Začátek nové politiky až po mimořádném sjezdu?

2020 11 28 04V následujících poznámkách se vracím k jedné záležitosti, související s mimořádným sjezdem. Jejich obsahem není ani obdiv ani pochvala. Hned v úvodu chci ale uvést, že nejde o hodnocení vývoje událostí po sjezdu.

K tomu se nevyjadřuji a nechci, aby moje nepokrytě kritické poznámky byly vnímány jako předpověď pro budoucnost. Nové vedení bylo zvoleno, nechť se ukáže. A teprve pak se budu vyjadřovat ke slíbené nové politice. Nejradši bych byl, kdyby to mohla být samá chvála a uznání. Když to nebudu moci udělat, nebudu mlčet.

Krátce před sjezdem mi přišel do e-schránky několikastránkový barevný leták KK. Šlo to cestou elektronické komunikace přes okresní výbory. Proti tomu nic, jen dodám, že by to tak mělo být vždycky a pro všechny stejně. Nemohu potvrdit, že všechny názory, analytické materiály, koncepční materiály atd. atd. bez omezení proudí po stranických   e-linkách. Například z několika alternativ návrhu stranického programu KSČM dostala zelenou jen varianta preferovaná tehdejším stranickým vedením. Ostatní byly prakticky zatajeny. Ačkoli programová konference se usnesla, že do diskuse mají jít všechny texty vzniklé do určitého data. Byl u toho minulý i současný první místopředseda. A dovídám se nyní až po sjezdu, že ani koncepční materiál Josefa Skály, určený delegátům mimořádného sjezdu, nebyl po stranických linkách přes okresní výbory delegátům zprostředkován. Barevný leták Kateřiny Konečné ovšem ano. Myslím si o tom hanba, hanba, hanba, nic více k tomu nyní nemám.

Věnoval jsem letáku bez odkladu pozornost a vyšlo mi z toho brzy, že mi to nedá a udělám oponenturu. A že to vezmu postupně odstavec po odstavci. Takže těch stránek oponentury je poměrně dost a třeba to někoho odradí číst. Mohlo by těch stránek oponentury ale být i více, kolik tam toho podle mně k oponování je. Zase je pro mě důležité říci a tak to říkám, že nemám v úmyslu škodit a urážet autory letáku, ani KK, ani ty, kdož se nepodepsali. Uvádím své názory a nechť si to každý přebere jak umí. Někteří mi určitě nepoděkují, ale s tím se musí počítat. Moje výhoda je v tom, že mi nelze vyčítat snahu "odvděčit se" za neúspěšné tažení na nějakou funkci. Na žádnou totiž neaspiruji. 

Načasování letáku nedalo možnost reagovat a provést důslednou kritiku ještě před sjezdem a tím méně na něm. Za tři nebo pět minut případného diskusního příspěvku. Mohl bych sice svoje myšlenky hodit na papír, ale nic víc bych v dané chvíli nedosáhl. Delegátům bych je neměl jak předložit k úvaze. Myslím si také, že pokud jsou před sjezdem delegáti o něčem rozhodnutí, na jezdu samém to změnit fakticky nejde. Nedokážu nyní identifikovat konkrétně a s jistotou, proč se Kateřina Konečná stala tak výrazným symbolem nadějí pro členy strany, respektive pro delegáty sjezdu. Totiž v tom poměru jak dopadlo hlasování o novém předsedovi. Že to jsou naděje přehnané, nebo spíše falešné, toho se hodně obávám. V oponentuře letáku Kateřiny Konečné a kol. se snažím ukázat, kde se ty obavy berou.

Poznámka na vysvětlenou: text letáku uvádím normálním písmem, moje poznámky jsou psány kurzívou.

