ÚMRTNOST V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1918-2020 podle Českého stat. úřadu

2021 01 03 02íže uvedený graf říká, že úmrtnost v r. 2020 byla stejná nebo o něco nižší než v letech 1981-1990. Jinak řečeno, vládou ČR VYNUCENÁ celospolečenská omezení NEMAJÍ se zdravotním stavem obyvatelstva vůbec nic společného. Graf zvětšete kliknutím myši.

2021 02 28 10