HISTORIE JE UČITELKOU ŽIVOTA

2020 09 28 05Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

Je, i když nám dává často převážně záporné příklady a ukazuje, jak se útisk a potlačování národa opakuje. Jen kulisy se mění.

Vynikající svědek o dezinformačním a dehonestujícím působení moci je Karel Havlíček Borovský.

O tom, jak nová moc zatracuje minulé hrdiny i jejich ideály a zásluhy a jak zveličuje jejich nedostatky (a nemůže-li je nalézt, tak si je vymýšlí) napsal Havlíček pár epigramů. Uměl působení nových vládců pojmenovat, vyjádřit i zobrazit. Připomeňme si jeho verše:

2021 02 21 40Účinky Bělohorské bitvy

Pokavád se s Čechů kacířství nesmeklo,
měli v Čechách nebe a po smrti peklo.
Co nám, Ferdinande, Pán Bůh poslal tebe,
máme v Čechách peklo a po smrti nebe.

Změna moci

Dělají si nové bohy pro svoje pohodlí,
koho včera oběsili, k tomu se dnes modlí. ...
V hlavní věci byli všichni stejného mínění,
bez boha se sprostým lidem není k vydržení. ...
Věje vítr od západu, v Kyjevě se práší,
každá firma haní jiné, sama se vynáší. ...
Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinak.
Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák.

Moc prosazuje své zájmy a vládne idejím, říká politická analýza. K mocenské vládě idejím patří i přepisování dějin, dehonestace hrdinů a kult zrádců a nepřátel i adorace kolaborantů. Tak vládnou též dnešní nepřátelé našeho národa. A co se jich vyrojilo! Jako za Havlíčka.

Please publish modules in offcanvas position.