 1. ZMĚNA, KTERÁ NÁS POSUNE NEKOMPROMISNĚ VPŘED! KDY, KDYŽ NE TEĎ?

Bojové heslo na počátku? Obsah hesla já vnímám jako  "přání otcem myšlenky". Presentovaná osoba  totiž dosud nic světoborného nepředvedla. Kromě určitého hereckého talentu, modulovaného do polohy  ráznosti a bojovnosti, pokud se někde sporadicky objevila. Přesto do ní patrně v nejlepším úmyslu vkládají své naděje mnozí členové KSČM. Zatím se obávám, že se stávají obětí svých vlastních iluzí, možná iluzí někým vytvářených. Specifická je asi úloha funkcionářů, kteří na okresech dosud působí, kdy o skutečném fungování základních organizací lze mluvit zcela výjimečně. Před dvaceti lety byly schopny základní organizace do něčeho významně promluvit.  A také korigovat výkony okresního vedení. To se postupně omezilo a nyní se to blíží k absolutní nule. Možná je to důležitější faktor, než by se mohlo zdát.                                              

"Bojovné" heslo na začátku, jak si žádá marketing? Takový ten slogan, který se používá třeba v reklamě na nebankovní půjčky nebo jiné zboží, aby zboží zaujalo? Nebudu dlouze plýtvat časem na jazykový rozbor bombastického hesla. Jen tolik, že není úplně jasné, zda nekompromisně posunovat nebo nekompromisně vpřed. Asi hlavně aby tam bylo to nekompromisně, protože to je formálně rázné a bojovné. Není to ovšem obsahově prázdné? Co je to posunout, co je vpřed? Snad Kateřina Konečná tu prázdnotu něčí hodnotným a hodnověrným brzy naplní. Přeji to jí i nám řadovým a neplaceným členům strany a hlavně lidem, kteří na to čekají...

Na řečnickou otázku Kdy, když ne teď? odpovídám já, že ideálním místem v čase byl IX. sjezd strany. Tehdy ovšem a potom na X. sjezdu jakbysmet KK podpořila další setrvání doktora Filipa a jeho spolupracovníků ve funkcích. Se všemi důsledky. Pro ně trvání prebend v parlamentu a pro stranu další úpadek až na pokraj existence. Nebo to tak není?

Posuňme se však bez kompromisu dále.

 1. SILNÝ TÝM PRO KRIZOVÉ OBDOBÍ!
  Jako kandidátka na předsedkyni ÚV KSČM si přeji silný a soudržný tým, který pomůže KSČM převést přes nejkritičtější období, v němž nás čeká mnoho nástrah. Proto bych ráda ve vedení strany spolupracovala s lidmi jako je Marie Pěnčíková, Milan Krajča, Petr Šimůnek, Leo Luzar nebo Jaroslav Komínek. Budeme však potřebovat nasazení, pochopení a důvěru každého předsedy kraje, okresu, každého člena, a dokonce i sympatizanta KSČM.

Kandidátka na předsedu ÚV KSČM (podle znění stanov) nás v této části o něčem přesvědčuje vyjádřením v první osobě. A mně napadá, že to by mohla být první "smysluplná" úprava právě stanov KSČM v duchu Bruselu. Bude se tam muset zavést pojem předsedkyně a stanovy tak genderově vyvážit?

Ano, je to ironie, možná podle někoho nemístná, ale já ji zde užívám, abych vyjádřil pochybnost o hlouběji a hlavně v marxismu založených předpokladech KK. Zatím kromě vzletných frází o ničem takovém nedává tušit. Naopak vím, že pokud jde o program strany, který připravovali soudruzi pod patronací Filipa a Grospiče, nepřinesla paní Kateřina podnětného nic. Nebo o něčem nevím? Pokud jde o úpravy stanov je to totéž. Existuje něco, co mi uniklo?

