Odpověď na dopis KK signatářům...

2020 11 28 04Dobrý den,

bez dlouhého úvodu jen k několika věcem z dopisu i širšího kontextu moje poznámky.

2020 01 26 022021 01 03 02emohu brát úplně vážně odvolávání na stanovy strany tím způsobem, jak je vyjádřeno v odpovědi... Také proto, že v několika případech, kdy ke skutečnému porušování stanov došlo... žádné výhrady, ...ani od vás.

V našem dopisu nejde o volbu dvou předsedů strany, což bylo navrhováno dřív, nýbrž o spolupráci na přípravě sjezdu z pozice místopředsedů. Jednalo by se o přípravě návrhů na složení orgánů, návrhů kandidátů na funkce. Ostatně pokud by jednání proběhlo, vyjasnilo by otázku pojetí předsednictví jako všechny ostatní otázky. Dále pak se měly navrhovanou spoluprací připravit podklady pro jednání. Atd. - standardně. S tím jsem dopis podepsal a jsem přesvědčen, že to tak v něm je napsáno... navrhovat se v minulosti mohlo ledasco, kdyby došlo k jednání, vyřešilo by se hodně a možná všechno, trpělivě krok za krokem...místo toho kapric...

2020 12 23 12yslím si, že příprava na sjezd má být otevřená a v dostatečném předstihu před sjezdem by se delegáti měli seznámit se všemi podklady, návrhy dokumentů. Všichni, kdo aspirují na funkce, by měli předložit svůj program, nejen delegátům...Už máte něco připravené a chystáte se to straně sdělit? Existuje prý nějaká vize. Kde je? Delegátem sice z pozice posledního náhradníka nebudu, ale rád bych se podíval, abych věděl na čem jsem, protože mi na tom záleží, i když na žádné funkce neaspiruji.

2020 01 26 022021 01 10 03etl jsem dopis-text, kde stálo doslova, že Josef Skála dostal nabídku účasti v týmu Kateřiny Konečné, a že by byl vybaven rozsáhlými pravomocemi. To byl váš dopis. Myslím, že bych také musel odmítnout účast v takovém "týmu" právě proto, že je to řešení, které nepočítá se způsobem přípravy sjezdu letmo zmíněný shora. A jediné vysvětlení by bylo, že jsem na přípravu sjezdu podle tohoto původního a veřejně daného návrhu rezignoval za to, že jsem dostal "zajímavou" nabídku. Takže po odmítnutí "vstupu do týmu", bych pokračoval v návrzích jak to řešit...což se stalo. Dodám na okraj, že ani složení onoho týmu není z jen tak mimo hru při uvažování, zda do něj vstoupit...

2020 01 26 022021 01 09 02aše odmítnutí prakticky znamená, že diskuse o tom jak dál, se přenáší na sjezd. To není určitě nejšťastnější řešení a mělo by to každému, kdo má alespoň politický instinkt, dojít, že to není ideální. Ledaže by to někdo chtěl účelově chtěl. Aby se to na sjezdu vyhrotilo. Kdo se v politice vyzná, měl by s radostí přijmout návrh všechno předem projednat a do přípravy se vrhnout, aby na sjezdu nehrozila roztržka....

2020 01 26 022020 12 23 12ísto toho, aby se sjezd připravoval námi navrhovaným způsobem, se jistě připravuje jinak. Přepokládám, že to není nic jiného, než dosavadní rutina. Můj názor je, že je to naprosto nevhodné pro situaci, ve které se KSČM nachází. A nedá se přehlédnout ani aktivita doktora Filipa, který nebyl potvrzen-zvolen jako organizátor voleb, který sice dávno slíbil, že dá funkci k dispozici, ale usilovně dělá, co chce dál. A nedá se přehlédnout, že se montuje do přípravy kandidátních listin, jako by tím organizátorem voleb zvolen byl. Nedá se přehlédnout, že dělá co může, aby "to proběhlo" do sjezdu... Nevidím nikoho z vedení strany, že by odporoval. Co si mohu myslet, to zde nebudu rozvádět.

2020 01 26 022021 01 10 14naha mnohých funkcionářů organizovat a řídit rozhodovací procesy ke svému obrazu a pouze formální zpětná vazba na členskou základnu je jeden z hlavních důvodů, proč lidé ve straně ztrácejí chuť něco dělat. To mám z první ruky, že lidé jsou velmi citliví na zákulisní tahy a manipulace... Mezi hlavní důvody poklesu aktivity členů a sympatizantů patří také skutečnost, že "známé tváře strany" nejsou vnímány jako vzory zapálených bojovníků...někdy jsou vnímáni ještě hůře... Lidé ztrácejí zájem něco dělat - podílet se. Lidé starší i když zůstávají věrně "na pozicích", jsou méně aktivní objektivně podle svých sil. Mladší lidé nemají motivaci a to nakonec nikoli vlastní vinou... Je "omyl" chápat pokles aktivity členů a sympatizantů tím, že se otevřeně o problémech uvnitř strany diskutuje. Ale je to oblíbený "argument", kterým vedení předsedy Filipa už po léta zakrývá hlavní příčiny poklesu vlivu strany ve společnosti. Žádná sebereflexe, místo toho lež, že diskuze může za úpadek vlivu strany. Diskuse prý rovná se nejednota. Poukazuje li-se na chyby vedení, to prý nejvíc poškozuje stranu...

