ODPOVĚĎ NA „NÁZOR NA OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ KSČM“.

2020 11 28 04Paní                Vrchlabí 27.2.2021
Věra Kučerová
Místopředsedkyně OV KSČM RK

2020 12 22 03ředevším, abych nezačal konfrontačně, chci paní Kučerové poděkovat za reakci k mému otevřenému dopisu, již i proto, že ta reakce přišla jako jediná ze strany všech obeslaných OV v republice. Jinak děkuji i za příspěvek a názor Mgr. Jaroslava Špačka, jako reakci na Otevřený dopis…….

Přesto, dle Vaší reakce, mám poznámku. Je číst a je číst.

Nyní bych se vrátil k Vašemu dopisu a pro lepší orientaci bych vzal Váš odstavec po odstavci a vyjádřil se k němu.

Ad1 Vašeho dopisu (citace).

Už jednou jsme se k podobným útokům a návrhům vyjadřovali. Toto odmítáme. Takže naposledy. Chybí jeden jediný příklad, kde by naši představitelé porušili stanovy a naše zásady. K s. Skálovi jsme se vyjadřovali rovněž.

Můj názor:

2021 01 03 02ejdříve ke slovu: Útokům. Pokud obsah mého dopisu berete jako útok, tak se ptám „v jakém směru“? Že jsem použil slovník, který není příliš zdvořilí? Papalášství, intriky, kolaborace a pod? Vnitrostranická kauza kolem zajištění prostoru ke sjezdu strany. Víte o ní? Je to intrika? Ano/ne. Odpovězte.

Porušením stanov i když nepřímým je i vaše formulace v dopisu: „Takže naposledy“ (Hezky vyjádřená ochota k diskusi). Prolínání strany s lidem, že?

2021 01 23 03e se Vojtěch Filip nechá točit Českou televizí s kulovnicí v mysliveckém mundůru, jak vystupuje s bílého BMW, to není papalášství? Pokud ne, tak je to přinejmenším politicky nevhodné. (A perfektně využito v TV). Že neodpovídal na dopisy i s podpůrnými fakty, a to i v případě tehdejší, mé kandidatury do krajských zastupitelstev. Ještě jako členovi strany. To není papalášství? Ano/ne. Odpovězte.

To i prezident republiky, kterému jsem vyjádřil názor i kritiku, odpověděl. I když třeba „náměstkem uklízečky padesátého pokoje“.

2020 12 22 08ještě poznámka k vaším zásadám. Moje otázka: Kolik vám v okrese přibylo členů? Jste spokojeni? Vím, že odpovíte, že ne. Budete mluvit o objektivní situaci. Ale, věřte, v tom to není. Problém není ani v počtu členů strany, i když je důležitý, ale v přívržencích. Co dělá strana, aby trend zvrátila? Utápí se v uzavřených diskusích a přesvědčuje přesvědčené.

2021 01 10 09ak strana efektivně, opakuji, efektivně komunikuje s veřejností. Jak, a pomocí čeho a s jakou sledovaností. Jak otevíráte dveře vlasteneckým proudům a názorům? Vliv v dnešní společnosti můžete nabírat aktivní, promyšlenou, zásadovou politikou. Musíte hledat cesty k oslovování veřejnosti a přesvědčovat nepřesvědčené. A to vidím u činnosti dr. Skály, včetně sledovanosti jeho vystupování a, hlavně, jeho hostů. To je otevírání cest.

2020 12 22 05nešní politika KSČM nevychází ze znalostí marxismu, komentuje dění, ale nejde k jádru problému. Nejsem „rektální alpinista“ dr. Skály. Ale, nezlobte se, je charizmatický, vzdělaný, a i když spolu vedeme též všelijaké diskuse a polemiky, tak je vždy empatický a hlavně, ne, arogantní k jiným názorům. Jsou jeho názory a závěry chybné? Marxistické?  Ano/ne. Odpovězte.

Ad2 Vašeho dopisu (citace).

Zatím neměl takovou všeobecnou podporu, aby byl zvolen. A volit budou členové strany, potažmo jimi zvolení delegáti, nikoliv ti, co ze strany vystoupili.

Můj názor:

2021 01 09 02tomto odstavci Vám dávám za pravdu, že nemá takovou všeobecnou podporu. A ani ji mít nebude, pokud strana a její vnitřní činnost ho budou, samozřejmě, na základě vnitrostranických, centralistických principech (ad3) tlumit a dehonestovat.

2021 01 10 02o se týká vnitrostranické podpory JS při volbě předsedy, tak je všeobecně známo, že prohrál na posledním sjezdu o 5 hlasů. A to za podpory VF od prezidenta Zemana. Myslím, že tento výsledek byl zase trochu „zaintrikován“ na slibech stranických financí. Nebo lžu? Žádal bych důkaz.

Já, bohužel, dr. Skálu volit nebudu. Ale volil bych ho.

Ad3 Vašeho dopisu (citace).

S ledasčím nemusíme všichni souhlasit, ale vnitrostranická diskuse o tom musí probíhat na soudružských a demokraticky centralistických principech, nikoliv tímto způsobem, jak popsal Ing. Jindřich Novák.

