Stanovisko ANS k pomluvám V. Kapala na Svobodném rádiu

2020 11 28 04Rozhovor s Ivanem Kratochvílem dne 29.6.2021 ZDE + rozhovor dne 3.7.2021 ZDE

Členové ANS se dne 28.6.2021 dozvěděli, že byl z vězení propuštěn Ivan Kratochvíl, protože byl avizován jeho rozhovor na Svobodném rádiu. Jelikož byl pan Kratochvíl propuštěn, podepsala ANS darovací smlouvu se spolkem ZEM – DOM, IČ  06827039, který dle článku II., bod 6 g, „pomáhá lidem v tísni“.

Dar je určen z 50 % Ing. Ivanu Kratochvílovi a z 50 % Přemyslu Ivanovi Hadravovi. ANS podala Žádost o propuštění a ukončení vyšetřování jmenovaných, spojenou s návrhem na přijetí společenské záruky na Policii ČR – viz Příloha. Dary byly příznivci ANS zaslány na účet ANS a vždy u nich bylo napsáno DAR – OBHAJOBA (viz transparentní účet ANS pro dary). K dnešnímu datu celková částka činí čtyřicet pět tisíc korun českých.

Peníze, které doposud přišly na transparentní účet pod názvem DAR – OBHAJOBA, činí celkově 45 000 Kč a byly postupně převáděny z transparentního účtu ANS na provozní účet ANS, ze kterého pak byly zaslány spolku ZEM – DOM. Podle zákona o hospodaření politických stran a hnutí musí každá politická strana činit kroky tímto daným způsobem ─ při konkrétním vyúčtování se totiž vychází vždy z provozního účtu.

  • Volba předsedkyně PhDr. Vladimíry Vítové, Ph.D., proběhla na celostátním shromáždění ANS dne 9.11.2018 v Praze. Přítomen byl i Ing. Ivan Kratochvíl, kterého V. Vítová navrhla na předsedu, stejně jako Ing. Jaroslava Tichého, ale oba kandidaturu z obav z neúspěchu své volby odmítli. Zápis je na stránkách ANS ZDE
  • Předsednictvo ANS včetně předsedů krajských klubů ANS (Střední Čechy, Jižní Čechy, Vysočina a Liberec – v čele ostatních krajských klubů jsou kandidáti ANS pověření řízením, a proto nemají hlasovací právo, neboť jsou pouze kandidáty ANS – viz Stanovy čl. 9) se dne 23. 6. 2021 usnesli, že 1. místopředseda Karel Hais a místopředseda Vladimír Prinke mají dočasně ─ po dobu předvolební kampaně – pozastavené své funkce v předsednictvu a po dobu této kampaně se dočasně stanou čestnými místopředsedy. To se týká i funkce místopředsedy Ivana Kratochvíla, která byla dočasně pozastavena, protože navíc nemohl dlouhodobě pracovat v předsednictvu kvůli svému zatčení. Všichni tři byli jmenováni do funkce čestných místopředsedů. K tomuto usnesení bylo přistoupeno proto, aby ze strany místopředsedů nedošlo k naplnění některého z bodů článků 11 až 14. Stanov ANS a nehrozilo jim ukončení členství.

Karel Hais (narozen 1952) a Vladimír Prinke (narozen 1938) byli delegováni Aliancí národních sil na kandidátní listiny KSČM.

Důvodem tohoto rozhodnutí předsednictva ANS a předsedů krajských klubů ANS byla skutečnost, že všichni tři místopředsedové ANS  (K. Hais, V. Prinke, a I. Kratochvíl) si osobně sjednali kandidaturu ve volbách do PS PČR v roce 2021 na kandidátní listině konkurenční KSČM, tedy jiné politické strany, než na jaké kandiduje ANS jako celek. Navíc tuto kandidaturu si místopředsedové ANS sjednali pouze osobně. KSČM s ANS neuzavřela dohodu o spolupráci. ANS však uzavřela dohodu o spolupráci s Národní demokracií a další hodlá uzavřít i s dalším politickým hnutím – a to jako rovný s rovným.

Důvodem návrhu pozastavení aktivního působení ve funkcích místopředsedů je snaha předejít diskreditaci jejich stranické cti. Budou tak v roli kandidátů, které deleguje ANS, aniž tím sama ANS ztratí svoji politickou tvář a ideovou integritu.

  • Co se týče tzv. „výměny“ krajských předsedů, o kterých hovořil I. Kratochvíl, tak došlo k tomu, že kandidátka ANS Michaela Bohatá, která byla pověřena řízením Krajského klubu ANS Zlín, nemohla naplnit požadavek Stanov ANS, čl. 9 – tedy předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti, že nebyla odsouzena za trestný čin a není proti ní vedeno trestní stíhání, a proto sama z ANS odešla. Řízením tohoto krajského klubu byla pověřena její kolegyně.
  • Ivan Kratochvíl samozřejmě zná pravoslavného kněze Přemysla Ivana Hadravu – jedna ze stovek fotografií, na nich jsou vedle sebe, je například zde:

2021 06 29 01

V Praze dne 29.6.2021
Předsednictvo ANS

Please publish modules in offcanvas position.