Statistika vakcinace: Čím více se očkuje proti C-19, tím více je nakažených a mrtvých

2021 01 09 03Prof. Valentin Katasonov (ZDROJ) 

Vakcíny mRNA mají jasně negativní účinek!

Valentin Katasonov vyvozuje z analýzy veřejně dostupných statistických údajů naprosté selhání účinnosti vakcín proti covid-19. Jaká je asi značně zkreslovaná a utajovaná skutečnost?

Očkování proti COVID-19 začalo celosvětově v prosinci 2020. Nyní se blíží podzim roku 2021. Statistických údajů je dostatek a je na čase učinit první prokazatelné závěry.

K 21. srpnu 2021 byl celkový počet očkovaných osob na světě, pokud lze věřit statistickým údajům, 2.527 miliardy, z toho 1.9 miliardy plně očkovaných (dvě očkovací dávky). V relativním vyjádření je to 32,4 % a 24,4 % světové populace. Sečteno a podtrženo: téměř třetina světové populace byla naočkována vakcínou COVID-19 a téměř čtvrtina obyvatel planety dostala dvě dávky těchto přípravků, které mají údajně lidi chránit před nákazou.

- Vakcinační zaslepenost -

Je dosti šokující, že organizátoři a realizátoři očkovací kampaně pramálo sledují následné informace o výsledcích vakcinace. Přitom bychom velmi rádi věděli, jak očkování snižuje nemocnost a úmrtnost na COVID-19. A zda má vůbec v daném smyslu nějaký pozitivní účinek. Ostatně skeptici tvrdí, že vakcíny nejenže nepomáhají překonat údajnou „pandemii“, ale naopak podkopávají lidské zdraví a činí lidi zranitelnými vůči novým kmenům viru a dalším infekcím.

V některých zemích, kde očkování probíhá plnou měrou a kde je relativní úroveň proočkovanosti vysoká, zůstává počet obětí nemoci COVID-19 značně vysoký. Například v USA. Na začátku srpna dosáhly USA „minimální“ proočkovanosti, která je podle WHO nutná k zastavení „pandemie“ – 60 % obyvatel země. K 21. srpnu bylo očkováno 60,31 % obyvatel USA (z toho 51,14 % dvěma dávkami).

V počtu nakažených však USA stále vedou. K 23. srpnu tam bylo nakaženo celkem 38,55 miliónu lidí. USA jsou také na prvním místě v počtu lidí, kteří zemřeli po nákaze virem – 646 100. Tyto údaje představují 18,1 %, resp. 14,5 % z celosvětového objemu. Až do začátku srpna však očkování, pokud se držíte „minima“ 60 procent, neposkytovalo potřebnou úroveň ochrany před virem. Amerika se podle lékařských odborníků dostala do „bezpečné zóny“ dostatečné proočkovanosti teprve před třemi až čtyřmi týdny. Proto se nesmíme dívat na míru infekce a úmrtnosti za celou dobu, ale pouze za posledních několik týdnů.

Takové statistiky jsou k dispozici. Národní služby počítají počet nakažených a zemřelých za poslední den, za poslední dva dny, za poslední týden, za poslední měsíc. Navrhuji, abychom se nejprve podívali na míru nakažení virem COVID-19 v týdnu (16.-23. srpna) v těch zemích, které dosáhly požadovaného „minima“ 60 % proočkovanosti.

V tabulce, která zahrnuje 20 zemí, byl nejvyšší běžný výskyt v Izraeli (5321). Z více než dvou set zemí, pro které jsou k dispozici statistiky, mělo vyšší hodnoty pouze několik zemí:

 • Gruzie – 8332
 • Černá Hora – 5995
 • Kuba – 5798
 • Dominikánská republika – 5486

 

Relativní míra současné infekce covid-19
v zemích 
s nejvyšší mírou očkování proti viru

2021 09 02 04

 • Země jsou seřazeny sestupně podle míry očkování
 • Proočkovanost – počet plně nebo částečně očkovaných v % z celkové populace (v závorkách – plně očkováno) k 21. srpnu 2021
 • Relativní úroveň současné infekce s COVID-19- počet nakažených za týden (16.-23.8.2021) na 1 milión obyvatel.
 • Zdroje: minfin.com.ua, worldometers.info

A přesto byl Izrael v první polovině roku vyzdvihován jako země, která je v proočkovanosti před zbytkem světa, a byl dáván za vzor. Izrael byl považován za první zemi, která virus porazila. Žádného vítězství však nebylo dosaženo. Naopak Izrael se ocitl ve skupině zemí s nejvyšším současným výskytem tohoto onemocnění.