Kateřina Konečná jen příležitostně seděla na tribuně, když o programu nebo stanovách byla řeč a ... NIC. Před časem jsem se k přípravě a obsahu "návrhu programu" vyjádřil obsáhleji na mnoha stranách. Nyní tedy jen v nejhutnější zkratce: Je to paskvil, který s marxismem má společného vlastně asi jen sporadicky užité výrazivo. Jinak je úplně mimo. Zatím není známo nic o tom, jestli MANIFEST 2.0 znamená další pokračování v tomto duchu, nebo půjde o něco nového. Ale k manifestu později.

KK jmenuje v tomto odstavci skupinu lidí, kteří mají být v jejím týmu. Hmm. Jsou to lidé, kteří už byli součástí vedoucích orgánů strany, těch formálních i těch neformálních skoro všichni. Nepůjdu do podrobností, jen poznamenám, že Petr Šimůnek, Leo Luzar a Marie Pěnčíková pro mě nepředstavují silné příslušníky silného týmu, který by měl zaručeně obrátit trend odchodu KSČM do úplné nicoty. Jejich výkony jsem mohl sledovat při různých příležitostech a jestli si je KK vybrala kvůli tomu, že její průměrnou úroveň osobnosti příliš nepřečnívají, nebo jestli si oni vybrali ji jako potenciálně přitažlivou osobu? Nechť se prosím nikdo neurazí.

Je nepřehlédnutelné, že strana zůstává nadále v rukou lidí, kteří studovali vysokou politickou školu v parlamentu, respektive v klubu poslanců KSČM. Petr Šimůnek již před více než dvaceti lety, ale ve vedení strany, které fakticky ovládl poslanecký klub, vystudoval postgraduál. Neochvějně například vystoupil proti RESTARTU krátce poté, když se musel RESTART kvůli neúnosně sebevražedné politické praxi v KSČM probudit k životu. Jaká tedy bude změna k zastavení trendu úpadku komunistické strany?

Lidem sdruženým letitými svazky se vlastně podařilo udržet vliv? Nemám se čeho chytit, abych uvěřil, že toto bude silný tým. Házet nesmyslně klacky pod nohy není vhodné nikomu z vedení. To tedy ne. Ale slibuji, že kritiku už si neodpustím nikdy, ani před volbami. Praxe ukázala, že to k ničemu nevedlo.

 1. CO NABÍZÍME?
  Generační obměnu, odbornost, zkušenost, rovný metr pro všechny a soudružský přístup k naprosto všem členům strany. Nastartování změn nezbytně nutných pro obrodu KSČM a její návrat mezi hlavní politické síly v naší zemi.

Generační obměna nezní špatně, ovšem když nám dojde, že jde o Šimůnka s Luzarem, nastávají pochybnosti. A když si uvědomíme význam slova obměna, že to vlastně není výměna nebo změna, víme na čem jsme. Není to moje hra se slovy proti letáku. Zdá se mi, že se naopak jedná o hru se slovy autora letáku - marketingového odborníka proti čtenářům letáku.

V textu se mluví o rovném metru, o soudružském přístupu. Nač se zde reaguje? O čem se tady vlastně hovoří? Neměl by se urazit doktor Filip? Nebo někdo jiný z bývalého vedení? Nebo někdo jiný, kdo se tak nechoval a nechová? Nastartování změn slibují všichni, kdo chtějí v nějakých volbách uspět. Obecních, krajských, parlamentních. Slyšíme to vždy před každými volbami od všech kandidátů, bez rozdílu politické orientace. A vždycky to mají být změny pozitivní. A tak to čteme i v letáku?Mají to být silné sliby ještě nezvoleného silného týmu? Pokud jsme od nich nic konkrétního v duchu těchto slibů dosud řadu let neviděli, proč tomu tak bylo? Co, že se tak najednou rozhodli?

