Otevřený dopis JUDr. Pavlovi Rychetskému ze dne 2.1.2021

KDO ŘEKNE PRVNÍ "KRÁL JE NAHÝ"?

Zdravím Vás, pane Rychetský

2020 11 28 04a do roku 2021 přeji moc zdraví a hlavně občanské hrdosti a odvahy říkat srozumitelně a nahlas pravdu.

Jsem obyčejná dělnice (živila mě manuální zručnost), v důchodu Gina Horylová, žiji v podhorské obci v Beskydech, však dění v celé naší vlasti sleduji poctivě.

2021 01 10 16ž rok se chystám Vám napsat, až dnes realizuji. Nepřeji si komunikovat tzv. moderním jazykem, který tak rádi využívají soudy, úřady, politici,..aby se co nejdál vzdálili od občanů, kteří je živí. To je jeden z neúnosných nešvarů současného, do morku kostí prolhaného systému, zvaného nepatřičně Demos kratos. Také se mi jeví nepatřičným najímat si nějaké zprostředkovatele, kteří za mne budou komunikovat s Ústavním soudem. Proč nemohu mluvit s tímto úřadem v mateřštině a osobně?

Rozhodla jsem se tedy lidsky oslovit přímo Vás.

2020 12 22 03řed více než 200 lety už upozorňoval americký prezident Washington na nebezpečnost politických stran a stranictví vůbec. Přesto jsme si nechali implantovat tento, od začátku geniálně vymyšlený podvod, zvaný zastupitelská demokracie a tzv. svobodné volby, do ČR. Tento podvod jsem již popsala před mnoha lety v obyčejně pojatém mém článečku "Neživíš, nepřepínej", který Vám posílám přílohou.

2020 12 22 08světe div se, náš systém, jak praví tzv. Ústava, je založen na volné soutěži (válce) politických stran - mocenských hierarchických organizací MHO. A politiky můžeme jen zvolit, nikoli pro jejich nemravné chování odvolat. Ti se nám pak 4 roky smějí. Tohle opravdu má k demokracii daleko.

2020 12 22 03rosím Vás, pane Rychetský o srozumitelnou odpověď na obyčejnou otázku. Kdo je ve skutečné, pravdivé demos kratos (ne v tomto současném élentu) VLÁDNOUCÍ a kdo tedy OVLÁDANÝ? Proč skloňujeme VLÁDA a nikoli VEŘEJNÁ SLUŽBA?

2020 12 23 03u pokryteckou hru s jejími jazykovými pastmi přece nemůžeme do nekonečna všichni krýt? Kdo bude první a sdělí "KRÁL JE NAHÝ"? 30 let od tzv. sametové revoluce (doufám, že už většina z nás ví, o co df. šlo) máme legitimní občanské očekávání zákona REFERENDUM O VŠECH OTÁZKÁCH S PRÁVEM VETA PRO OBČANY.

2021 01 03 02emůžeme hovořit o demokratickém uspořádání, hodného jakékoli ochrany, pakliže občané nemají v rukou ani základní nástroj v podobě výše jmenovaného zákona k jeho vybudování. (Mimochodem kapitalismus ze své podstaty přímo demokracii vylučuje. Nejspíš by se současný (ne)systém dal nazvat jako Rentiérský feudalismus, či tak nějak podobně).

Církve požádaly 20 let po tzv. sametové revoluci Ústavní soud, aby, lidově řečeno, popohnal poslance k projednání nápravy křivd z předchozího systémového uspořádání řízeného KSČ. Domnívám se, že to bylo podání upozorňující na nečinnost politiků k tomuto tématu. Výsledek všichni známe.

Zdvořile Vás, pane Rychetský, žádám,

abyste se osobně zasadil o definování třicetileté nečinnosti poslanců ohledně základního zákona pro pravdivou demos kratos, a to sice zákona REFERENDUM O VŠECH OTÁZKÁCH S PRÁVEM VETA A ZÁKONODÁRNOU INICIATIVOU PRO OBČANY.

2020 12 23 11měna Ústavy je také nevyhnutelná, nemůže být systém demos kratos založen na půtkách, válkách, volné soutěži mocenských hierarchických organizací (MHO) jako politických stran. Nechť si tyto organizace existují, ale za shodných pravidel jako včelaři, zahrádkáři, atp.

Návrhy nové Ústavy, té listiny, dle které si občané přejí spolu ve své vlasti žít, jsou minimálně 2 až 3, které stojí za celonárodní diskusi. Stejně jako i návrhy výše již několikrát zmíněného zákona o referendu.

2021 01 10 01udete mít odvahu, pane Pavle Rychetský, konečně sdělit: "Král je nahý"? Budete mít odvahu, pane Pavle Rychetský, definovat třicetiletou nečinnost poslanců ve smyslu 30 let trvajícího legitimního očekávání občanů na zákon Referendum o všech otázkách s právem veta a zákonodárnou iniciativou pro občany? (Bezzubý zákon, prošpikovaný logickými, argumentačními klamy, prosím už občanům nepodsouvat).

2021 01 09 02pravdivé demos kratos musí mít lid právo rozhodovat o všech otázkách, o kterých doposud rozhodovali např, herec, chemik, kosmonaut, zdravotní sestra, aj. profese v řadách tzv. poslanců. Lid totiž nese, na rozdíl od tzv. poslanců, skutečnou odpovědnost, platí muziku.

2021 01 09 02ážený pane Pavle Rychetský, přeji Vám (i sobě a ostatním občanům) občanskou odvahu začít. Vím, že cesta existuje. Psal o ní i můj oblíbenec Orwell. Jako žena, máma, vlastenka a skautka, budu zkoušet všechny způsoby, možnosti, až ji společně, třeba s Vámi najdeme.

S úctou a očekáváním Vaší odpovědi
Gina Horylová

Please publish modules in offcanvas position.