JAK TO BYLO S „OSVOBOZENÍM“ PLZNĚ AMERIČANY

2021 08 21 01Mgr. Petr Michalů

Pravda se opravdu nedá překrucovat, ani zamlčovat. Možná načas, dočasně zamlžovat, ale nakonec se stejně vždy vyjasní.

Plzeňáci (obyvatelé západočeského města Plzeň) se považují stále za něco extra, za něco výjimečného, ...

asi i proto, že tam mají nejen světově proslulé pivovary, ale zejména i extra „kvalitní“ školství a „vzdělávání“.

O jejich „univerzitách“ kolují totiž již i v zahraničí legendy… (dá se říci, že pomalu už větší, než o těch pivovarech). Též mezi všemi těmi věhlasnými politiky českého protektorátu, nebo chcete-li polistopadové české kolonie, jsou mnozí pyšnící se uceleným „vysokoškolským“ vzděláním a akademickým titulem získaným (během několika týdnů) právě na jedné ze slovutných univerzit města Plzně (jen jako takový malý příklad uvedu v poslední době nechvalně, tedy ostudně, proslulého starostu Prahy 6 – fašistu Ondřeje Koláře – absolventa práva na Západočeské univerzitě v Plzni, lépe přesněji „práva“). Takže mě v podstatě ani vůbec nic nepřekvapuje. Ale budiž, ať si ti plzeňští (a nejen oni) věří, čemu chtějí a oslavují si, že je třeba i osvobodili hotentoti, či křováci. Nebo snad křiváci?! (to je výstižnější a přesný pojem)

Plzeň, plzeňská radnice a mnozí pyšní Plzeňáci stále, již tři čtvrtě století, ostudně, bez jakéhokoliv náznaku vlastní hrdosti, cti a svědomí patolízalsky a servilně oslavují ve skutečnosti OSVOBOZENÍ a zachránění HITLEROVCŮ AMERIČANY! Ano, je to tak! Plzeňákům to stále ještě nedošlo a nedochází, nebo si hanbou nechtějí přiznat, že celý svůj život věřili něčemu, co ve skutečnosti bylo úplně jinak. Američané totiž Plzeň v žádném případě a rozhodně neosvobodili. To, že o tom – o nějakém prý americkém osvobození Plzně zpíval v jedné pouliční odrhovačce nějaký zemřelý, americký patolízal – greenhorn (zelenáč) Vyčítal (později dokonce společně propagandisticky a stejně falešně s potřeštěnou političkou Parkanovou) - a to, že se několik Američanů na konci války pohodlně rozvalovalo v několika plzeňských domácnostech na kanapích a gaučích a nechávalo se obšťastňovat některými plzeňskými děvčaty za silonky, ušmoulanou tabulku čokolády, či ošmatlanou žvýkačku, ještě vůbec neznamená, že Američané osvobodili Plzeň!

2021 09 19 04

Namydlení Američané pozvolna přijeli do Plzně na svých vypulírovaných džípech pohodlně, jak na rekreaci, odpočinout si, zmožení únavou po dlouhé cestě západní Evropou. Po zuby ozbrojení hitlerovci s nimi vůbec nebojovali, nestříleli na ně, naopak. Němci pachtivě, o překot a s nadějí prchali a přímo se drali k Američanům, do americké zóny do bezpečí, do amerického zajetí, hledali u amerických vojáků svoji vlastní záchranu a spásu, prchali k Američanům v panickém strachu a hrůze před rychle postupující sovětskou Rudou armádou, před zaslouženým, spravedlivým, tvrdým trestem, který by je neminul (čehož si byli velice dobře plně vědomi) za svá spáchaná zvěrstva, za miliony umučených, za stovky vypálených měst, za desítky tisíc vypálených vesnic i s jejich obyvateli za živa upálených na území Sovětského svazu a i celé Evropy! Proč by tedy na Američany, na americké vojáky - na své pozdější spojence stříleli a bojovali s nimi, když se chtěli za každou cenu dostat k nim do bezpečí zajetí v touze přežít tak a zachránit se?!! Němci se přímo klepali a třásli na americké zajetí!!

Plzeňáci, vysvětlete mi to – Když se chci u někoho zachránit, hledám u něho bezpečí, pomoc, podporu, budu po něm střílet a budu s ním bojovat?!!