V tomto odstavci se objevuje plurál a táhne se to MY celým letákem. Leták KK slibuje za ještě nezvolený tým? Pokud to není tzv. plurál majesticus neboli plurál královský? Nebo jsou to silné sliby toho silného týmu? S úsměvem dodávám, že když si někdo dělá ze mně srandu tak brutálně, neubráním se aspoň trochu oplácet. Při podrobnějším čtení mně prostě neuniklo, že v celém letáku někde jakoby Kateřina Konečná mluvila sama, někde jakoby mluvila skupina lidí, jindy se někdo neznámý vyjadřuje o Kateřině Konečné. Všimněte si toho. Co to znamená? Není to důležité? Hlavně aby  to zabralo?Tak mně to tedy přijde divné.

 1. KOLIK TO BUDE STÁT?
  Naprosto si uvědomujeme, v jak svízelné situaci se strana nachází, a proto hodláme začít s úsporami u sebe. Pro výkon funkce tak bude uvolněn pouze jeden místopředseda. Zbylí budou vykonávat své funkce na základě dohody o provedení práce s nákladem pro KSČM ve výši 10 tisíc Kč měsíčně. Kateřina Konečná bude pracovat bez nároku na odměnu.

Samozřejmě, že úsporný přístup KK se oceňuje i když je zmiňováno něco, co víceméně jinak řešitelné ani není.

Kdyby se uplatnila jiná myšlenka, naposledy před volbami do europarlamentu jedním člověkem zmiňovaná, mohlo by být pár set tisíc měsíčně na rozdělení pro další členy vedení. Bohužel jen pro několik příštích let, protože z dalších voleb už žádný mandát v Evropském parlamentu nebude.Myslí si někdo že to bude jinak?                                                           

Elegantní by bylo, kdyby se naplnila zásada: než se začnou rozdávat peníze, provede se vážně míněný audit pracovních výkonů, spojených s výkonem všech funkcí. Jak jinak měřit stejným metrem? Bez pořádné analýzy. Kolosálně obdivuhodné by bylo, kdyby velice nadstandardní příjem paní poslankyně byl z její iniciativy nějak využit pro stranu, bez které by na něj nedosáhla ani náhodou. Nebudu napovídat jak se s takovým nápadem vyrovnat. Vyjádřím obdiv, bude-li proč. I proto, že dosud se k něčemu podobnému neodhodlal nikdo. Pokud vím. Není mi jasné, jak bude silný tým silně pracovat za deset tisíc měsíčně, asi při zaměstnání? Zase ten pocit, že si ze mě někdo utahuje nebo neříká všechno.

 1. PROČ ZROVNA TITO LIDÉ?
  Neboť vychází z potřeby změnit styl práce, image a generační obměny na nejvyšším postu. Zároveň jsou lidé, s nimiž bych ráda spolupracovala na nejvyšší stranické úrovni, odborně i mediálně zdatní a ke komunikaci s veřejností umí kombinovat různé komunikační platformy.

To zdůvodnění je docela úsměvné. Generační obměna je jako nástup k žádoucí politice dokonale irelevantní. I kdyby to byla pravda, že jde o důslednou generační výměnu. Když vystřídá na místě ideologa Grospiče Luzar, je to totiž náhrada jednoho diletanta druhým. Nejde mi o to někoho shazovat. Ale nemohu říci nic jiného. Asi proto, že k tomu hodnocení prostě mám odpovídající kvalifikaci. A mohu se ptát:To má být nástup změny, která "nás posune nekompromisně vpřed? To si někdo zase dělá srandu?

Jsou to prý lidé odborně a mediálně zdatní. Viděl jsem Šimůnka, Luzara, naživo i v médiu, slyšel mluvit Pěnčíkovou. Nějaká odborná erudice nebyla znát, na mně působili všichni maximálně jako schopní frázisté, zdatní uživatelé parlamentní a funkcionářské rétoriky, když nechci urážlivě říkat hatmatilky. Milanovi Krajčovi věřím jeho skromnost a ochotu naučit se mluvit lépe, než mu to zatím jde. Paní Kateřina je talentovaná ve výrazném přednesu. A dovedu si představit, že by mohla být i erudovaná. Jenže nerozumím moc tomu, proč se za celá ta léta nenaučila z marxismu alespoň něco. Necítila potřebu?Její plamenná řeč nepostrádá žár, ale co dál? Shrnu to: forma dobrá i když na můj vkus víc teatrální, než mám rád. Hloubka obsahu nula. Pokud na někoho její rétorika zabere, nebudu mu to rozmlouvat, to určitě ne. Ale bojím se, že zápal bez nosných myšlenek není přenosný.

