Smíření s Němci

2020 11 28 04Vyzval mě nepřímo svými kecy vlastizrádce a kolaborant Herr man. Přesně Daniel Herman, kdysi k hanbě slušných občanů České republiky ministr kultury, nyní nadále agent vlivu sudeťáků usilovně pracující v jejich zájmu. A tak od nich dostal medaili.

A v médiích tvořících veřejné mínění jsem si nevšiml zmínky, že je to ostuda. V mnohokrát připomínané poválečné řeči president Beneš upozorňoval, že takoví Hermanové se vynoří. Měl pravdu. Bohužel.

Nyní tedy několik poznámek a jen dodávám, že si nedomýšlím, že je to všechno, co by bylo možné říci.

1. Jakékoli srovnávání násilí Čechů proti Němcům s násilím Němců proti Čechům je nehorázná manipulace a drzá lež, pokud se jasně a bez obalu neuvede, že ze strany Němců šlo o státní genocidní politiku směřující k vyhlazení Českého národa. Němci předváděli v praxi, co bude s Čechy jakožto Slovanským národem, pokud vyhrají válku a budou moci Protektorát bezohledně podrobit genocidě, protože už nebudou potřebovat český průmyslový a zbrojní potenciál. Vraždění a smrt hladem byl recept na vylidnění "životního prostoru" na východě pro Němce. Organizovali to nacisté, ale prováděli to Němci (nejen nacisté) a jejich pohůnci z jiných národů. Existoval snad v Německu nějaký jakkoli významněji projevený odpor obyčejných Němců, nebo to řádní Němečtí občané brali jako hotovou věc a neviděli důvod tomu bránit, proti tomu se nějak postavit?

Kecy o tom, že prostí lidé nevěděli co se děje, narážejí na skutečnost doloženou fakty, že Němečtí vojáci kradli jako straky a domů posílali z východu i západu všechno možné. Fotografovali a filmovali i soukromě co tam prováděli. Vedle toho, že státní mašinérie vraždila a drancovala dobytá území státně organizovaně. Že by o tom nikdy, nikdo a nikomu nevyprávěl po dobu několika let? Vážně tomu máme věřit? Poválečné násilí skupin a jednotlivců českého původu nebyla státní politika. Šlo jednoznačně o individuální poklesky, přestupky a zločiny, za které ale konec konců nese odpovědnost ten, kdo válku rozpoutal. Pokud se tohle neuvede, nebo dokonce skrývá, jde o drzou a nehoráznou lež. V posledku je to vlastizrádné počínání, kdyžto říkají občané České republiky. Je potřeba si uvědomit, jak dalece už tolerance k vlastizradě prosákla. Dokonce do vládních kruhů. To je naprosto nepřijatelné a přesto se to děje.

Jakékoli srovnávání násilí ze strany Němců s násilím ze strany Čechů je nehorázné darebáctví, které se bohužel metodou salámovou systematicky prolíná do kultury, vzdělávání a politiky. Ve své podstatě jde o počínání proti národním zájmům, bez obav z omylu lze hovořit o vlastizradě. Kecy ničemy Hermana o pomstě vítězů vůči poraženým jsou hnusné, drzé a hlavně podrývající poválečné mírové uspořádání, výsledky války, vyzývají vlastně k odvetě.

Nabízí se otázka, co je podle vlastizrádce Hermana Norimberský poces s válečnými zločinci? To je snad ta pomsta vítězů? A tak by bylo možné konfrontovat celou řadu věcí s jeho drzým vyjadřováním. Je třeba vidět, že Daniel Herman skutečně převzal rétoriku a argumentaci nacistů a neonacistů. A tak je třeba tohoto ničemu vnímat, bez jakékoli tolerance. Vždyť jde o národní zájmy a nakonec o národní existenci!

2. Ve chvíli, kdy se podařilo jiným vlastizrádcům prosadit takzvané církevní restituce, ve skutečnosti po privatizaci následující další loupež století, napadlo mně, a určitě nejenom mně, že v logické řadě bude následovat usilování o "navrácení" majetku sudeťákům. Pochybuje někdo při hlubším zamyšlení, že právě o to se tu jedná? No pochybovat může. Když je blbej nebo navedenej. Počínání sudeťáků a místních kolaborantů jiný smysl nedává. Že by těmhletěm šlo o historii, o morálku? To zrovna, to potvrzují každým skutkem, že jim jde o revanš. A hlavně o majetek.

