NEVEŘEJNÁ DISKUSE    Dotazy a příspěvky ke zveřejnění nám zasílejte na e-mail nas-restart@yandex.comZa provozování webu se musí platit, prosíme případné dárce o příspěvek na účet 0529639103/0800. Děkujeme!

K tzv. vládní krizi aneb názor z našich řad

2019 07 13 01e až s podivem, že se nikdo z mluvčích Restartu, blíže nebo vůbec nevyjádřil k problému, který se začal nazývat prohlubováním vládní krize. Jsem toho názoru, že se v žádném případě nejedná o žádnou krizi, natož vládní.

Je zcela evidentní, že se jedná o rozpor mezi ČSSD a prezidentem republiky a tento zásadní rozpor je zneužíván pravicovými stranami k dalším útokům na předsedu vlády! Setrvání, či odvolání ministra kultury, které se vleče již delší dobu, je označováno jako protiústavní jednání ze strany prezidenta Zemana.

Dovolím si tvrdit, že bylo velmi správné rozvážné jednání prezidenta, že nepodlehl tlaku, ať již ČSSD, nebo pravicové opozice a neodvolal současného ministra A. Staňka a nedopustil tak bezvládí a chaos na ministerstvu kultury.

S odstupem času se ukazuje, že se nejedná o problém odvolání ministra, který navíc dělal svou práci odpovědně, ale zásadní problém se v plné nahotě jeví v navrženém kandidátovi na funkci nového ministra.

Vůbec se nedivím panu prezidentovi, že nechce připustit, aby se stal ministrem kultury člověk, který kromě toho, že nemá ani potřebné vzdělání, v této náročné oblasti nikdy nepůsobil. Že pan Šmarda není vhodný kandidát, ví samozřejmě i předseda vlády, který mimochodem odpovídá za celou vládu, tedy i za jednotlivá ministerstva a v jehož zájmu je požadovat od předsedy koaliční strany návrh na takového člověka, který bude pro vládu, tedy pro občany přínosem a ne si sám sobě komplikovat život, že bude souhlasit i se špatným návrhem jenom proto, aby udržel koalici. Jeden konkrétní příklad už všichni známe. Je to pan Petříček, prodloužená ruka pana Pocheho.

Nelze se divit, že ta tzv. demokratická opozice je rozhněvaná, že jim pan prezident překazil jejich plány a nejmenoval do funkce jejich člověka (i když je z ČSSD) a který má vazby na pana Hermana, Bělobrádka atd., které zajímá Posselt a jeho vztah k Benešovým dekretům.

2019 07 13 02ředstavitelé KSČM se sejdou 16. července se zástupci hnutí ANO a budou vyhodnocovat plnění dohody o toleranci menšinové vlády. Souhlasím, že je důležité jednání o návrhu na ústavní ochranu vody a další body toleranční smlouvy, ale moc bych prosil, všechny členy strany ─ účastníky tohoto jednání za KSČM, podpořte veřejně a s plnou odpovědností názor pana prezidenta, že návrh na pana Šmardu jako ministra kultury je špatný. Samozřejmě je mi známo, že do kádrových záležitostí jiných stran nemáme mluvit. Ať pan prezident slyší, že v tom není sám!

Josef Albrecht