Co se skutečně odehrává v ČR

2020 11 28 04To, co se nyní „odehrává“ v posledních dnech na politické scéně v ČR je, ze strany ČR, pro celý vyspělý svět „špatná komedie“, ale také i velká tragédie pro budoucnost ČR! Dovolte mi malé odbočení, resp. vysvětlující poznámku.: Chtě nechtě musím vysvětlit, co je „ZPRAVODAJSKÁ HRA“ (ZH), jde o vrchol zpravod. činnosti jakékoli zpravod. služby.

ZH se stává z aktivních opatření „AO“. Nejde o žádný amatérismus, ale jen o práci profesionálů a jejich týmů, které mají svůj cíl. Např.: získání informací o protivníkovi (zejména o jeho zájmech a záměrech) nebo realizace účinné dezinformace protivníka, případně, proniknutí do struktur nepřátelských zpravodajských služeb atd. O ZH se vede „přísně utajovaná“ dokumentace. ZH s možnými dopady na „státní zájmy“ nelze realizovat bez souhlasu kompetentních nejvyšších státních orgánů! (NEMŮŽE ROZHODNOUT SÁM MV).

Proč jsem to odbočení použil, je zřejmé, z uvedeného totiž vyplývá, že „PŘÍPAD VRBĚTICE“ z roku 2014 nelze považovat za ZH, ale správnější a přesné bude označovat „využití, nebo zneužití“ tohoto případu v roce 2021 za „POLITICKO-zpravodajskou AKCI“, kterou JE NUTNO VYJASNIT!

Způsob politické realizace, velice závažného a společensky nebezpečného „případu VRBĚTICE“, který byl nesporně výraznou „MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ“ v ČR, prozatím bez trestně-právní kvalifikace a soudního projednání (protože nejsou DŮKAZY!), mimořádné situace, které nedokázaly naše bezpečnostní a zpravodajské orgány předejít a zabránit (!), VYVOLAL řadu mezinárodních problémů nejen v neprospěch ČR, ale řady dalších států EU (včetně SRN a FRANCIE), vyvolal praktickou likvidaci mezistátních vztahů ČR a RF (RF zařadila ČR do kategorie „NEPŘÁTELSKÝCH STÁTŮ“, což by z bezpečnostního hlediska nebylo dobré „přehlížet“!)

Závěr

„POLITICKÁ AKCE proti RF ze strany ČR“ vedla:

2020 01 26 02k další degradaci politické scény v ČR (VLÁDY, PARLAMENTU….)
2020 01 26 02
k totální likvidaci základních mezistátních vztahů (politicko-ekonomic-kých) mezi ČR a RF

2020 01 26 02k narušení vztahů v rámci EU, ČR nekonzultovala svůj postup se žádným státem – členem EU.

NEGATIVNÍ DOPADY této „Politické akce“ budou pro ČR „velice závažné a dlouhodobé“! Degradace politické scény, se dále prohloubila, když skutečně politici koalice Spolu vzali bulvární článek jako záminku pro svolání schůze Poslanecké sněmovny, když bylo jasné, že přizvaní ředitelé služeb odmítnou odpovídat na dotazy s odkazem na zákon. Také se tak stalo a celá neveřejná schůze byla zbytečná.

Navíc v úterý skončila obstrukcí pravice, když její poslanci začali používat místo chybějících argumentů osobní napadání. Středeční dohra, po opětovném neschválení obstruovaného stavebního zákona dopoledne, sice už nebyla tak zmatečná, ale usnesení nikam nevedlo.

Potvrdilo se, že skutečný zájem na vyšetření případu Vrbětice není a politické síly napojené na zájmy USA a Velké Británie pracují jen ve prospěch dovršení diplomatické roztržky s RF. Navíc, opět došlo k zneužívání pojmu vlastizrada. Tady musím znovu použít malé odbočení.

2020 01 26 02Pozn. Našeho Restartu: Jakýpak zájem na vyšetření lze očekávat od těch, kdož si sami onen vrbětický sklad vyhodili do povětří. Ostatně, PROČ by jinak den před výbuchem všichni pracovníci dostali nařízené volno, jak ochotně zveřejnil portál SEZNAM.CZ 6. května t.r.: ZDE Situace až příliš nápadně se podobající stavu věcí, jenž předcházel 11. září 2001 v New Yorku. Tehdy den před sesutím WTC tisíce elitních zaměstnanců dostaly nařízeno nechodit do práce stejně jako i ve Vrběticích...

Vlastizrada je trestný čin se zvlášť formulovanou skutkovou podstatou, která vyžaduje, aby se pachatel, občan ČR, dopustil jiného trestného činu, a to rozvracení republiky, teroristického útoku, teroru nebo sabotáže, ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Zvažte sami, kdo tady je ve spojení s cizí mocí.

Please publish modules in offcanvas position.