Podobně nebo stejně logicky jako privatizace-církevní restituce-návrat sudeťáků naváže logicky tzv. "smiřování s Němci" s pozdějším označováním a odsuzováním odbojářů coby teroristů. To je skutečně logické. Začíná to natáčením filmů a podobných veleděl, kde se barvitě ukazuje, jak byli Češi zlí na Němce. Kolik už toho bylo natočeno a oceněno různými cenami? Bylo toho málo? Každý rok toho přibývá. Zatím vedle toho drtí pomníky rudoarmějců a obnovují pomníky sudetským Němcům v pohraničí. Projeďte místy ve městech i na venkově, kde v minulosti Němci hojně přebývali a uvidíte. A můžete se na některých místech zamyslet, kde že se poděl pomník osvobození, nebo proč je takový zašlý ten nápis "nikdy nezapomeneme" a hvězda už nemá barvu. A také se zamyslet se nad tím, proč sudeťácké spolky, ale také třeba obec a ministerstvo obrany ČR přispívá na obnovení pomníků těch, kdo v první světové válce "bojovali za otčinu". Ta otčina to bylo staré Rakousko. Zatím jsou to pomníky první světové války, které některé září novotou. Zatím. Ale také hřbitovy německých vojáků padlých ve druhé světové, kde se objevuje nápis, že oběti války vyzývají k usmíření. Usmíření s kým nebo s čím to má být? Snad s armádou a vojáky, nositeli genocidy, smrti a ničení? Co to má znamenat?

3. Takže to usmíření. Jaképak usmiřovačky? Copak se potřebujeme usmiřovat s dobrým sousedem? S tím sousedem jsme přece od roku 45 žádné potíže vyžadující usmiřování neměli, takže usmiřování je nesmysl. Tedy usmiřovat se s dnešními Němci. Proč, copak jsme si s těmi Němci, kteří nás dnes sice mocně okrádají, ale jen díky místním kolaborantům, kteří z Česka udělali kolonii, zavdali nějaké příčiny usmiřování? S Němci, kteří nás v současnosti vykrádají jako kolonii se musíme porovnat, ale copak jde o nějaké usmiřování? A pokud jde o ty minulé Němce, kteří nás chtěli vyhladit, s těmi se přece nebudeme usmiřovat. Ani když už tu nejsou. Copak jsme padlí na hlavu. Někdo mně chtěl zamordovat a já se s ním budu smiřovat. Nebo odpouštět? To budeme odpouštět válečné zločiny a násilí, abychom novodobým zločincům vystavovali bianko šek na budoucí násilí? To někomu přeskočilo? Ale ne nepřeskočilo. Oni ti Posseltové a jejich Hermanové mají špatné úmysly. A bohužel u nás tyhle vlastizrádné nápady na usmiřování nachází "nezištné" kolaboranty a pitomé a naivní přicmrndávače. A ti současní Němci se zdráhají vůbec pomyslet na povinnost zaplatit za válečné škody, způsobené svými předky. S tím se máme smiřovat? To jsme stádo debilů? Já myslím že nejsme stádo debilů. Neomlouvám se za to vyjadřování, protože mi přijde svou emotivní povahou přléhavé. Mohl bych samozřejmě totéž vyjadřovat "korektně", ale na to kašlu.

Pokud jde o Hermany a podobné, všechny ty lidovce, ale také Fialy z ODS a další, mimochodem také Sobotky a spol z pofidérní levice, je to ta parta, na kterou upozorňoval dlouho dopředu president Beneš. Je to parta, která má velkou oporu v katolické církvi. Byla by chyba nevidět, jakou zrádnou roli hraje v Česku katolická církev. Lépe je uvědomovat si kdo je kdo. Tady se hodí určitě připomenout heslo lidé bděte. A pro nás platí výzva a závazek při všech příležitostech lidi probouzet a snažit se, aby se udržovali v bdělém stavu. Mám obavu, že se nám to zatím moc nedaří.

Please publish modules in offcanvas position.