Něco o komunismu, ke komunismu…

2021 08 21 01Mgr. Petr Michalů

Záměrně nás straší stále nějakým komunismem. Prý komunistický režim, komunistické Československo, komunistické výrobky, komunistické byty, komunistické prý prázdné obchody, nábytek, hračky, strava, filmy, pohádky, knihy, hajzlpapír,  ...

komunistická sídliště, ale i komunistické lágry, komunistická policie, komunistický teror, komunistické omáčky v komunistických školních jídelnách, komunistický bůček, komunistické knedlo-zelo-vepřo… a nevím co… (komunistická Čína, snad dokonce i komunistické Rusko).

Straší nás záměrně nějakým imaginárním, iluzivním (iluze = existující jen v představě, vymyšlený, neskutečný, zdánlivě vzbuzující dojem skutečnosti) komunismem, jako se straší (aby byly hodné) malé zlobivé děti třeba čertem, nebo ježibabou! K smíchu!!

Pro všechna ta (hlavně polistopadová koloniální česká) telátka, ježibabu Němcovou (ne spisovatelku Boženu Němcovou) a stále jen pobééékááávající ovce… - Ten komunismus, kterým vás/nás straší (přiznávám, že mě to nestraší naprosto vůbec!) téměř dvě stě let (přesněji 171 let – pokud budu brát v potaz vydání Manifestu komunistické strany, který byl poprvé vydán v Německu dne 21. února 1848 jeho autory Karlem Marxem a Bedřichem/Friedrichem Engelsem, hned pak byl vydán i v USA a v Anglii), tak ten STRAŠÁK KOMUNISMUS DOSUD NEBYL NASTOLEN, ČI ZAVEDEN NIKDE NA SVĚTĚ, dosud nebyl v žádné zemi na světě!!

Znovu opakuji a ZDŮRAZŇUJI: Komunismus dosud nebyl zaveden, realizován naprosto v žádném státě, v žádné zemi na světě!! Prostě nebyl!! Ani v tehdejším SSSR, ani v Číně!! To, že v nějaké dané, konkrétní zemi je momentálně u vlády, u moci, strana, která má v názvu „komunistická“, rozhodně a ani zdaleka neznamená, že v té dotyčně zemi je nějaký komunismus!! Komunismus je, nebo má, či měl být, nebo bude něco naprosto jiného!!

Mám, naštěstí, ještě velice dobré, klasické vzdělání. UČILI mě opravdoví UČITELÉ, pro které učit bylo poslání. Ještě opravdoví, klasičtí učitelé a středoškolští profesoři, kteří svému povolání zasvětili celý svůj život. Ne jenom oni, ale i jejich rodiče, neboť tehdy se učitelské povolání předávalo v rodinách z pokolení na pokolení!! Pamatuji si, kdo mě učil, a vím, že i jejich rodiče se věnovali poslání vzdělávat lid a národ až do svých odchodů do důchodů, zrovna tak pak jejich děti a děti jejich dětí. S obrovskou úctou, s láskou a vděkem vzpomínám například na paní (tehdy soudružku) učitelku Pokornou, Kaluhovou, Táborovou, Havlenovou, Tůmovou ale jak jsem psal, spíše na Kaluhovi, Havlenovi, Kohoutkovi, Tůmovi, pana (soudruha) učitele Pekárka (tělocvik, s ním i nácvik a účast v Praze na spartakiádě 1975 – děkuji!), Kozáka (dílny a pozemky!) pana (soudruha) profesora Fialu (dějepis, občanská nauka, český jazyk a literatura), profesora Oprchala (tělocvik, branná výchova, občanská nauka), Nikitinovou (ruský jazyk), Herringa (anglický jazyk), Votavu, Hermanna, Novotnou, Beránka, Waldaufa, Kokeše, Pěčkovou, Tůmu a další a další (prosím za prominutí, že si nyní v té rychlosti, kdy píšu tento článek, nevzpomenu na Vás všechny další).

