Smíření neznamená popření minulosti. 

2021 01 09 02době účelových útoků na Benešovy dekrety je na místě kategoricky odmítnout dezinterpretace naší národní minulosti!

I v naší soudobé filmové tvorbě (Božena; Krajina ve stínu, …) se totiž objevují nebezpečné – podprahové-pangermanistické signály!!!

2020 12 22 08no, opravdu jsem se nespletl a nejedná se o překlep. Prožíváme období, které není možné označit ani jako „neo-normalizaci“. Proč? Protože pod termínem „normalizace“ rozumíme jakýsi, byť třeba kontroverzně vnímaný, návrat k normálu.

Teď vyslovím zřejmě kacířskou myšlenku. V „komunistickém normálu“ byl, na rozdíl od dnešní doby, prostor pro mezilidskou slušnost a sociální jistotu. A lidi se nebáli rodit děti.

2021 01 10 11bdobí let 1948-1989 se stalo přes všechny problémy ekonomicky velmi dynamickým a z hlediska všech stránek společenského života celkově (i ve srovnání se současnou situací) nejlepším obdobím v historii Československa. každém případě vznikl ohromný majetek, který byl plně ve vlastnictví občanů Československa. Byl vytvořen výhradně z domácích zdrojů, z peněz, které na akumulaci poskytli občané země svou prací.

2020 01 26 02Podrobněji ZDE

2020 11 20 06PhDr. Marie Neudorflová, PhD.
historička a politoložka

Německá historička českého původu Eva Hahnová před několika lety v českém tisku napsala článek o tom, že Češi ztrácejí povědomí o své slovanské identitě. Bohužel se zdá, že měla značnou pravdu.

2021 03 12 01Prof. Jan Keller

Jak nás často a ráda poučuje eurokomisařka Jourová, dezinformace jsou uměle vyráběny a záměrně šířeny s cílem poškodit demokracii. Toto poučování má ovšem jednu nevýhodu. Je příliš abstraktní.

Z pedagogických důvodů bývá prospěšnější ukázat, jak taková banální dezinformace vlastně vypadá.

Úvaha občana, nikoli profesionálního historika

2021 01 10 09ako občan České republiky a nebojím se říci jako vlastenec, sleduji se znepokojením narůstající atomizaci v již tak rozdrobené vlastenecké/národovecké scéně. Tato situace mne přivedla k následující úvaze o příslovečné, bohužel stále se v historii opakující, nejednotnosti v českém národě, kdy v „české kotlině a moravských úvalech“ bývá tato nejednotnost okořeněna komplikovanou a našimi nepřáteli často zneužívanou problematikou národnostních menšin.

Autor: Buran

2021 01 09 02šechny varianty přeformátování střední Evropy podle scénářů uvedených v 1. části článku potřebují stabilní ekonomický základ. Ten se odvíjí především od suverenity v klíčových hospodářských odvětvích a ta je dána zejména vlastnickými vztahy uvnitř nich. Kdo vlastní, ten řídí. Podívejme se na několik konkrétních segmentů českého hospodářství, které zásadně ovlivňují náš život. Právě vývoj a změny v nich budou pro úspěšnost naznačených scénářů klíčové.

2021 01 10 01líží se 15. březen. 82 let je hodně času, ale na 15. březen 1939 nesmíme zapomínat. V paměti národa musí trvale zůstávat vzpomínky na dny slavné i smutné. Jedny dávají naději a druhé varují. A právě vzpomínka na 15. březen 1939 je zvláště v tomto roce velmi výstražná a varující.

Opět stojíme tváří v tvář pokusům vymazat český a slovenský národ z evropské historie jako národy, které v minulosti něco znamenaly.