NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Předsedkyně sněm. rozpočt. výboru Mil. Vostrá - ostuda KSČM

Zdravím,
na webových stránkách KSČM se lze dočíst toto, na stranickém FB - si můžete tu ostudu "vychutnat" podrobněji.

S požadavkem na snížení schodku rozpočtu o 10 mld. Kč M. Vostrá sice neuspěla (což bylo jasné předem!), ale zato byla ujištěna, že v v této částce je obsaženo cca 8 mld. Kč na "investice", což bylo, mimochodem, již rozhodnuto dávno před tím s příslušnými rezorty, než-li M. Vostrá vstoupila, celkem zbytečně, do budovy MF. No neberte to. Jablka a hrušky? Ale nevadí! Stále plníme ty "priority", které jsou tak obecně formulovány, že ať se děje, co se děje, "priority" jsou vždy plněny.

KSČM vůbec úspěšně prosazuje ty "priority", až na tu maličkost, že většinu těchto priorit mělo ve volebním programu i ANO a ČSSD! No nic, alespoň jsme se "svezli", a několik vedoucích funkcionářů se dostalo k tučným korytům. Pochopte, čím by se chudáci živili? V případě bankrotářky M. Vostré, jejíž s.r.o. zůstala dlužná na úvěrech milióny (možná desítky), ale hlavně cca 2,6 mil. Kč SSZ atd. (Policie ČR ji, kupodivu, neobvinila!) je tato otázka obzvláště na místě. Co řekla Vostrá na Radiožurnálu - ZDE.

Kdo to je, to "my"? M. Vostrá a V. Filip? Že o tom nikdy, nejen členy strany, ani voliče neinformovali? Kdo, který stranický orgán dal M. Vostré pravomoci k takovému kroku? Členy ÚV KSČM to nezajímá? Nebo jsou jenom společenstvím "kývalů", plnících příkazy resp. přání V. Filipa... Některé možná i dodatečně. Privatizace KSČM zřejmě dokonána.

Byl jsem včera ve zdravotnickém zařízení na kontrole a vyslechl jsem si pohoršenou reakci skupinky zdravotních sester na výsledek "jednání" M.Vostré na MF v úterý 27.8.2019 týkající se snížení státního rozpočtu na r. 2020. Ona si M. Vostrá zřejmě myslí, a není ve vedení KSČM sama, že občané jsou až tak "tupí", že si toho nevšimnou. Chápu, že M. Vostrou, a zřejmě nejen ji, budoucnost, resp. existence KSČM naprosto nezajímá, a možná nejen to. Jak si jinak vysvětlit, že M. Vostrá místo již předem s resorty dohodnutých "investic", nenavrhla A. Schillerové snížit schodek státního rozpočtu na úkor "nájemných" politických tzv. neziskových organizací, zejména těch, co jsou spolufinancovány ze zahraničí. Zřejmě to M. Vostré nevadí!

Ale není divu, předsedovi V. Filipovi také ne. Když cca před 2,5 lety řada výročních obvodních konferencí a 2 krajské konference požadovaly po vedení strany, aby v PS vzneslo prostřednictvím poslanců KSČM návrh na zákaz neziskových organizací spolufinancovaných ze zahraničí nebo alespoň jejich povinnou registraci jako zahraniční subjektu, tak vedení strany nehnulo prstem. Až to budí podezření, o co, zejména takovému V. Filipovi, M. Vostré, ale i např. J. Dolejšovi ve skutečnosti jde? O postupnou likvidaci KSČM? Je třeba si položit otázku, za co, vzhledem k volebním výsledkům, jsou V. Filipovi a M. Vostré ve skutečnosti "přidělovány" finančně lukrativní posty v PS!!

Nabízí se paralela s nedávným vyjádřením Jiřího Zimoly k volebním výsledkům ČSSD... "My nejenže už téměř nikoho nezajímáme, ale oni nás občané už nenávidí." Nebo právě o to vedení strany jde? Co se nepodařilo za téměř 30 let pravici a pravicové propagandě završit "zevnitř"?!

Jaroslav Pluskal