Nejlegračnější je poukazování na umění "kombinovat různé komunikační platformy". Možná to někomu zní bombasticky, jde však v podstatě o totéž, co dneska umí dvanáctileté i mladší děti. Tak to je fakt výhra, že někdo umí komunikovat technicky moderně? A co obsah komunikace, ten není důležitý? Uvidíme a posoudíme.

 1. A ještě je na první straně připlácnutý citát z Marxe. Takový pěkně aktuální. Asi aby to vypadalo, že si silný tým s Marxem bude rozumět? Nebo proč to tam je?
 1. A už jsme na druhé straně

MANDÁT V EVROPSKÉM PARLAMENTU:
Je naprosto běžné – v ČR i zahraničí – že nejvyšší stranickou funkci vykonává člověk s nejvyšší veřejnou funkcí. To je ovšem vedlejší. Důležitější je pro KSČM v aktuální chvíli to, že díky tomuto mandátu by měl případný předseda, resp. předsedkyně, přístup do médií. Nebo kamkoliv jinam, kde je zvána z titulu své funkce europoslankyně. Jiná pozvání nemůžeme ve významných médiích očekávat. Takže odpovídáme naprosto na rovinu. ANO, Kateřina Konečná si svůj mandát hodlá ponechat i v případě zvolení do čela KSČM. Mimochodem – jak i na okresech a krajích vidíte – Kateřina Konečná si svůj čas vždy uměla velice efektivně uspořádat.  

Někdo odpovídá za Kateřinu Konečnou jak to bude s mandátem? Kdo to je? Nejsem si vůbec jist, že je to běžné tak, jak je to popisováno. Totiž ta kumulace funkcí. Vzpomínám si také na to, jak se u nás ve straně na kumulaci funkcí poukazovalo jako na zdroj potíží. Mám vážné pochybnosti, třeba protože je tady zkušenost ODS s Vondrou a Pospíšilem. Ale co když je to tentokrát už reálný pokus mladé energické komunistky poroučet větru a dešti? A už jsem asi zas u té nemístné ironie, takže prrrrrr. Před přibližně dvěma lety nám delegátům krajské konference tvrdila paní Kateřina vážně, že díky svému týmu spolupracovníků v europarlamentu bude schopna obě náročné funkce úspěšně zvládat. Tenkrát se o krizi ve straně ještě na oficiální úrovni mlčelo, i když ve skutečnosti byla v plném proudu. RESTART na to už upozorňoval. Současné vyjádření jakéhosi mluvčího paní europoslankyně ukazuje asi na vývoj poznání? Už i ona přišla na to, že je strana v krizi? Nebo o tom věděla už dříve? A nepovažovala za účelné o tom mluvit? Třeba aby nepoškodila volební vyhlídky?

Nyní nám kdosi neznámý říká, že KK si svůj mandát ponechá, prý aby média měla koho zvát. Bez mandátu by předseda strany nebyl zajímavý pro média? Proč? Naprosto na rovinu nám někdo tvrdí něco, co je úplná blbost. Někomu to třeba nevadí. Mně ano.

