Když se neříká pravda vlastním členům...

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

2020 11 28 04tak jako vám všem, i mně byla zaslána informace od předsedy ÚV KSČM s. Filipa v týdnu od 3. května 2021. V této informaci s. Filip mimo jiné uvádí ─ cituji přesně:

„Na závěr mi dovolte, abych uvedl na pravou míru jeden z údajů minulé informace. Pokud jsem uvedl, že OV Praha východ navrhovala svolat mimořádný sjezd, tak jsem obdržel informaci od předsedy OV KSČM Zdeňka Štefka, že nešlo o usnesení OV, ale o iniciativu jejich člena Milana Havlíčka.“ Konec citátu.

Tato informace je zcela nepravdivá a přikládám schválené usnesení OV KSČM Praha-východ ze dne 26. dubna 2021. Ze zápisu okresního výboru KSČM Praha-východ ad 3. Projednání návrhu s. Havlíčka ─ usnesení o svolání mimořádného sjezdu.

Byl diskutován návrh usnesení o svolání mimořádného sjezdu. K tomuto bodu proběhla diskuse – ss. Havlíček (úvodní slovo), Hádek, Hajleková, Pokorný, Posolda, Štefek, Zima.

Usnesení z mimořádného zasedání
Okresního výboru KSČM Praha-východ ze dne 26. dubna 2021

Okresní výbor KSČM Praha-východ po projednání informace ze zasedání Ústředního výboru KSČM konaného v Nymburce 17. dubna 2021 schválil ve smyslu článku 67 Stanov KSČM požadavek na svolání mimořádného jednodenního volebního sjezdu KSČM do konce června 2021.

Vyzývá Výkonný výbor ÚV KSČM k okamžitému konání a ukládá okamžitě přeposlat požadavek na svolání mimořádného sjezdu 1. mpř. ÚV KSČM a usnesení OV KSČM Praha-východ v plném znění.

Termín: okamžitě
Zodpovídá: Zdeněk Štefek, předseda OV KSČM Praha-východ
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (ss. Hajleková, Štefek)

Schváleno hlasováním formou videokonference.
V Praze, dne 26. dubna 2021

Za OV KSČM Praha-východ Zdeněk Štefek, předseda v.r.

Zdůvodnění požadavku na svolání mimořádného sjezdu KSČM

Vedení ÚV KSČM odmítlo na zasedání ÚV KSČM 17. dubna 2021 v Nymburku převzít odpovědnost a vyslyšet názor většiny členů ÚV KSČM o nutné obměnu vedení ÚV KSČM svojí rezignací. Při následném hlasování o odvolání jednotlivých členů vedení byl výsledek hlasování členů ÚV KSČM tento: V. Filip 46 hlasů pro odvolání, S. Grospič 47 pro odvolání, V. Ort 49 hlasů pro odvolání, P. Šimůnek 34 hlasů pro odvolání.

Z dosaženého výsledku je zjevné, že vedení strany, s výjimkou s. Šimůnka, nezískalo ani nadpoloviční důvěru všech členů ÚV (90 členů) při hlasování 78 členů přítomných na jednání. Stranu tak nadále řídí vedení, které nemá důvěru ani většiny Ústředního výboru KSČM.

Tato situace je nepřijatelná a je třeba ji řešit. V tuto chvíli proto považujeme za nezbytné zabránit dalším škodám, které jsou způsobovány jak obrazu KSČM ve společnosti, tak důvěře členské základny v další budoucnost strany. Jediným možným řešením je mimořádný sjezd.

Názor si prosím udělejte každý sám, já nikoho nechci ovlivňovat, ale kladu si otázku, to jsme klesli už tak hluboko, že předseda strany nepravdivě informuje celou členskou základnu? Proč asi? Na to si musí odpovědět každý sám!

S pozdravem PhDr. Josef Albrecht

Please publish modules in offcanvas position.