Otevřený dopis vedení KSČM

2020 11 28 042021 01 10 08niciací tohoto otevřeného dopisu, který vám posílám, je kritická situace táhnoucí se již několik let a je stále horší, což je vidět na neustále klesajících preferencích. Upřímně řečeno, čemuž se vůbec nedivím. Ani ve snu by mě nenapadlo, že někdy v životě budu mít takové výhrady k činnosti a politice vedoucích činitelů strany.

2020 12 23 12yslím, že strany vznikají na základě životních zájmů určité množiny lidí ve společnosti stejných zájmů a zastávající určité hodnoty, aby tyto zájmy efektivně hájili. KSČM se může opírat o vědecké učení a v minulosti to také využívala. A právě tento odklon, nebo, chcete-li, ztráta znalostí vede ke stávajícímu stavu ve vedení strany. Podívám-li se do stanov, vidím i velký odklon od vnitřní demokracie a soudružského vztahu. Začínám vidět intriky a papalášské chování.

2021 02 17 022020 12 23 13dyž se podíváte do dokumentu, který jsem nascanoval a porovnám s tvrdou realitou, zjišťuji značný odklon ve vaší reálné politice jak na poli parlamentu, tak i v EP od našich zvolených zástupců. Ve vašich stanoviscích vidím neznalost a až kolaboraci s usneseními, které jsou vám předkládány. Stáváte se užitečnými hlupáky v rukou lidí, co vědí více než vy a perfektně toho využívají. Bohužel.

2021 01 09 02ím, co je taktika a strategie. Ale domnívám se, že toto vaše vystupování, stanoviska a závěry nejsou ani taktické, natož aby směřovaly k nějakému strategickému cíli, byť by byl až za horizontem kapitalismu, čehož se naše generace asi nedožije.

2020 12 23 11atím od vás slyším jen povrchní a nepromyšlené bláboly. Nedivte se proto, že ve společnosti ztrácíte kredit a stáváte se směšnými. Stanoviska a program prezentovaný typem: Zajistíme dostupné bydlení, nebo dostupnou dopravu, nebo odmítáme dvojí kvalitu potravin apod. je slyšet přes celé politické spektrum. Když bychom toto konkretizovali a chtěli promyšlený postup „jak“, tak ouha. Hluboké mlčení, nebo bláboly.

2020 12 22 03oslechněte si ovšem Dr. Skálu a jeho názory a východiska. To je úplně jiný level. To ovšem byste museli těmto názorům naslouchat, dávat jim prostor, diskutovat a třeba i oponovat. Ale vše v rámci vnitrostranické, otevřené, soudružské diskuse.

Chápu složitost postavení KSČM. Ale tím, že přistupujete na hru, která je s vámi vedena a jste tím využíváni, stáváte se nevěrohodnými až zbytečnými. I když, a to je zase součást hry, jste v mainstreamových médiích hýčkáni. Není vám z toho zle, že na to skáčete, jako slepice po flusu? Nebo to je ještě jinak?

Něco mně říká, že ve vaší neochotě k sebekritice a vyvození zodpovědnosti v podobě uvolnění prostoru k obnovení principů činnosti KSČM dle stanov je právě to „ještě jinak“.

2020 12 22 03okud taktizujete, tak taktizujte, ale tak, aby v roce 100. výročí vzniku strany jsme se nestali marginální silou ve společnosti. A to právě v době vzrůstajícího napětí a nespokojenosti ve společnosti. Jinak se šance, která bude ležet před námi, chopí síly, o kterých nechci ani přemýšlet.

2020 12 23 11kusím uvést jeden příklad, týkající se dnešního covidového problému. Proč neiniciujete otevřenou diskusi na úrovni vlády za přítomnosti všech odborníků. Ovšem i těch, kteří jsou tzv. na černé listině. Prof. Beran, Dr. Peková apod. O tom se dá mluvit dlouho.

Potlačte v sobě vaše ego a dejte prostor obrodě. Zkuste to!! Vždyť, domnívám se, můžete se uplatnit i v normálním, běžném životě. Někteří, ovšem, již tuto starost ani mít nemusí. Nebo nechcete? Nebo máte strach? Potom, ale ztrácíte právo vést lidi práce.

2021 01 10 09eště k mé osobě. Byl jsem členem strany od 18 let. Skákali jsme v roce 89 po plotech s plakáty, které jsem sám maloval. Byli vystěhováváni z kanceláří, ale nakonec jsme se stávali součástí společnosti s nějakým kreditem. Členem strany už nejsem, a to po velmi negativních zkušenostech, konkrétně s V. Filipem. Detaily samozřejmě můžu uvést, ale bylo by to na další povídání, což není předmětem tohoto dopisu. Jen říkám, ucítím-li změnu v politice a činnosti KSČM, rád bych se stal znovu platným členem. Asi moje rozhodnutí nebylo správné, ale již jsem to duševně nezvládal.

Vše, co jsem zde napsal, berte jako příspěvek k sebereflexi a obnově bojovné marxistické KSČM. Jinak budeme prokletí.

Ing. Jindřich Novák
Vrchlabí 16.2.2021

Adresováno: Okresní výbory KSČM, Náš restart

Please publish modules in offcanvas position.