2020 12 22 08bsolutní čísla, tedy částky v Kč, nemají smysl. Co má však smysl, jsou RELATIVNÍ, tedy srovnávací čísla daná POMĚREM DŮCHODU A MZDY pro daný rok. Resumé? Důchody v poměrném (relat.) srovnání se mzdami po r. 1989 pomalu, avšak VYTRVALE KLESAJÍ.

2020 12 23 13upní síla průměrného Čecha odchodem do důchodu z měsíce na měsíc skokově klesne. Nástupní důchod vůči předchozí mzdě představuje v průměru méně než 35 %. V r. 1989 to bylo však asi 55 %. A jak si stojíme ve srovnání s ostatními čl. zeměmi EU? Více než zle.

SLOVENSKO: Známy právnik JUDr. Lukáš Machala na svojom facebookovom profile aktuálne publikoval nasledovný status…

2021 01 08 06Matematika nepustí! Nie som žiadny expert na čísla, ale týmto porozumie aj druhák na základnej škole. Nie som ani jediný, koho napadlo pozrieť sa na údaje Štatistického úradu Slovenskej republiky a ďalších inštitúcií, ohľadom úmrtnosti obyvateľov Slovenska.

2020 09 07 09Ing. Jaroslav Tichý
Předchozí 3. část viz ZDE

I ve čtvrté části článku navazuji volně na můj původní článek ze 17.12.2020 pod názvem „Doba osudového rozhodnutí nastala“.  V této části se chci zabývat voláním občanů po sociální spravedlnosti, a to v širších souvislostech. Snažím se tak reagovat na představy některých čtenářů a blíže vysvětlit některé body ve shora citovaném článku pro lepší pochopení související problematiky.

2021 01 07 01Jan Schneider

Současné turbulentní události v USA jsou překvapivé pouze tím, že jsme se jich dožili. Trajektorie úpadku hegemona však byla jasně patrná, přinejmenším od doby, kdy uvěřil tomu, že „vyhrál“ studenou válku nad SSSR, a začal se podle toho chovat.

Dr. O. Tuleškov

2020 12 23 09ůzné dokumentu na téma Odsun – Vertreibung jsme shlédli či četli již mnohokrát. Zabývat se jejich jednotlivými i základními nedostatky, by bylo na dlouhé lokty. Proto přejděme raději přímo k jádru věci.

Téměř vždy jsme mohli nabýt dojmu, jako kdyby vše, co se dělo po květnu roku 1945 s německým obyvatelstvem v republice, bylo pouze záležitostí mezi námi a Němci.

2021 01 06 05Erik Best (EB)

V každém jazyku se lže jiným způsobem, alespoň idiomaticky. V češtině člověk lže, jako když tiskne. V angličtině se lže skrze zuby (to lie through one's teeth) nebo se lže tak, jak koberec leží (to lie like a rug).