Srdečná gratulace milé kolegyni k významnému jubileu

Vážená a milá kolegyně,
ctěná a zasloužilá oslavenkyně!

2020 11 28 04Je nám ctí Ti dnes pogratulovat k Tvému významnému, kulatému jubileu.

Slavíš sto let od svého zrození.

Jsi pro nás takovou starší respektovanou kolegyní a partnerkou na politické scéně, levicovou autoritou s cennými životními zkušenostmi.

2021 05 22 07

Jsi nám v mnohém pomocnicí a v lecčems inspirací, ale nejsme ve všem úplně stejné, a to je v podstatě moc dobře pro nás obě. Jsme totiž obě trochu jiné a jsme obě samostatné.

Lišíme se od sebe, a přesto společně pomáháme tam, kde nás lidé potřebují. Posiluje nás to obě navzájem, ten pocit, že si nejsme cizí! Víme dobře, že když nám něco slíbíš, že Tvé slovo platí a že je možné se na Tebe spolehnout. Tím si získáváš naši důvěru.

Snad i my můžeme Tobě dokázat, že nám můžeš věřit a že bojujeme za správnou věc.

Zažila jsi ve své historii vzestupy i tvrdé životní zkoušky. Mnoho Tvých lidí zahynulo ve statečném boji proti fašismu ve druhé světové válce.

Čest jejich památce!

Pomohla jsi celému světu při emancipačním procesu lidské společnosti. A i když jsi občas udělala určité chyby (neměla jsi to jednoduché - člověk se učí celý život), Tvá cesta byla v zásadě správná.

Po celých 100 let jsi bojovala ve prospěch emancipace neprivilegovaných vrstev. Usilovala jsi o mír ve světě a o sociální důstojnost ekonomicky svobodného člověka. Chtěla jsi žít v míru s ostatními mírumilovnými národy, a nikdy jsi přitom nezradila svůj vlastní národ.

Byla jsi však sama párkrát zrazena, zneužita, pošpiněna, ale i očištěna. Po roce 1989 jsi prošla charakterovou zkouškou, a v té jsi obstála, neboť jsi v ní neztratila svou tvář. Paradoxně právě až po roce 1989 se nejvíce naplnila slova Dr. Gustáva Husáka, že „v té straně zůstane právě to pevné a charakterní“. Očistila ses od různých prospěchářů a zůstala jsi sama sebou.

Máme k sobě blíže než k některým jiným politickým kolegyním, i když se spolu občas neshodneme a pohádáme. Ale právě to nás obě posouvá dopředu k tomu, abychom byly obě lepší. Když je to ku prospěchu české země a českých lidí, jsme schopné se spojit a bojovat za konkrétní společné Dobro. Jsme rádi, že tu jsi s námi.

Upřímně Ti přejeme, abys tu s námi byla ještě alespoň dalších sto let. Bez Tebe by v naší politice scházelo něco významného…

Proto Ti touto cestou srdečně gratulujeme.

A i když jsme tak trochu „rivalky“, protože jsme každá „svá“, držíme Ti palce a přejeme Ti, ať se Ti daří!

Vážíme si Tě, KSČM.
Inspirujme se navzájem v tom, co nám oběma pomáhá se rozvíjet…

S úctou a srdečně
Tvá mladší politická kolegyně, která má k Tobě respekt a důvěru.
Aliance národních sil (ANS)

Please publish modules in offcanvas position.