Známe svoje pappenheimské

2020 11 28 04Pokud by v tomato článku viděl nějaké osočení nebo útok, autor předesílá, že jde o fikci až na dějinné události a podobnost s dneškem je čistě náhodná….

“Znát své pappenheimské”. Úsloví, které vyjadřuje, že víme, co čekat od svých lidí (obyčejně v nepříznivém smyslu). O jeho vznik se zasloužil v druhé polovině 18. století německý básník a dramatik Friedrich Schiller”.

S pappenheimskými jsme se setkali už dvakrát v našich dějinách.

“Tento rod se poprvé zapsal do našich dějin 6. července 1415. Stalo se to v Kostnici u Bodamského jezera. Právě skončila mše svatá a po ní byl přiveden Mistr Jan Hus. Napřed ho zbavili kněžského svěcení a na hlavu mu posadili čepici pomalovanou čerty, zápasící o jeho duši. Potom se šlo průvodem za město a kacíře přivázali na hranici. A pak dědičný maršálek, pán z Pappenheimu, „tleskl rukama a pryč odjel“, jak se píše v knihách. Čímž dal povel katovi, aby hranici podpálil. A hranice vzplála, tam na břehu Rýna…”

Podruhé v českých dějinách se jednalo o statečného maršála von Pappenheim o 205 let později.

“Je 8. listopadu 1620, jsme na Bílé hoře. Zuří třicetiletá válka. Na straně Albrechta z Valdštejna proti švédským vojskům bojuje pluk Pappenheimských. Velí mu nesmírně schopný voják, polní maršál, hrabě Gottfried Heinrich von Pappenheim. Pluku velel už ve svých necelých třiceti! Všichni obdivovali jeho rozhodnost a odvahu.

Gottfried z Pappenheimu se svým osobním nasazením v boji zasloužil o výsledek bitvy na Bílé hoře, když se postavil do čela umdlévajících katolických vojsk. Nechali ho tam pak na bojišti ležet těžce raněného až do druhého dne, málem tam vypustil duši! Ale pak ho bohatě odměnili za statečnost a léta jsem velel elitnímu oddílu kyrysníků. Von Pappenheim padl v bitvě u Lützenu roku 1632 raněn dělovou koulí.”

A nyní, z pera slavného německého spisovatele Fridricha Schillera přichází samotný vznik přísloví:

V jeho tragédii Valdštejnova smrt vévoda Albrecht z Valdštejna říká: „Daran erkenn ich meine Pappenheimer“, čili „Tak ve vás poznávám své pappenheimské.“

Valdštejn těmito slovy odpovídá zástupcům Pappenheimova pluku, kteří se přišli generalissima, svého velitele, optat, co je pravdy na tom, že se vojevůdce chystá zradit císaře a přejít na švédskou stranu.

Vojáci chtěli vyjádřit oddanost a věrnost císaři. Císařský generalissimus jim za to svým výrokem sice poděkoval a pochválil je, jasně však na jejich otázku neodpověděl.

Tolik dějinné souvislosti, které mají, dle mého názoru přesah dodneška, dělí nás jen 400 let.

V roce 2020, konkrétně 1. března se poprvé objevil na našem území virus tzv. Covid 19 původně ze SARS - CoV - 2. Od té doby proti němu “bojujeme” s menším či větším úspěchem. Jedno je však jasné, ti kdo řídí běh našich událostí, jako by byly obdařeni věšteckým darem. Vloni, když po obrovském vzedmutí na jaře, provázeném superakcí celonárodním šití roušek, lockdownech s menším či větším úspěchem, likvidací mnoha živnostníků, kulturních aktïvit, amatérského sportu, jako by na konci května a června svitla jiskra naděje na konci tunelu, že tato tzv. neprávem nazvaná pandemie končí. Slavilo se různým způsobem, rozvolňovalo se, vracelo se vše tzv. do normálu a jásalo. No a kolem dálnic, konkrétně kolem naší, “slavné” páteřní komunikace D1 se začaly objevovat billboardy s poutačem na covid pasy, které budou zavedeny za rok!….

To bylo na počátku léta v roce 2020….

Nu a pak proběhlo léto s výjezdem našich spoluobčanů k moři a jinam do ciziny i po vlasti. Podzim nás kromě krásných barev v přírodě a bohaté sklizně vrátil zase na začátek a začalo se opět znovu, co bylo popsáno v předešlých odstavcích s tím rozdílem, že jsme přidali systém dvou roušek místo jedné, respirátorů, různých mutací posaných nejprve zeměpisně, pak řeckou abecedou, omezení pohybu jen na okresy a katastry a pak pořád dokola opakující se stareotyp: vakcíny jsou - nejsou, očkovací centra jsou - nejsou, termíny na očkování jsou - nejsou, sputnik je - není, nouzový stav pořád dokola, nepovedený pandemický zákon, demonstrace a protesty, těžkooděnci, zaklekávání občanů, slzný plyn, atd, atd. Jako by vše tu bylo znovu, ale tvrději, sofistikovaněji, vědečtěji….a pak přichází květen, červen letošního roku a čísla klesají, počty nemocných klesají, počty očkovaných naopak stoupají….a přichází letošní  odjezd k moři a po návratu - snad jen to jen moje domněnka….bude zase vše  jinak (prý se to už šeptá v nemocnicích mezi personálem), že v srpnu je to tu nanovo, jen se k písmenům řecké abecedy (je jich 24) začne přidávat plus atd. Koncem června 2021 nastává bod zvratu, jako vloni, nastupuje metoda “chorvatský cukr a indický bič”, která na jedné straně využívá popularitu této destinace mezi našimi spoluobčany, je jim tedy umožněna cesta k moři za podmínek za a), za b), za c)…..a zároveň je vyhrožováno “indickým” bičem, kdy mutace koronaviru delta je používánaná na daleko přísnějších opatření, která přijdou nejspíš konce srpna a začátkem září a pak pořád dokola.

Vážení naši vládní představitelé, naši papenheimští, můžete vzít na to jed, že tentokrát plánované repete bude už bez nás, řádných občanů, kteří se chtějí vrátit do normálu. Ne ale do vašeho normálu tedy nenormálu, který zamýšlíte s covid pasem s QR kódy na podzim 2021, ale do toho normálu, který tu byl naposledy 28.2.2020. Realizaci vašich opatření z pera globálního prediktora, doufejme, lid tohoto státu odmítne. “Papenheimští”, tedy vy, jste tentokrát odhaleni s náležitým předstihem. Známe totiž vaše záměry jako vévoda Albrecht z Valdštejna znal své “pappenheimské”..

Ing. Břetislav Koláček
Táborští vlastenci

Please publish modules in offcanvas position.