2020 12 17 01Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

Již řadu let slyšíme kritiku politiků za to, že rozdělují společnost. O fenoménu rozdělené či jednotné společnosti se nediskutuje. Pozitivum vize jednotné společnosti je bráno jako axiom a žádný z proudů české politiky tento axiom nezpochybňuje, ať již proto, že si netroufne, či proto, že se s ním ztotožňuje. Proto označení politika, že rozděluje společnost, je verdikt zatracující do pekel.

2019 11 01 05PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost Ludvíka Svobody

V posledním dvacetiletí jsme očitými svědky obrovského antirusismu nejen na naší politické scéně, ale i v některých kruzích společnosti. Zejména v těch kruzích, které převratem nabyly obrovské majetky, často velmi podivnými cestami na hraně zákona - nebo i za jeho hranou. Tento antirusismus je zhusta přikrýván praporem se sloganem "Antibolševismus!".

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Ottův Slovník naučný z r. 1906 poučí čtenáře o tom, že Sudety jsou horstvo na severovýchodním okraji Českého masivu od zlomu Labe k bráně Moravské. Geografický název, do 30. let minulého století s ním málokdo přišel do styku. Leda při vyučování zeměpisu.

2020 09 17 01JINDŘICH KULHAVÝ (Pravý prostor)

Evropským trendem je uzavřít Evropany doma. Křesťané slaví dvoje velmi významné svátky v roce. Jedněmi jsou Velikonoce, které jsou spojené se smrtí a nanebevzetím Páně, a pokud si dobře pamatujete, byly letos bez koledy a poutí, druhými jsou Vánoce, které se blíží a nevypadá to s nimi nijak dobře.

2020 12 12 05rámci výměny názorů mezi mnou a redaktorem Haló novin Romanem Janouchem vyplynul více než pozoruhodný fakt. Dle R. Janoucha Evropská unie strádá nemocí pod názvem perpetuum mobile, tedy, že z pokladny Evropské unie si rok co rok bereme více, než tam vložíme. Chtělo by se říci zázrak, jaký se jen tak nevidí.

2020 12 11 16Cena

Cena 40 $ za dve versus 20 $ za dve. K cene americkej je treba pripočítať aj náklady na zriadenie 25 očkovacích centier v nemocniciach a náklady na zriadenie fondu na odškodňovanie osôb, ktoré budú mať po očkovaní nežiadúce účinky.

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

V 70. letech minulého století ovšem nastoupil v západních zemích neoliberalismus a následkem toho i demokracie nikoli humanitní, ale liberální. Osou všeho společenského dění se stávaly stále více peníze, finanční kapitál. Na obdobné ohrožení demokracie upozornil již r. 1916 americký president W. Wilson, když řekl:

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Nebudeme sledovat celý novodobý zápas pravice a levice za žádoucí lidskou společnost. Zastavíme se jen u posledního období. Když padl socialismus v SSSR, prožili jsme transformační převrat r. 1989. Do té doby u nás uznávaný a praktikovaný socialismus byl zákonem prohlášen za zločinný výmysl.

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Tak třeba označení „neomarxismus“ nemá s Marxem a Engelsem nic společného. V ničem na jejich učení nenavazuje. Neomarxismem se označují všechny ty směry a spolky, organizace či hnutí gendrové, sexuální, ekologické, klimatické, etnické, imigrační, multikulturní, náboženské, protiautoritativní, protivládní apod.

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Vedle odcházejících stran se objevují strany nové. Marně však hledáme jejich promyšlené programy. Čerpají jen z okamžité nespokojenosti „naštvaných“ občanů a na veřejnost přinášejí hrstky nahodilých nápadů. Nápadů dílčí povahy, reagujících povrchně na daný systém a na danou vládu.