Pozn. Našeho Restartu: blíže ZDE, ZDE a ZDE


- Černé ovce a premianti -

V první dvacítce nejvíce proočkovaných zemí se podle úrovně výskytu virového onemocnění nachází na druhém místě hned za Izraelem Velká Británie (3309); na třetím místě jsou USA (2622). Pětici zemí s nejvyšší současnou mírou nakažených uzavírají Irsko (2474) a Francie (2270).

Dokonce i v těch zemích, které dosáhly šedesátiprocentní proočkovanosti, jsou lidé stále nejen nemocní, ale také umírají. V USA zemřelo za týden (16.-23. srpna) 5416 lidí. A o týden dříve 4742. Celkem za čtrnáct dní zemřelo asi 10 tisíc lidí. Část z nich zemřela po očkování proti covid-19.

Podobná situace je i v Izraeli, kde během dvou týdnů zemřelo na nákazu virem 288 lidí. Ve Spojeném království je to 1320 osob a ve Francii 1091 osob.

Vedle toho se ukázalo, že existuje několik zemí, kde je aktuální (týdenní) míra infekce stabilně nulová nebo téměř nulová. Jedná se o Kamerun, Sýrii a Tanzanii. V čem spočívá tajemství jejich epidemiologického blahobytu? Že by je chránila nějaká jiná zázračná vakcína než ta, kterou používají země z top20 (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Johnson-Johnson)? Ne.

2020 01 26 02Tajemství spočívá v tom, že tyto země nepoužívaly téměř žádné vakcíny. Zde jsou údaje o proočkovanosti (v %):

 • Kamerun 1,25 (0,26)
 • Sýrie 0,08 (0,05)
 • Tanzanie 0,35 (0,35)

V některých dalších rozvojových zemích je současná týdenní míra šíření nákazy čistě symbolická:

 • Madagaskar – 1
 • Papua-Nová Guinea – 0,5
 • Súdán – 2
 • Niger – 2

No a míra proočkovanosti v těchto zemích je také čistě symbolická:

 • Madagaskar 0,69 (0)
 • Papua-Nová Guinea, 1,01 (0,23)
 • Súdán, 1,43 (0,41)
 • Niger, 1,59 (0,34)

 

- Důsledky očkovacího tsunami -

Nespěchám se závěry. Pouze upozorňuji, že WHO a další mezinárodní organizace vytrubují, že pokud splníte 60 % očkovací plán, pandemie bude pryč.

Spojené arabské emiráty dokonce překročily svůj plán: do začátku léta bylo očkováno 80 % populace (a 70 % s plným očkováním). Současná míra šíření infekce zde však zůstává na úrovni 758 nakažených na jeden milión obyvatel. Takto vysoká průběžná míra se nevyskytuje ve dvou třetinách sledovaných zemí (207 zemí). Spojené arabské emiráty jsou bohatý stát, o kterém se říká, že má vyspělou zdravotní péči. Nepodařilo se však nejen porazit virovou infekci, ale dokonce ani zastavit smrtnost. Během tohoto týdne (16.-23. srpna) došlo v SAE k 19 úmrtím v důsledku nákazy virem. Předchozí týden jich bylo 26. Odborníci mají podezření, že k úmrtím nedošlo v důsledku nákazy, ale po očkování, nicméně tuto příčinnou souvislost zdravotnické orgány v SAE i WHO tají.

Z analýzy (oficiálně vydávaných) statistických údajů vyplývá, že existuje přímá úměra mezi mírou očkování a současnou mírou šíření infekce. Jinými slovy: čím více dávek vakcíny bude aplikováno, tím vyšší bude počet nakažených. Statistiky nepřímo potvrzují, že vakcíny oslabují imunitu snížením ochranné bariéry proti viru covid-19.

A to jsou oficiální čísla. Jaká asi jsou ta skutečná, tajená?

Please publish modules in offcanvas position.