Moc Vám všem děkuji za Vaši obrovskou snahu, úsilí a péči nás co nejvíce naučit, vysvětlit, za Vaši bezměrnou trpělivost s námi. Obrovsky si toho vážím a MOC DĚKUJI. Vzdělání, to základní (nejdůležitější) a střední, gymnázium (veledůležité) jsem získal ve Šluknovském výběžku (Rumburk), v okrese Děčín, v kraji Ústí nad Labem, v ČSSR (Československé socialistické republice). Šluknovský výběžek, nebo-li území tak zvaných Sudet. Mnoho a mnoho bych mohl psát a vyprávět o tom, jak se žilo v tomto prostoru, na hranicích s Německem (NDR) a Polskem. Předtím, tedy krátce před válkou, za války, po válce, v období budování socialismu. Ano, moji prarodiče přišli z českého vnitrozemí osidlovat po válce české pohraničí, přišli do tzv. Sudet (tento název se mi ale vůbec nelíbí, daleko vhodnější je používat jen název ─ české pohraničí) a zůstali zde. Hodně bych mohl vyprávět, přemnoho… Ale o tom nechci psát. Vrátím se k tomu komunismu…

Mám, jak jsem psal, ještě velice dobré, klasické vzdělání. To, co mě a nás tehdy učili, si stále velice dobře pamatuji. Proto tvrdím a budu tvrdit a hádat se s každým, že dosud komunismus nebyl nastolen a zaveden v žádné zemi na světě! Komunismus je, nebo měl být, takový spravedlivý společenský sociální systém, ve kterém například neexistují naprosto žádné peníze!! Žádné banky!! Toto je, nebo měl být jedním z hlavních znaků toho komunismu!! Všichni lidé zodpovědně a co nejlépe podle svých schopností pracují pro všechny, pro celou společnost, pro blaho všech, nejen pro sebe! Za to pak od společnosti dostávají vše nezbytné, co potřebují k životu a pro svůj rozvoj a uspokojení své rodiny a dětí. Existuje absolutní rovnoprávnost. Výrobní prostředky jsou společné… A další a další a další.

Komunismus nebyl a není nikde na světě. Je to, zdá se mi, utopie. Neboť lidé jsou hlupáci, nikdy nedojdou k tomu stádiu, k tomu uvědomění, neokrádat jeden druhého, neoblbovat chytřejší méně chytrého a neparazitovat na něm. Nevykořisťovat druh druha, nebohatnout a nekořistit na slabším, méně zdatném. Ano, je to utopie, neboť lidstvo nikdy nebude na takové intelektuální vyspělosti, aby vůbec někde byl nastolen komunismus. Znovu opakuji a ZDŮRAZŇUJI – komunismus dosud nebyl nastolen nikde na světě, nikde na světě neexistuje a není možné, aby někdy existoval. Ale jako celosvětový strašák je zneužíván a funguje dokonale. Pod pláštíkem boje proti komunismu byly spáchány ty největší zločiny proti lidskosti.

My jsme žili před tragickým 17. listopadem 1989 v Československé socialistické republice (ČSSR) šťastně, pokojně a spokojeně v socialismu, v socialismu, který měl ještě přesnější název – reálný socialismus. Ano, v tomto období reálného socialismu jsme žili. A velice dobře.

Ale všichni ti manipulátoři („Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tak danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou.“) a demagogové („Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.“ H.L. Mencken) nám podsouvají a vnucují, že jsme žili v komunismu.

Evropou obchází strašidlo – strašidlo komunismu (toto je první, úvodní věta z Manifestu komunistické strany, který byl poprvé vydán v Německu dne 21. února 1848 jeho autory Karlem Marxem a Bedřichem/Friedrichem Engelsem, hned pak byl vydán i v USA a v Anglii). Ke svaté štvanici na toto strašidlo se spojil celý ten západní „civilizovaný“ svět v čele s USA (anglosaský svět), aby všechny své zločiny proti lidskosti (genocidy celých národů, jejich plné kolonizace), všechny své válečné zločiny, při kterých rabovaly, drancovaly a vykrádaly zdroje a bohatství jiných zemí, při kterých okupovaly a okupují dosud cizí státy, při kterých zotročují, znásilňují a vraždí původní obyvatelstvo, při kterých z prosperujících a rozkvétajících zemí dělají své kolonie, zamaskovaly před světovou veřejností a přikryly tak pláštěm – prý bojem proti komunismu!!

Please publish modules in offcanvas position.