Američané fašisty, zachraňovali, ukrývali a začali se s nimi paktovat. Dokonce už za necelé 4 roky v militantním, agresivním, zločineckém paktu NATO (vznik NATO 4. dubna 1949, Washington, USA; od samotného vzniku tohoto paktu s paktem úzce spolupracovalo i západní Německo – tedy NSR, Německa spolková republika; NSR se stala plnohodnotným členem NATO 5. května 1955). Američané zachraňovali fašisty a hitlerovce, desítky tisíc jich ukryli před spravedlivým trestem například v Jižní Americe (Argentina, Brazílie, Chile, Uruguay), ale i Střední Americe, v Kanadě, ale zrovna tak u sebe v USA, v Austrálii, v Rakousku i jinde.

Plzeňáci, - tak proti komu tedy ti vaši „slavní“ US "osvoboditelé" bojovali a koho vlastně zachraňovali a bránili?

5. května 1945 ve 12 hodin 30 minut byla Plzeň svobodná!! Téhož dne ve 12 hodin 35 minut hovoří z plzeňského rozhlasu Dr. Šindler s tímto historickým proslovem, cituji: „Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Voláme vás – občany města Plzně a celých západních Čech. Oznamujeme vám, že jsme se zbavili nadvlády německých nacistických okupantů a jsme svobodni.“

Teprve 6. května v 8 hodin 15 minut přijela do již svobodné Plzně americká armáda se svými naparáděnými vojáky a nablýskanými vozy a začali rozdávat ošmatlané žvýkačky.

2021 09 19 06

2020 01 26 02Celkem padlo na území ČSR (Československa) 116 amerických vojáků (počty se mění, ale většina badatelů se shoduje na tomto čísle, někdo i tvrdí, že jen 90) a 144 000 sovětských vojáků Rudé armády! (Dále padlo při osvobozování Československa na 60 000 rumunských vojáků, asi 1 000 polských vojáků; jak vidno i ti Rumuni, ale i Poláci mají několikanásobně vyšší zásluhy na osvobození Československa, než ti stále adorovaní, tj. zbožně uctívaní Američané!)

2021 09 19 05

Bombardováním plzeňské škodovky zabili ti US "osvoboditelé" více než 1 000 Plzeňáků (nejen 17. a 18. dubna 1945 – tedy jen 2 týdny před skutečným osvobozením Československa sovětskou Rudou armádou), ale i opakovanými „spojeneckými“ nálety po tři roky předtím. Na celém území Československa Američané tím jejich způsobem "osvobozování", tedy bombami z pro ně bezpečné výšky, zabili více než 20 000 československých obyvatel, přičemž těch amerických "osvoboditelů" zahynulo na čs. území jen 116 (viz předešlý odstavec). Co by asi na toto americké osvobozování řekli všechny ty československé oběti amerického osvobozovacího bombardování a všichni ti jejich příbuzní, kteří na rozdíl od obětí, měli štěstí a přežili tento způsob amerického osvobozování? (Vrazi?! Osvoboditelé?! – Nu, vyberte si sami…Já v tom mám naprosto jasno celý svůj život a názor jsem nezměnil!)

Opravdu a vážně by mě zajímalo, kolik ozbrojených fašistů - Němců, urputně se Američanům bránících (???) a střílejících (???) na Američany „osvobozující“ Plzeň, právě ti oslavovaní a opěvovaní „osvoboditelé“ postříleli? Vidíte a čtete ten paradox, ten holý nesmysl?!! – Němci pachtící se dostat do bezpečí amerického zajetí a zachránit si tak svůj holý život, budou střílet po svých zachráncích a budou se bránit tomu, aby je zachránci (Američané) zachránili!! Chci k někomu do zajetí, chci, aby mi někdo zachránil život, chci, aby mi pomohl, tak budu po něm střílet?!! Co vy na to, Plzeňáci?!! Blbost, že?!! 

Plzeňáci, jděte se bodnout! Na co si to hrajete, co si to namlouváte, proč nám lžete?! Udělejte si u sebe pořádek! Jste falešní, pokrytečtí, ulhaní, hnusní! Ani to vaše pivo už nebudu pít! Je beztak již dávno odporné! Ne hořké, ale odporné!

Nikdy jsem nebyl v žádné komunistické straně, nikdy jsem se nepaktoval s žádnou stranou, vždy jsem měl svůj vlastní mozek, tedy i rozum, své vlastní životní zkušenosti nabyté i vyprávěním rodičů, prarodičů, pamětníků a přímých účastníků těchto událostí, kvalitním školstvím a vzděláváním, dále pak zájmem o historii, dějiny druhé světové války a studiem dobových materiálů, knih, shlížením dokumentárních filmů, válečných filmů, návštěvami muzeí a tak podobně. Jsem ještě z té generace (naštěstí), která měla tu obrovskou čest být ve školách poctěna besedami s přímými účastníky – příslušníky Svobodovy armády, vojáky sovětskými, i polskými, bývalými vězni německých koncentračních táborů, kteří měli to štěstí přežít, a tak dále.

