Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“ upozorňuje na nedemokratické jednání vedení ČSBS

Stanovisko Platformy k přípravě
zasedání UV a XI. sjezdu ČSBS

2020 11 28 04Dne 12.5.2021 jsme obdrželi mail podepsaný „Vodička, předseda ÚV ČSBS“. Dopis obsahuje návrh na zasedání ÚV ČSBS dne 25.5.2021, kde by měla být projednána organizační fáze přípravy XI. sjezdu ČSBS, jenž by se měl konat 10.7.2021.

Z dopisu br. Vodičky plyne snaha zabránit dvěma desítkám oblastních organizací zúčastnit se svými zástupci jednání XI. sjezdu, a zejména jim zabránit v účasti na jednání budoucího, tedy posjezdového ústředního výboru. A to pouze pod byrokratickou záminkou, že své zástupce na sjezd i do ústředního výboru, kupř. ze zdravotních apod. důvodů, zvolily po 18. březnu t. r., tedy v dostatečném předstihu před sjezdovým jednáním.

Seznam delegátů byl, bez konzultace s oblastními výbory, pouze na základě rozhodnutí současného vedení, uzavřen v době přísné protikovidové karantény, kdy se některé oblastní organizace ke schválení svých delegátů nemohly sejít. Na pozdější návrhy oblastních výborů nebude p. Vodička, podle svého vyjádření, brát zřetel.

Důrazně upozorňujeme, že takové jednání je v rozporu s elementárními demokratickými zásadami, se stanovami našeho svazu, a že je lze úspěšně napadnout soudní správní žalobou s cílem zrušení sjezdu a jeho výsledků.

Platforma „Vraťme vážnost ČSBS“
Signatáři platformy „Vraťme vážnost ČSBS“
jsou jmenovitě uvedeni na web. stránce platformy
viz ZDE

Informaci rozesílá PhDr. Vladimír Pelc,
zástupce Platformy pro kontakt s veřejností

Prosíme, rozesílejte tuto informaci dalším členům našeho svazu,
našim příznivcům, svým přátelům, známým. Děkujeme.

Náš web platformy „Vraťme vážnost ČSBS“ je informačním prostředkem tvůrčí opozice v Českém svazu bojovníků za svobodu pro naše členy i veřejnost, je seriózní informací o dění v ČSBS, na níž se účastní mnozí členové a sympatizanti.

Please publish modules in offcanvas position.