Můj názor:

2021 01 10 14ouhlasím, ale s hlubokým smyslem slova. Poznámku o mém způsobu nechám stranou. Myslím, že tyto spekulace a názory na správnost, či nesprávnost činnosti strany jsou-li takto vyjadřovány tak trochu sektářské. Je před sjezdem a zároveň volbami. Aktivujte se např. svoláním aktivů za účasti všech viditelných kandidátů. A to i těch, kteří tvoří alternativu k dnešní politice strany. Myslím, že dr. Skála to odmítat nebude. Takto vedené aktivy i s představiteli proudů ve straně, které momentálně nejsou v kurzu.

Zkusil bych zde nastínit moje kritéria k volbě kandidátů do centrálních funkcí strany.

2020 12 22 03ro volbu lídra jsou důležitá věcná kritéria, a ne "kdo s kým mluví" (a také proč, v partě "politických živnostníků"). Za situace, kdy straně hrozí ztráta parlamentního postavení (vinou VF (Vojtěcha Filipa) a jeho party), to platí trojnásob. Mohu znát Vaše kritéria? Ta moje sdílí i tisíce jiných levicově smýšlejících občanů. Uvedu aspoň některá:

  • 2020 12 23 13do je s to porážet v televizních a jiných veřejných debatách lháře o socialismu? Skálův souboj s Kocábem, Hřibem a Soukupem má na 140 tisíc shlédnutí i ze záznamu. Od loňského jara koluje po internetu s komentáři, že Skálu do televize nepozvou už hodně dlouho, aby na své nejzamilovanější téma neutrpěli ostudnou porážku. Můžete mi uvést jediný srovnatelný výkon kterékoli jiné tváře KSČM, usilující o post na čele strany? 
  • 2020 12 23 13do je s to přicházet s propracovanou marxistickou analýzou dnešní krize? Jedině JS. Celé vedení a poslanecký klub se dodnes nezmohlo ani na holé konstatování, že nejde "jen" o Covid-19, ale hlavně o ekonomickou krizi, jakou kapitalismus nepamatuje od 30. let. Veřejně o tom vystupuje jen JS. A odhaluje i cíle "elit", maskované "bojem s pandemií", ve skutečnosti však usilující o zavlečení do dluhové oprátky, naše masivní vyvlastnění a ožebračení, jakož i zavedení "totáče" tak trochu v rukavičkách. 
  • 2020 12 23 13do jiný z KSČM má aspoň vzdáleně srovnatelnou autoritu a vliv mezi desítkami alternativních osobností mimo řady strany? A organizuje s nimi veřejné akce na obranu pomníku maršála Koněva, osvobození Juliana Assange, proti zcizení našeho lithia, zbylých průmyslových kapacit do ciziny a řadu jiných? Vám tohle všechno uniká? Co je pro stranu důležitější? Je to, co možná široký akční rádius a podpora jiných vlivných osobností, nebo "kdo s kým mluví"?
  • 2021 01 09 02ám nevadí, že z politiky a vystupování KSČM se marxismus vytratil už skoro úplně? Kdo jiný z jeho pozic vystupuje veřejně a kvalifikovaně, než JS? 
  • 2020 12 23 13oho pozvala Akademie společenských věd ÚV KS Číny, aby přispěl svou statí do sborníku 100 marxistů z celého světa k letošnímu 100. výročí KS Číny? JS. Nikoli VF, či kohokoli jiného.
  • 2020 12 23 13do vystupuje pomalu každý měsíc na mezinárodních teoretických konferencích v zahraničí. Teď z objektivních důvodů na kameru a mikrofon "na dálku"? JS, nebo snad i někdo jiný?
  • 2020 12 23 13oho zvou i na přednáškové turné zahraniční levicové strany, aby tam mluvil bez tlumočníka a spatra? JS. Nebo i někoho jiného? Vše myslím za ČR.

Zkuste, prosím, vyjádřit Vaše priority, hodnoty a schopnosti u Vámi preferovaných kandidátů. Položíme je vedle sebe. Máte nějaké zformulované?

Je toto sdělení soudružské? Je toto demokratické? Je toto čisté řešení? A hlavně efektivní. Ano/ne. Odpovězte.

2020 01 26 02Závěrem bych chtěl vyjádřit názor, že činnost členů strany se musí překlopit, slovy dr. Skály, z principu, správce státu, na princip aktivní, promyšlené alternativy.

2021 01 09 02paměti mě utkvěl film Jan Hus. Na koncilu v Kostnici: Tedy neodvoláš!!! Neodvolám, protože jste mě nepřesvědčili. Tímto jeho provoláním bych vyjádřil vztah k Vašemu názoru.

2020 01 26 02Dějiny jsou celkem neúprosné. A jsme v období nastupujícího, plíživého novodobého fašismu. Přeji vám správné rozhodování.

Konec konců, o tom se již brzo přesvědčíme. Rozsoudí nás čas. Jak nazval jednu ze svých knih generál Vacek.

Ing. Jindřich Novák

Please publish modules in offcanvas position.