2020 01 26 022021 01 03 02emám z toho velkou radost, že je těch lidí, kteří znají, rozumějí a umějí, není víc. Z těch co aspirují na vedení a předložili racionální, tedy skutečně marxistického programové body, je to jen Josef Skála. Ti co nepředložili nic nebo jen prvoplánové frázování se diskvalifikují už jen tím. Tak je to prosté. Nestačí být zkušeným "harcovníkem". Má-li to být komunistická strana nejen podle názvu, musejí především ti lidé ve vedení věci rozumět. A já vidím celou řadu takových, kdo o tom nemají páru, někdy prokazují schopnost opisovat s chybami a nebo z invalidních zdrojů. Mají však instinkt pro usilování o zachování pozice...přímo nebo prostřednictvím někoho jiného.

2020 01 26 022021 01 10 09osef Skála pro mně není žádná ikona nebo prázdná naděje. Protože: Kdo je zván, aby přispěl Akademii společenských věd ÚV KS Číny do sborníku stovky marxistů světa? Nepochybně od nás znají každého, takže co to znamená, že nepozvali nikoho jiného? Kdo od nás vystupuje pomalu každý měsíc na mezinárodních teoretických konferencích a překladatele nepotřebuje?

2020 12 23 13oho zvou na přednáškové turné zahraniční levicové strany a tlumočníky nemusejí najímat? Kdo je skutečně schopen porážet v televizní besedě lháře z českého "kulturního" a politického panoptika, když přednášejí svoje povídačky o socialismu a komunismu? Kdo předkládá propracovanou marxistickou analýzu současné krize, ale také návrhy jak reálně důsledky překonat?  Celé vedení a poslanecký klub se nezmohlo ani na to, něco komplexního vymyslet, ale ani si osvojit, co vytvořil někdo jiný...jak to?

2020 12 23 13do z prostředí KSČM má mezi desítkami osobností nekomunistické orientace takovou autoritu a vliv jako Josef Skála? Přičemž se vždycky jasně prezentuje jako komunista a nikdy jako přicmrndávač. A organizuje spolu s nimi veřejné akce od obrany památníku I.S. Koněva, osvobození Juliana Assange, proti zcizení našeho lithia, až po aktivity proti vykradení zbývajících průmyslových kapacit dosud v českých rukou. A řady jiných. Odpovědi znáte, to se ve vašem dopise odráží. A nestálo za to se vážně bavit o přípravě sjezdu?

2020 01 26 022021 01 03 02ám se vytýká otevřený dopis? Ale my máme opakovanou zkušenost s překrucováním a pomlouváním. Zcela jistě, byl ten otevřený dopis nutný, protože alespoň částečně se tím může bránit překrucování a svévolnému výkladu návrhů a cílů...s tím jsem se setkal tak často, že mi už nikdo nevymluví, že se nejedná o záměrné překrucování a falšování. Bohužel. A pozoruji, že i obsah našeho otevřeného dopisu je interpretován evidentně, jako by v něm bylo napsáno i něco jiného, než tam skutečně je. I když ne převážně.

Takže závěrem. Zdá se, že se opět daří Josefa Skálu "nepřipustit". Jeden nejmenovaný muž, který seděl vedle mě na desátém sjezdu, když Skála mluvil o své úloze předsedy v případě zvolení, řekl: s tím jsme ho už jednou vyhnali... A tak se ho tehdy podařilo vyhnat i z funkce místopředsedy. Nyní jsou to ti stejní, kteří se snaží ho ani "nepřipustit". Mohl bych některé jmenovat, ty které znám dobře. Zařídili po desátém sjezdu tito "borci" nějaký pozitivní obrat? Zařídili pozitivní obrat ti, kdo na desátém sjezdu byli zvoleni do vedoucích funkcí?                             

Josef Skála je člověk, který zná, rozumí, je schopný unést vážné úkoly a mezi kandidáty na vedení je v téhle chvíli jediný, který má páru o tom, co je marxismus a co si žádá marxisticky pojatá politická praxe. Že by to nemělo význam? Nestálo za to využít příležitost a alespoň naléhavé otázky prodebatovat...?

2021 01 10 14jezd mohl být už nyní jistě připravován jako odrazový můstek pro obrat od propadání strany do ztracena k nutně složitému, postupnému a úmornému usilování o návrat na (zbytečně) ztracené pozice. Nyní je na pořadu vážné riziko, že bude dál pokračovat tápání a neumětelství. A proto neodvratný další úpadek. Další vzácný čas je ztracen a do parlamentních voleb se nám to krátí. S tím se snižuje i možnost docílit obrat ve vnímání strany veřejností.

2020 12 22 08funkcionáři dále zkušeně "úřadují"... Pokud nepůjdou po sjezdu do vedení lidé, kteří rozumí nejen "úřadování", ale i živé politice, jedině nějaký zázrak zabrání tomu, aby KSČM nevypadla z parlamentu. Zázraky se někdy také dějí, ale spoléhat na ně není hodné těch, kdo se k marxismu hlásí.

Kdo za všechno nese odpovědnost brzy pochopí i ti, kdo dneska chápou málo nebo nic. Mnohým dojde i to, že vkládali naděje do lidí, kteří si to nezasloužili.

Vyjadřuji se dost kategoricky, ale dosti bylo okolků... Byl bych moc rád, kdyby praxe ukázala, že se pletu, ale bohužel to není ani 50 : 50...

Mgr. Jindřich Kania