NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

Kam jsme došli?

aneb Kam jsme došli, kdo to ví? Kdopak na to odpoví?

2019 08 16 01ak já se domnívám, že znám odpověď, ─ došli jsme, slušně řečeno, do řiti. A jestli jsme se tam neponořili ještě úplně, tak se tam řítíme horempádem!

Večer jsem se vrátil z jednání plenární schůze našeho okresu, kde mimo jiné, jedním z bodů jednání, byla také informace o průběhu a závěrech celostranické konference k Programu strany.

Byl tam také všem účastníkům rozdán «Program Komunistické strany Čech a Moravy», který zpracovala skupina asi Standy Grospiče. Bylo řečeno, že tento materiál se má projednávat na VČS základních organizací a bude se projednávat na okresních konferencích.

2019 08 16 02a můj dotaz, jaké usnesení bylo přijato na této konferenci, zda tam byla odsouhlasena možnost podat alternativní návrh programu strany, mi bylo sděleno, že takovýto návrh byl odmítnut, tedy přijat nebyl a, že se pouze připustila možnost, že může každý nějaké návrhy podávat na ÚV. Dále bylo řečeno, že se asi nějaký návrh na ÚV dostal, ale na VČS se má projednávat pouze ten již zmíněný, který předsedové ZO obdrželi.

Ukazuje se, že vedení strany bude dělat maximum, aby se na jednáních VČS ZO KSČM a okresních konferencí projednával především aktualizovaný program, tzv. Kladenský. Informace podané na této plenární schůzi jsou jasným dokladem, že i funkcionáři mnoha okresů budou napomáhat vedení strany v dalším klamání a ohlupování členské základny a aby k dalším dvěma Alternativním programům nebyl přístup. Pro upřesnění dvě alternativy proto, že za jedním stojí skupina MLOK /Marxisticko-leninský odborný klub/ a za druhým návrhem stojí část Restartu /s. Skála/.

Jsem přesvědčen, že je nutné informovat nejen členskou základnu, ale i veřejnost, která se zatím ještě o dění v naší straně aspoň trochu zajímá, pravdivě uveřejňováním faktů, a proto uvádím citaci části usnesení, kde Usnesení Programové konference, bod II., hovoří zcela jasně.

II. AKCEPTUJE
Možnost zpracování alternativních návrhů programů KSČM, které budou zpracovány do 15.8.2019 a předloženy a projednány na VČS, OK, KK KSČM a postoupeny na XI. sjezdu KSČM.

Pro přijetí návrhu hlasovalo 132 delegátů /kvórum 131/. Proti hlasovalo celé pracovní předsednictvo!!! ─ Reakce s. Filipa: «To je útok na vedení strany.»

Je třeba také připomenout snahu s. Vostré, která průběh konference řídila, o revokaci tohoto bodu a zdůraznit, že přes veškeré úsilí se revokaci nepodařilo schválit.

Naprosto souhlasím s názorem funkcionáře, od kterého jsem získal pravdivé informace a které jsem uveřejnil, že pokud má strana vyjít z krize, pak musí být přijat skutečně Nový Komunistický program, který bude prosazovat NOVÉ VEDENÍ KSČM.

2019 08 16 03na závěr jednu konkrétní praktickou otázku. Kdo urychleně zajistí dodání programu našeho Restartu do základních organizací? Já mohu pomoci tím, že zašlu mailem všem členům OV tento program a vytisknu několik programů a dám těm, o kterých vím, že nemají internet.

Znovu apeluji na vedení Restartu a nejen na vedení, apeluji na všechny, zapojte se do diskuse, poraďme se, jak budeme dál postupovat, přece nejsme ovce, abychom jenom bezmocně přihlíželi, jak nás podřezávají ─ nejsem žádný prognostik, ale opravdu bychom v té řiti mohli brzy skončit.

16. srpna 2019, Josef Albrecht