2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Literární historikové ukazují, že buditelská činnost prošla třemi fázemi: 

2020 01 26 02Fáze obranná (1775-1805): generace Dobrovského

Josef Dobrovský (1753-1829), mimořádně nadaný osvícenský jazykovědec, položil základy pro studium českého jazyka - bohemistiku a pro studium slovanských jazyků - slavistiku. Byl všeobecně, i v zahraničí uznávanou autoritou a „patriarchou“ našeho obrození.

2020 09 07 09Ing. Jaroslav Tichý
Předchozí 2. část viz ZDE

JAKÝ POLITICKÝ A EKONOMICKÝ SYSTÉM MÁ BÝT NASTOLEN V NWO A VELKÝ RESTART

Zabývat se těmito otázkami je pro obyvatele planety velmi důležité. Ne proto, že by o nich protagonisté NWO teprve přemýšleli a hledali nejvhodnější modely řešení, na to měli dostatek času od 90. let minulého století, kdy se „zasekla“ 4. K-vlna ve svém přechodu na 5. vlnu též předvídanou ruským ekonomem Kondratěvem již ve 30. letech 20. století.

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Bez úvahy o probuzení a obrození národa nelze hovořit o našich novodobých dějinách.

Tyto dějiny začínají vyproštěním pozůstatků češství z trosek pobělohorské zkázy, probuzením národního vědomí z temna po ztrátě samostatnosti a svébytnosti, osvobozením od strachu a bázně a od hrozeb a zničujících koniášovských výzev jako: „Zapalte kacířské bludy, zkazte pekelné obludy, spalte pohanské nevěry.“

ANEB COSI SE DĚJE: SEVERNÍ POL.. SIBIŘE SEVŘELY KRUTÉ POLÁRNÍ MRAZY NEJSILNĚJŠÍ NA TUTO DOBU ZA POSLEDNÍCH AŽ 100 LET!!!

2020 12 22 03řišlo nám do pošty z daleké Sibiře, kde ne a ne se dočkat hiců následkem glob. oteplování klimatu. Tento odkaz ze 30. prosince 2020 píše stručně a srozumitelně: «Meteorologové varovali před silnými mrazy na Sibiři v prvních dnech nového roku. Oblast vysokého tlaku vzduchu přinese teploty o 12-14 °C oproti průměru.» A výsledek? Posuďte sami.

Aneb revoluční popis stavu věcí

Chci vysvětlit, co se stalo v roce 2020 a přesto ani jednou nezmíním pojem korona. Je 2021 01 01 03to sice „událost roku“, ale jakkoliv dramatická a tragická, tak jde pouze o projev závažnějších a dlouhodobějších procesů, které se týkají vývoje naší civilizace.

2020 01 26 02Audio ZDE

2020 11 15 08Jan Campbell, 30.12.2020

Ve třetí části posledního příspěvku roku 2020 si dovoluji připomenout, že 2021 nejsou nejenom dvě čísla těsně vedle sebe napsaná (20 a 21), ale čtyři číslice a nic pevného, za co by se dalo chytit, a z čeho by bylo možné se podívat do budoucnosti... snad do kromě jednoho z největších problémů moderní teoretické fyziky: kvantování gravitace.

2020 10 22 13EVA HRINDOVÁ

Dnes si řekněme něco o tom, jak číst zprávy. Žijeme v době, kdy si musíme informace dávat dohromady sami. V situaci, kdy se na nás ze všech stran valí hromady článků a zdá se, že je informací přes míru, ty správné a skutečně podstatné musíme hledat jako jehlu v kupce sena.

2020 09 17 01JINDŘICH KULHAVÝ (Pravý prostor)

Uplynulý rok patřil skutečně pro většinu z nás k tomu nejhoršímu, co jsme prožili. Většina podnikatelů poznala, co to znamená ignorace státu, a to jak z pozice prezidenta, tak i vlády a poslanců.