KDYŽ VYMĚNILI JSME SKUTEČNÉ ELITY ZA PRACHY. ANEB BEZ PENĚZ DO POLITIKY NELEZ?

2021 01 10 10etos uplyne přesně 50 let od Stanfordského vězeňského experimentu amerického psychologa Philipa Zimbarda, který spočíval v uzavření určitého počtu dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování. Záměrně byli vybráni psychicky vyrovnaní a zdraví jedinci, vězni a dozorci byli placeni za účast v experimentu a věděli, že se jedná pouze o experiment.

2020 12 23 03ento experiment měl vnést světlo např. do problému samovýběru při volbě povolání dozorce a také do obecného sporu o to, zda agresivita a brutalita spíše závisí na psychických predispozicích, nebo je způsobena (do značné míry ovlivněna) okolnostmi.

2020 12 23 11působ, jakým bylo v krátké době změněno chování především dozorců, byl zcela šokující, jak pro ně, tak pro Zimbarda samotného. Experiment musel být předčasně ukončen kvůli neočekávané krutosti dozorců a psychickému stavu všech účastníků experimentu. Ukázalo se, že zdravý člověk, ve velmi krátké době může radikálně změnit své chování, má-li k tomu vhodné podmínky.

2020 12 23 09ezumé tedy znělo: "Za určitých okolností se může hrůzných činů dopustit téměř kdokoli, kdo nabyl pocitu, že k tomu má svolení jakési autority".

Zimbardovi bylo vyčítáno, že svými závěry z experimentu odebírá člověku odpovědnost za jeho jednání, když vše může být vysvětleno jako tlak okolností. Jedním ze stěžejních závěrů totiž bylo i to, že brutální zločiny, např. v době války, nemusí být dílem žádných psychopatů ani lidských zrůd, ale obyčejných lidí, vystavených nepřekonatelnému tlaku okolností, pudu sebezáchovy. Tolik k Zimbardově experimentu.

2021 01 03 02ikomu si nepřeji podsouvat nápadnou podobnost Zimbardova experimentu s politickou scénou, však nevezmeme-li si ponaučení z 50 let již starého experimentu, nepochopíme, proč se tak rychle mění chování našich zástupců, kteří prezentovali své postoje před volbami a my je proto zvolili, a po volbách ve "vlčí smečce" své chování velmi rychle změnili. Ale my, občané, voliči, je tam musíme 4 roky strpět, neboť je nám odebrána možnost odvolávat. Proč? My můžeme jen volit!

2020 12 22 03okud si bytostně neuvědomíme, o čem se již nebojí psát někteří politologové aj., že politika současnosti nese všechny rysy mafie (napojení politiků na veřejné prostředky a jejich svévolné přerozdělování, byznys, nadnárodní korporace, apod. ─ tedy prachy až na prvním místě) a nevybojujeme pro sebe ─ občany ─ voliče základní účinný nástroj pro zamezení takového chování zvolených zástupců, nic jsme z 50 let starého nepochopili. Jak docílíme toho, abychom pro nemravné skutky i slova mohli takové zástupce odvolat? Jak docílit, aby námi zvolení zástupci nesli osobní, hmotnou a trestní odpovědnost za své skutky? Pochopili jsme, že politikové přerozdělují NAŠE PENÍZE, NAŠI ŽIVOTNÍ ENERGII, svévolně, bez naší kontroly a souhlasu, kam se jim zlíbí? Např. je věnují mocenské hierarchické organizaci (MHO) církví, aj. pašákům.

(NENÍ NIC, CO BY NÁM STÁT DAL, ANIŽ BY NÁM TO PŘED TÍM VZAL).

2021 01 09 02e skutečné, pravdivé demos kratos (vláda lidu), totiž nemůžeme skloňovat VLÁDNOUCÍ a OVLÁDANÝ! Pro vždy musí platit, že volíme si námi chtěnou, námi placenou, cti hodnou VEŘEJNOU SLUŽBU, nikoli VLÁDU! A vzhledem k faktu, že lid "platí muziku", musí mít právo VETA, právo, zakotvené v ústavě, rozhodovat o všech otázkách, o kterých doposud rozhodovala jen hrstka politiků, a v neposlední řadě musí mít občané právo na zákonodárnou iniciativu. Tedy že mohou předkládat a v referendech schvalovat i rušit zákony. Proč my, občané, jen jako diváci, nikoli aktéři, sledujeme přes 30 let nečinnost politiků v tomto ohledu našeho, přes 30 let trvajícího, LEGITIMNÍHO OČEKÁVÁNÍ ZÁKONA O REFERENDU? Bojí se nás naši zástupci?