Rozhodně nenaletím žádným pohádkám a propagandistickým žvástům o nějakém prý osvobozování Plzně americkými vojáky!! Socialistické školství mě/nás/moji generaci velice dobře naučilo! Osvobodil nás Sovětský svaz, Rudá armáda a do západních Čech na demarkační linii přijeli spojenci, Američané! Neglorifikovali je, neboť nebylo za co! Takto nás učili.

Mnohým, naivním Plzeňákům to stále ještě nedošlo a nedochází…, ale i naopak - mnozí, a v tomto případě nejen Plzeňáci (ti v tomto případě hrají nevýznamnou roli), jsou si velice dobře vědomi všech těch událostí, co jak probíhalo, A PRÁVĚ PROTO, že oni byli poražení jimi nenáviděným Sovětským svazem (neboť jejich předci, příbuzní, byli fašisté, kolaboranti s tehdejším nacistickým německým režimem, udavači gestapa, spolupracovníci německých nacistických úřadů, fanatici té věčné nenávisti k Sovětskému svazu a všemu ruskému), tak právě tito lidé budou vždy oslavovat a oslavují svoji opravdovou záchranu a osvobození Američany (tedy přesně ten jimi tolik vytoužený příjezd Američanů do Plzně)!! Nikdy si nepřipustí a nepřiznají a nechtějí si připomínat tu zdrcující porážku, to obrovské jejich ponížení, které jim udělil Sovětský svaz. Proto budou přepisovat dějiny a přepisují, proto falšují historii, proto budou oslavovat osvobození Američany, proto budu dehonestovat, hanět, špinit, napadat slavné, drtivé vítězství Rudé armády a Sovětského svazu nad fašismem! Proto budou odstraňovat a ničit památníky sovětských vojáků, což se děje… Potomci těchto krys, fašistů, se listopadovým (dávno připravovaným) převratem kolaborantem Havlem a jeho soukmenovci (např. Schwarzenbergem a dalšími) dostali k moci, zavlekli nás na cestu fašizace, na cestu fanatické, chorobné nenávisti k Rusku a ke všemu ruskému, až k současnému již plně nastolenému, nainstalovanému fašistickém režimu!

Počínaje listopadem jsou přepsány a nadále přepisovány učebnice, ve školách se učí podle zfalšovaných, lživých historických událostí v duchu hesla - „Chceš-li porazit svého nepřítele, vychovávej a vzdělávej jeho děti!“ Tak se tomu právě (již 32 let) děje!! Polistopadové mladé generace jsou nám takto ukradené, takto českým polistopadovým koloniálním školským systémem jsou „vychovávány“ a „vzdělávány“ naše děti, takto nám vyrůstá budoucnost našeho národa! Smutným produktem popisovaného systému „vzdělávání“ jsou právě lidé typu starosty Prahy 6 Koláře (ročník 1984, tzn., že školu začal navštěvovat v roce 1990, ale on není jen produktem polistopadového školství, on je fašista z přesvědčení, jako jeho otec a předci), 2021 09 08 06primátor města Prahy Hřib (ročník 1981, tzn., že školu sice začal navštěvovat ještě za socialismu, tedy v roce 1987, tj. pouze první a druhou třídu!!, pak již plně podle koloniálního systému), exministr Petříček (ročník 1981, tzn., že i tento začal navštěvovat školu sice v roce 1987, tj. ještě za socialismu, ale opět jenom první a druhou třídu, pak již podle koloniálního systému; navíc on je z Rokycan – tedy „osvobozenec“ Američany). Takových už je mnoho, mnoho, mnoho a, bohužel, přibývají. Pokud tomu bude tak i nadále, žádný náš národ NEBUDE! Bohužel jsme svědky toho všeho! Lidé, již není čas! Německými fašisty popravený československý komunistický novinář Július Fučík měl obrovskou nadčasovou pravdu: „LIDÉ, BDĚTE!“

(Pozn. Našeho Restartu: viz ZDE)

2021 08 27 06Ludvík Svoboda, československý osvoboditel od německého fašismu, HRDINA ČSSR a SSSR, pozdější prezident ČSSR (mimochodem – nejlepší jakého kdy stát Československo měl) a jeho nesmrtelný odkaz nám všem, který jsme povinni předávat z pokolení na pokolení: 

Nikdy nezapomeňme, jak lehce jsme svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velikých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět!

(Pozn. Našeho Restartu: viz ZDE)

Please publish modules in offcanvas position.