NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

aneb Kam jsme došli, kdo to ví? Kdopak na to odpoví?

2019 08 16 01ak já se domnívám, že znám odpověď, ─ došli jsme, slušně řečeno, do řiti. A jestli jsme se tam neponořili ještě úplně, tak se tam řítíme horempádem!

Večer jsem se vrátil z jednání plenární schůze našeho okresu, kde mimo jiné, jedním z bodů jednání, byla také informace o průběhu a závěrech celostranické konference k Programu strany.

DOPIS ADRESOVANÝ SPRÁVCI WEBU NÁŠ RESTART V. VÁCLAVÍKOVI

Vážený a milý příteli Václave,

děkuji za zasílání diskuse, které se účastníš s našimi slovenskými přáteli. Jejich a samozřejmě i Tvoje názory jsou pro mě velmi zajímavé, někdy i poučné a je na co odpovídat a diskutovat. Určitě se k té diskusi a některým tématům brzy vrátím.

2019 07 13 01e až s podivem, že se nikdo z mluvčích Restartu, blíže nebo vůbec nevyjádřil k problému, který se začal nazývat prohlubováním vládní krize. Jsem toho názoru, že se v žádném případě nejedná o žádnou krizi, natož vládní.

ANEB VZKAZ JOSEFU SKÁLOVI

Zdravím Tě Josefe,

moc děkuji za perfektní analýzu současnosti nejen v KSČM, ale i ve vztahu k SPD. V řadě polemik jsem od počátku uváděl, že je pro mne ze všech parlamentních stran nejblíže SPD právě proto, co uvádíš. Známkování fašistů, xenofóbů apod., jde především z pravicové líhně a bohužel i od některých mladých členů KSČM či členů KSM, apod.

Proč KSČM ztrácí voliče stejně jako ČSSD? Vedení strany už není autentickou levicí, asistent předsedy KSČM jezdí v autě za 5 milionů a jeho maminka pracovala pro Harvardské fondy, radila tunelářům v Mostecké uhelné společnosti a dnes na ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje pro Babišovu ministryni! Třídní profil sice již dnes nehraje kádrovací roli, ale tu stranickou zcela jednoznačně! Rozvrat tradiční levice vychází z vedení samotných stran, které se v sociální bublině odcizují vlastním voličům!

Čtěte dál ZDE