Dopis P. Fialovi

Pane předsedo ODS,

2020 11 28 04včera jste svým vystoupením v cirkuse Poslanecká sněmovna se snažil předvést další ze svých kabaretních show. Prý chcete zachránit tuto zemi, navrátit lidem důstojné žití, zbavit lidi Babišovy vlády, která má na svých bedrech několik desítek hříchů a další přibývají každým dnem jejich vládnutí.

Dovoluji si Vám přeposlat Vám určený dopis, kolující několik týdnů po sociálních sítích, který by mohl být inspirací pro Vaše další slohové cvičení, až budete manipulovat občany, aby Vám dali svůj hlas.

Věřím, že až začnete dělat politiku pro všechny občany a nikoliv pro SVÉ osobní požitky, pak se Vám to částečně povede. Toto mé sdělení si dovoluji přeposlat některým médiím.

S pozdravem Zachraňme Česko, nikoliv pro zájmy ODS, ale pro prosté občany naší země

Mgr. Miroslav KavijDne 11. března 2021 jsem doporučeně zaslal níže uvedený dopis předsedovi ODS Petru Fialovi se žádostí o jeho vyjádření k němu. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni 22. dubna 2021 jsem neobdržel žádnou odpověď, dovoluji si text dopisu tímto způsobem zveřejnit.

Vážený předsedo ODS pane Fialo,

rozhodl jsem se Vám napsat, protože se mi nelíbí, jak se chová ODS například k důchodcům, kterým záviděla 5 tisíc Kč, které dostali před vánocemi a přitom členové ODS, jak vám zde uvedu, si přilepšují, kde mohou!!

Nejprve bych rád připomněl pana Dalíka a pana Nečase a jeho milenku, která prakticky řídila vládu ČR a dostávala dárky, které přesahovaly částku miliónů korun.

Paní hejtmanka Muritzová do konce února 2021 měla navíc plat poslankyně, což měsíčně dělá 90 tisíc Kč + náhrady + působení v některém z výboru poslanecké sněmovny.

Hejtmani krajů mají údajně 120 tisíc Kč měsíčně. Dále je vedena v těchto firmách: Quality for life o.p.s., Vědeckotechnický park Plzeň a.s., Techmania science center o.p.s., Plzeňské městské dopravní podniky a.s., rehabilitační zařízení M+P s.r.o.

Dalším je starosta Klatov pan Rudolf Salvetr, který podle zjištění jako starosta bere měsíčně 85 600 Kč, jako náměstek pro školství v Plzeňském kraji podle zjištění bere měsíčně 72 tisíc Kč. Dále je veden v těchto firmách:

Klatovská nemocnice a.s., zimní stadion Klatovy o.p.s., Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovské katakomby z.s., BK Klatovy z.s., sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, sdružení měst a obcí PK. Jeho manželka je ředitelkou ZŠ v Klatovech, jejímž zřizovatelem je Město Klatovy, kde je Pan Salvetr starostou. Syn pana starosty je ve vedení Gymnázia Klatovy, jehož zřizovatelem je PK, kde jeho otec je náměstkem pro školství.

Od ODS je neustále slyšet, že premiér Babiš je ve střetu zájmů, s čímž na 100 % souhlasím, ovšem to by také mělo platit i pro členy ODS, jmenovitě pro pana Salvetra!

Dalším je starosta Sušice pan Mottl, Který dle zjištění pobírá měsíční odměnu 78 400 Kč. Navíc je pan Mottl uveden v následujících organizacích: nemocnice Sušice o.p.s., místní akční skupina Pošumaví, Pošumavská odpadová s.r.o.

Dalším je primátor města Plzeň pan Baxa Martin. Od něj jsme informaci o výši měsíční odměny primátora Plzně neobdrželi. Pan Baxa je navíc místopředsedou ODS, dále pobírá měsíční plat poslance, který je 90 tisíc Kč plus náhrady + příplatek za působení ve výboru PS PČR. Je zastupitelem v ZPK. Další jeho aktivity jsou Nadace Věry a Vladimíra Janouškových, nadace 700 let města Plzně, regionální rozvojová agentura PK o.p.s. Galerie města Plzně o.p.s. a Sutnar – nadace Radoslava a Elaine Sutnarových.

Posledním členem ODS z Plzeňského kraje je pan Bečvář, který si ve Skelné Huti postavil dvě obrovské silážní jímky, což by pro nás obyvatele Skelné Huti nebyl problém, ale tyto stavby si postavil na částech soukromých pozemků jiných osob bez jejich souhlasu. On je přeci milionář, člen ODS a funkcionář této strany v Plzeňském kraji, tak si může dělat všechno ! Když stavěl tyto obrovské silážní jímky tak ve stavebním povolení je uvedeno, že k nim bude zhotovena nová příjezdová cesta a dokonce je i tato cesta zkolaudována.

Problém ovšem je, že tato nová cesta tady vůbec není a pan milionář a funkcionář ODS tak ničí svými těžkými stroji naši obecní cestu a také mostek přes který těžké stroje jezdí. Tento mostek nemá ani tonáž, aby přes něj tak těžké stroje mohly jezdit. Výsledek je, že máme totálně zničenou obecní cestu a mostek je v havarijním stavu!! Škoda může dosahovat 2-3 miliónu Kč. To by měli zaplatit daňoví poplatníci??? Mám dojem, že nikde neexistuje zákon, že by jsme z peněz daňových poplatníků měli podporovat podnikání milionáře a funkcionáře ODS pana Bečváře ani jiných!

Dalším v řadě je primátorka města Brna paní Vaňková, která pobírá měsíční odměnu cca 120 tisíc Kč a je zapojena v následujících organizacích: Veletrhy a.s., Svaz měst a obcí ČR, sociální nadační fond města Brna a jihomoravského kraje, Spolek pro GP Brno, nadační fond pro zbudování a provozování dokumentačního centra holocaustu na Moravě, Arena Brno a.s.

Posledním “příkladem“ je Martin Kupka, který je místostarostou ODS, dále starostou města Líbeznice, kde žije cca 2200 obyvatel a starostův plat se pohybuje v rozmezí 40-50 tisíc Kč. Jako poslanci mu náleží plat 90 tisíc Kč + náhrady + zastoupení ve výboru PS PČR. Dále je 1. náměstkem hejtmanky středočeského kraje a jak dobře vím, např. pan Salvetr bere jako neuvolněný náměstek hejtmanky Plzeňského kraje odměnu 72 tisíc kč. měsíčně. Pan Kupka je dále předseda dozorčí rady Šárka cz o.p.s. a předseda správní rady MAS Nad Prahou o.p.s.

Domnívám se, že o tom, jak se chovají tito členové ODS, by se měli velmi rychle dozvědět voliči, kteří na podzim půjdou k volbám, aby věděli, koho volit v žádném případě nemají!!

Ve svém dopise jsem vybral jen pár členů ODS, kteří jsou starosty či primátory, nebo hejtmani, ovšem ODS má další spoustu starostů, primátorů a hejtmanů, kteří mají stejná privilegia jako ti o kterých Vám píši ve svém dopise.

Pane Fialo, vůbec mi nejde na rozum, jak to všechno tito vaši „nadlidé“ mohou stíhat??? Ale důležité je, že to hlavně sype, že ano!!! Ve vašem programovém prohlášení před volbami jsem nikde nečetl, že chcete bojovat proti korupci. Proč asi??

S pozdravem

Prančl Antonín
Skelná Huť 19,
340 22 Nýrsko

Please publish modules in offcanvas position.