Tak se na to podívejme: Kolikrát Kateřinu Konečnou do médií zvali dosud? Jednou za měsíc, jednou za týden, častěji, cestou do Bruselu nebo Štrasburku s ní natáčeli? Třeba to od nynějška opravdu tak bude. Uvidíme. Ale copak o tohle vážně jde? To si ze mně někdo zase už dělá srandu? Ona  a ten někdo netuší, že ji do médií pozvou jen proto, aby ji vláčeli a uvláčeli, tak jak se snaží vždy provést každému, kdo se jim protiví? Kdyby prohlásila, že alespoň nějaké peníze za europarlament použije na komunistickou propagandu, to by se mi líbilo. Jediná reálná cesta funkční propagandy je vlastní propaganda. Ale o tom KK zatím nemluví. Tak uvidíme, jak bude v médiích úspěšná. Ale za sebe prohlašuji, že nevěřím na podobné chiméry. Dokázala ve své dosavadní kariéře něco takového? Někdo o něčem takovém ví?

"Mimochodem, KK si prý umí na okresech i v krajích efektivně uspořádat svůj čas". Takže proč nevím nic o tom, že by to dosud nějak významně předvedla na Olomoucku? Doktor Černý svoje dlouholeté pasívní přežívání v Olomouckém kraji příležitostně vysvětloval tím, že ho nikam místní komunisté nezvou, ale když ho pozvou, neprodleně nastartuje.... Uvidíme, jak bude KK aktivně a efektivně působit v krajích. Uvidíme? Dosud nic moc a teď přijdou zázraky? Uvidíme a pochválíme, když bude proč.

8. PRODEJ MAJETKU:
Někteří šíří fámy, že je cílem rozprodat majetek, který členové KSČM léta budovali. To však rozhodně neplatí pro nás. Rozsah majetku, jenž je aktuálně v rukou KSČM, totiž může pomoci překonat nejkritičtější období. Je nutné se ale podívat na efektivitu jeho využívání. Cokoli, co není nezbytně nutné pro základní činnost KSČM, se musí pronajmout, aby zisk nebyl jednorázový (jako v případě prodeje), ale udržitelný a dlouhodobý.

Nemíním tuto část zpochybňovat a naopak budu držet palce, aby to fungovalo. Místo budování bych asi použil výraz udržovali to, co straně zůstalo po KSČ. Ale to je maličkost, nebo ne?

 1. KONEC OKRESNÍCH VÝBORŮ:
  Ne. Hodláme zachovat jejich politickou úroveň. Každá případná změna bude přijímána po diskuzi s konkrétním okresem/krajem.

Tomu vyjádření ne docela rozumím, protože mně problematika stranické struktury nepřijde řešitelná s jedním krajem nebo dokonce okresem, takříkajíc případ od případu, kus po kuse. Už třeba proto, že se podle někde shora uvedeného má měřit všude stejným metrem. Vedení strany doktora Filipa si nikdy nedovolilo do struktury strany významně zasahovat. Já si myslím, že to bylo účelové nezasahování, aby se z okresní úrovně nestal protivník. Ale třeba je to jinak.

Stávající struktura, přenesená z doby socialismu, dobově upravená, většinou vlastně hlavně očesaná, plní nějaké funkce. Existuje nějaká analýza, jaké funkce nyní skutečně plní? Existuje nějaký projekt přeformování struktury? Existuje nějaké argumentované zdůvodnění co se strukturou dělat, co nedělat a jakého cíle je třeba dosáhnout? Není mi o tom známo. Jsem si ale jist, že dělat něco pokusem a omylem není ideální. Od aspirantky na vedení strany jsem se o nějakém projektu nic nedověděl. Po zvolení něco nabídne?

 1. K citátu Rosy Luxemburgové se nevyjadřuji. Snad jen to, že Kateřina Konečná skutečně umí mluvit pěkně hlasitě. I to se hodí.

