proti fašismu?


Březen 1933

Vyhláška berlínského městského komisaře pro zdravotnictví pozastavuje neočkovaným lékařům činnost v městské sociální péči.

Duben 1933

 • Zákon o obnovení profesionální státní služby odstraňuje neočkované ze státních služeb.
 • Zákon o přijímání do právnických profesí zakazuje přijímání neočkovaných do advokacie.
 • Zákon proti přeplněnosti škol a univerzit omezuje počet neočkovaných studentů na veřejných školách.

Červen 1933

Zákon o denaturalizaci odebírá občanství naturalizovaným neočkovaným a „nežádoucím osobám“.

Říjen 1933

Zákon o redaktorech zakazuje neočkovaným zastávat redakční funkce.

Květen 1935

Armádní zákon vylučuje neočkované důstojníky z armády.

Září 1935

Norimberské rasové zákony vylučují německé neočkované z říšského občanství a zakazují jim uzavírat manželství nebo mít sexuální vztahy s osobami „německé nebo s Němci spřízněné krve“.

Leden 1936

Vládní nařízení o říšském daňovém zákoně zakazuje neočkovaným pracovat jako daňoví poradci.

Duben 1936

Říšský zákon o veterinárních lékařích vylučuje neočkované z této profese.

Říjen 1936

Říšské ministerstvo školství zakazuje neočkovaným učitelům působit na veřejných školách.

duben 1937

Starosta Berlína nařizuje veřejným školám, aby až do odvolání nepřijímaly neočkované děti.

leden 1938

Zákon o změně rodinných a osobních jmen zakazuje neočkovaným měnit si jména.

únor 1938

Zákon o povolání dražebníka vylučuje neočkované z této profese.

březen 1938

Zákon o zbraních zakazuje neočkované obchodníky se zbraněmi.

duben 1938

 • Dekret proti maskování firem neočkovaných zakazuje měnit názvy podniků vlastněných neočkovanými.
 • Nařízení o zveřejnění majetku neočkovaných nařizuje neočkovaným nahlásit veškerý majetek přesahující 5 000 říšských marek.

červenec 1938

Říšské ministerstvo vnitra zakazuje neočkovaným vstup do lázní.

srpen 1938

Vládní nařízení o zákonu o změně rodinných a osobních jmen ukládá neočkovaným, přijmout další jméno: „Neočko“ pro muže a „Neočka“ pro ženy.

říjen 1938

 • Vyhláška o konfiskaci majetku neočkovaných upravuje převod majetku neočkovaných na očkované v Německu.
 • Říšské ministerstvo vnitra ruší platnost všech německých pasů, které měli neočkovaní. Neočkovaní musí odevzdat své staré pasy, které se stanou platnými až poté, co do nich bude vyraženo písmeno „N“.

listopad 1938

 • Výnos o vyloučení neočkovaných z německého hospodářského života uzavírá všechny podniky vlastněné neočkovanými.
 • Říšské ministerstvo školství vylučuje všechny neočkované děti ze státních škol.
 • Říšské ministerstvo vnitra omezuje svobodu pohybu neočkovaných.
 • Říšské ministerstvo vnitra zakazuje neočkovaným chovat poštovní holuby.

Prosinec 1938

 • Vládní nařízení k zákonu o organizaci národní práce ruší všechny státní zakázky uzavřené s firmami vlastněnými neočkovanými.
  Zákon o porodních asistentkách zakazuje výkon povolání všem neočkovaným.

Únor 1939

Nařízení o odevzdání drahých kovů a kamenů ve vlastnictví neočkovaných ukládá neočkovaným odevzdat zlato, stříbro, diamanty a další cennosti státu bez náhrady.

Srpen 1939

Prezident německé loterie zakazuje prodej losů neočkovaným

Please publish modules in offcanvas position.