NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

K diskus. příspěvku s. Kavije na plen. zas. ÚV KSČM 14. září 2019, tj. ke Vzdělávacímu institutu české levice

2019 09 16 01a plenárním zasedání ÚV KSČM 14. září 2019 otevřel ve svém diskusním příspěvku s. Kavij záležitost spojenou se Vzdělávacím institutem české levice, který strana založila letos v únoru.

V relaci na Radiožurnálu se posluchači a tedy i naši voliči dozvěděli z úst předsedy ÚV KSČM, že vzdělávací institut již uspořádal mimo jiné jednu konferenci. Je třeba připomenout, že tento institut dostane od státu každý rok více než 3 milióny Kč. S. Kavij ve svém diskusním příspěvku však informoval, že podle ředitele Institutu Jozefa Rozsára ale žádná konference nebyla. O konferenci nevěděl nic ani místopředseda strany a člen správní rady Institutu Petr Šimůnek!

Ve čtvrtečním rozhovoru na ČT 24 dne 12.9. pak předseda ÚV KSČM nám všem, kteří jsme se dívali, sdělil, že se připravuje ve spolupráci s maďarskou komunistickou dělnickou stranou mezinárodní konference, a také, že se institut podílí na vzniku Knihovny při nadaci Miloslava Ransdorfa. Škoda, že zmíněná knihovna sídlí, téměř na konci západních Čech ─ namísto v Praze a na její zprovoznění se finančně podílejí individuálně členové strany, případně některé OV a KV KSČM.

Zmíněné televizní vystoupení předsedy Filipa ohledně činnosti Institutu působilo nevěrohodně. Myslím si, že velká většina diváků i členů strany neměla o nějakém Institutu ani potuchy a jméno ředitele Jozefa Rozsára nikdy ve spojitosti s KSČM nezaznamenali.

Jelikož jsem o tomto Institutu nevěděl také nic, tak jsem využil možnosti a našel jsem si na internetu Zakládací listinu zmíněného Institutu české levice, z.u. a tam jsem zjistil mimo jiné, že "Institut-Ústav" je právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost. Je institucí ustavenou za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky.

Zakladatel /tedy KSČM/ vložil při založení ústavu peněžní vklad ve výši 100.000 Kč. Tento peněžitý vklad se stává majetkem ústavu ke dni jeho vzniku. Třeba se mýlím, ale tyto peníze byly vloženy do nově založené organizace, která je mimo KSČM.

Za pozornost stojí také, že členy správní rady jsou současní místopředsedové KSČM soudruzi Grospič ─ předseda, s. Ort ─ místopředseda a s. Šimůnek ─ člen. Také jsou členy dozorčí rady vedoucí funkcionáři strany, i s. Vojtěch Filip!

Po právní stránce je jistě zakládací listina zpracována v souladu se zákony a předpisy, ale zamyslíme-li se, o co by mohlo vlastně jít, tak se jeví vytvoření tohoto ústavu jako velmi dobře promyšlený postup vedoucích funkcionářů strany pro jejich budoucnost a zajištění jejich existence, ať dopadnou volby a samotný sjezd strany jakkoli.

KSČM nebude mít nad tímto Institutem /ústavem/ žádnou kontrolu ani žádné pravomoci. Samozřejmě se to týká i každoročního více než 3-miliónového státního příspěvku a to už je slušný počinek pro podnikání nebo jinou činnost členů tohoto ústavu.

Že by se vedoucí funkcionáři KSČM inspirovali podobným případem s názvem Čapí Hnízdo, kde se vlastně po mnoha letech vyšetřování zjistilo, že se vlastně nic nestalo, pouze bylo šikovně využito daných možností?

Budu rád, ba dokonce o to prosím. Vyjádřete svůj názor! Je-li apatický náš Ústřední Výbor, nesmíme se spokojit se současným stavem my, přivrženci Našeho Restartu.

Kontakt na nás: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Josef Albrecht 16.9.2019


Ředitel institutu Rozsár dostává 25 tisíc korun měsíčně – už od března t.r. Členové správní a dozorčí rady vykonávají své funkce bez nároku na honorář.