 2. A jsme na třetí straně letáku

ZMĚNY NA ÚV KSČM:
Stejně jako na regionální úrovni se úsporným opatřením nevyhne ani ústřední výbor. Prioritou pro nás bude odborné zázemí (s důrazem na konkrétní a využitelné výstupy), ekonomika (zabezpečující funkční a právně bezvadný chod strany), propagace a komunikace s veřejností (zvláště ve chvíli, kdy je KSČM neparlamentní strana, a tudíž bude mít mnohem menší prostor v médiích). Ostatní činnosti musí být v rámci tvrdých úspor, které nás všechny čekají, zásadně omezeny. Rovněž je na místě hledat prostor k efektivnějšímu využití budovy na lukrativní adrese Politických vězňů 9.

Nebudu zbytečně kritický a moc zdůrazňovat, že bych neříkal propagace, ale propagace a propaganda. Možná je to tak myšleno. Co se chce omezit, když ani současné zázemí, ani propagace a propaganda není podle mého nijak úchvatná. Ale od teď už asi bude? Přeji tedy i novému vedení úspěch při kloubení úspor s rozvojem aktivit. Hlavně držím palce, aby silný tým úspěšně fungoval na vedlejšáky při zaměstnání. Nebo jak to bude?

Nechť se daří, držím palce. A budu se radovat z každého, i malého úspěchu.

 1. SLUČOVÁNÍ NE, SPOLUPRÁCE ANO:
  Objevují se spekulace o slučování – tu s ČSSD, tu s jinými politickými subjekty. Rozhodně nechceme jít cestou vymazání značky KSČM. Co však bude nutné je nastartovat užší spolupráci se všemi společenskými i politickými organizacemi na levici. Podařilo se to – alespoň částečně – v evropských volbách, není důvod se o to nepokusit i nyní. I kdyby to měla být časově ohraničená spolupráce. Třeba pro komunální volby. Zkušenosti ze zahraničí také ukazují na volební úspěchy kandidátek sestavených z osobností se společným cílem v duchu toho, co představovala národní fronta.

Národní fronta? Proč ne. To startování je oblíbený pojem. Takový aktivizační. Zase bych mohl klást otázku, co dělali nyní zvolení funkcionáři dosud? Co už nastartovali? Nebo jim v tom někdo bránil? Prý se něco podařilo v evropských volbách. Podle mého názoru se podařila v souvislosti s evropskými volbami jedna věc určitě. Vyměnit pozici na kandidátce za podporu pro udržení Vojtěcha Filipa ve funkci předsedy ÚV na desátém sjezdu. Nečekám, že to někdo z protagonistů přizná. Tak naivní nejsem. Naopak se bude zarytě zatloukat to, co je jasné a evidentní.

Pokud jde o spojování sil, nějak nevnímám, že by noví funkcionáři chápali, že v tuto chvíli je na pořadu obhajoba národních zájmů jako číslo 1. Mluví se o spolupráci, eventuálně o koalicích s někým. Nějak mi chybí jasné vyjádření, že na prvním místě jde o navázání vztahu s lidmi, s pracujícími, s voliči. Což se třeba pozitivně a nekompromisně posune. Třeba na to KK a LL přijdou a přestanou docela hloupě a nemístně ostřit zbraně proti některým vybraným národním silám. To by totiž právě bylo v duchu národní fronty, která byla v minulosti výsledkem a výrazem národní a demokratické revoluce...Jsem zvědav, které osobnosti mimo stranu KK získá. Na "jejich" letáku už mají profesora medicíny. To je dobře. Uvidíme brzy někoho dalšího? Budou i nadále nazývat podle vzoru EU domácí "narodniky" extrémními pravičáky?

 1. HALÓ NOVINY:
  KSČM pro komunikaci s veřejností potřebuje využívat naprosto všechny dostupné kanály. Tedy i ty tištěné. Je ovšem naprosto zřejmé, že ve chvíli, kdy KSČM utržila další ekonomickou ránu, musíme zvážit formát i četnost vydávání, neboť aktuální podoba Haló novin bude stát KSČM asi 10 mil. Kč ročně, což je mimochodem celá částka, kterou KSČM dostává na činnost.