REFERENDUM O VŠECH OTÁZKÁCH S PRÁVEM VETA A ZÁKONODÁRNOU INICIATIVU PRO OBČANY.

2020 12 23 03o by mohl býti jeden ze základních kamenů pro nové, spravedlivější společenské uspořádání. Nemůžeme již nadále pokračovat ve stavbách paláců ze zlata, stříbra, drahého kamení na základech z písku (na lžích). V pravdě dojdeme k uznání existence národa a státu jako nenahraditelné součásti pro vybudování skutečné demos kratos - vlády lidu. Neexistuje jiná zakořeněná entita, předchozími generacemi pro nás vybojovaná, se kterou bychom se mohli smysluplně ztotožnit. Neexistuje jiná entita, kde by lidé spolu mohli vést zdravou, smysluplnou diskusi o tom co je pro ně důležité. Ale to je přesně to, co globalizátoři, včetně EU nechtějí. Narušilo by jim to PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ZCIZOVÁNÍ BOHATSTVÍ SLABŠÍCH NÁRODŮ A STÁTŮ. Utínají nám naše kořeny a my jen nevěřícně mlčíme, jak nám velela předchozí totalita jedné strany? A jako mzdoví nevolníci jsme si nestihli všimnout, že jsme se za 30 let ocitli v totalitě mnoha stran.

Nezbývá, než KÁPNOUT BOŽSKOU.

Přiznat si, že transakční systém už není založen na měně. Je to řídící systém bankéřů (lichvářů). Tlačí nás do transhumanismu, sledují nás ve spojení s financemi (bezhotovostními platbami), což je jasná známka NEVOLNICTVÍ ─ OTROCTVÍ.

My všichni spoluvytváříme tento otrokářský systém, to si musíme přiznat ─ kápnout božskou. To však současně znamená, že MÁME MOC TO ZASTAVIT. Jak?

2021 01 03 02emusíme podporovat otrokářské společnosti, kde jsme jen mzdovými nevolníky. Nemusíme platit daně, neboť přes 30  let vlády porušují většinu zákonů, týkajících se řízení peněz. Jsme schopni je hnát k odpovědnosti. Starejme se o to, abychom pochopili, kam takový systém spěje a přestali ho stavět. Nepracujme pro otrokáře - nadnárodní korporace farma průmyslu, zbrojaře, atp..., ale postavme lokální systémy pro zdravé a čerstvé potraviny, kvalitní výrobky všeho druhu, bez "kurvítek", která ze současných tzv. výrobků v pravdě dělají odpad. Přes ty haldy odpadu na sebe už ani nevidíme. Přestaňme podporovat soukromé, zahraniční banky. Nepomáhejme "vládě" zavádět zkorumpované regulace ve zdravotní krizi, které jsou ve skutečnosti kalamitním kapitalismem, tedy dělají miliardáře bohatšími. TOHLE BY BYLO NĚCO JAKO SKUTEČNÁ REVOLUCE.

2021 01 10 01udoucnost, která se odvíjí od stále sofistikovanějších technických vymožeností je df. návratem do starověku, kdy lidé byli systematicky ovládáni kněžími. Jakákoli osoba, vykazující známky nezávislosti byla hlavním kandidátem na obětování bohům. V současném západním světě se to děje už těm, kteří říkají pravdu (Manningová, Assange, Snowden,..). Na regionálních úrovních jsme jistě nepřehlédli, že nemá-li občan shodný názor s určitým druhem starostů a jeho kliky, je šmahem onálepkován jako "nepřítel lidu".

2020 12 22 03okud budeme si přát býti svobodnými, musíme přijít na to, kterak zbavit miliardáře, globalisty (PRACHY) jejich moci - pseudo autority. Začněme spolu mluvit, kam si přejeme směřovat. Stojíme totiž dnes na rozcestí, kdy musíme rozhodnout pro sebe a své děti, kam se vydáme, kam své děti si přejeme svým historickým rozhodnutím vést.

Transhumanismus ─ nevolnictví ─ otroctví, nebo HUMÁNNÍ SYSTÉM ─ SVOBODA?

Tož tak.

Gina Horylová z Beskyd

Please publish modules in offcanvas position.