Jsem pro zrušení tištěných novin. Velice dlouho sloužily hlavně k prezentaci poslanců a některých údajných sociologů a učenců. Podle mého názoru nemá smysl, aby strana KSČM udržovala při životě nekomunistické tištěné noviny. Je to na diskusi o charakteru Haló novin, které podle mně nemohou pomoci splnit výše vyjádřené odvážné cíle. Dále to nebudu rozpitvávat, jen dodám, že pokud je něco nezbytné, musí to pochopit obě strany zaměstnaneckého vztahu. A dosti zatím o tom. Není to jednoduché téma.

 1. POTŘEBUJEME KOMUNISTICKÝ MANIFEST 2.0!
  Ve chvíli, kdy prostor pro prezentaci návrhů a postupů KSČM bude v médiích minimální, potřebujeme srozumitelný programový dokument, který na velmi malém prostoru vystihne podstatu stávajícího režimu a navrhne jeho pochopitelnou, uvěřitelnou alternativu. KSČM musí představit takový programový dokument, který vyvolá zájem – možná i pohoršení a diskuse

Z mého pohledu je tenhle poslední odstavec projevem a výrazem dokonalého nepochopení celé záležitosti, o které se zde píše. Představa, že lze nahradit jedním textem na velmi malém prostoru absenci teoretické práce a propagandy v průběhu nejméně posledních patnácti let,  je jedině ukázka diletantismu. Dále domyšleno to ukazuje na nejméně tyto dvě věci. Za prvé se propagovaná osoba ukazuje nikoli poprvé, že marxismu nerozumí, a vyvolává pochybnost, zda o něm ví vůbec něco. Za druhé se zde prozrazuje očividně, že texty vytvořil člověk, který ví, jak se dělá reklama. "I KK můžete mít rádi", to by mě v kontextu celého letáku nepřekvapilo.

Ale pojďme dále. A položme si otázky: kdo ten manifest napíše? Kdo tomu KM2.0 dá obsah? Jaká bude cesta od zadání, přes vypracování, dále přes oponenturu až konečně k výsledku?

Já se přímo zeptám trochu neuctivě: co to je za blbost komunistický manifest 2.0. Co to má být, ta pochopitelná a uvěřitelná varianta? Na co si to ten marketér hraje? Tuší vůbec o čem mluví? A Kateřina Konečná mu to nevymluvila a nechala to tam? Takže prostě neví, která bije?

Mám se domnívat, že KK dokáže vyřešit krizi strany? Celých 175 delegátů sjezdu z 320 uvěřilo? Bojím se, že nevyřeší nic. Na tom trvám, že zatím nevidím nic, co by tyto obavy rozptylovalo. I když moje přání to není aby neuspěla. Nepřeji jí nic zlého. Ovšem ještě více nepřeji nic zlého KSČM. A proto paní europoslankyni  upřímně  přeji a ze srdce doporučuji, aby koneckonců dělala nač stačí.                                       

 1. Nakonec. K podpoře vyjádřené na konci letáku oněmi osobami jen tolik:  Každý ať podporuje koho chce. Ale musí počítat i s tím, že ho někdo jiný třeba bude brát za slovo.  A nebude přitom zbytečně a nemístně uctivý a shovívavý. Pokud to někomu zní jako výhružka, může se pokusit o formulaci, která tak nevypadá a vyjadřuje totéž.

A ještě jednou na úplný závěr. Když se vyjadřuji o letáku, je to samá kritika a neskrývám pochybnosti o naději na pozitivní další vývoj ve straně.  Ale o vývoji po mimořádném sjezdu se zatím nezmiňuji. To se teprve uvidí co bude. Na hodnocení je brzy a budu velice rád, když budu moci vyjádřit obdiv a radost, že smělé plány nebyly jen plané a účelové povídačky kvůli zvolení do funkce. A nemám problém potom napsat otevřeně a rád, že jsem se spletl.

PaedDr. Jindřich Kania

Please publish modules in offcanvas position.