Dotazy občana adresované Vládě ČR a MŠMT

2020 12 22 03roč mají sedět děti a studenti ve školských zařízeních v roušce, když budou negativně testováni?

2020 12 22 03roč nejdeme cestou důvěry rodičů v testování, to znamená, proč nepreferujeme testování výplachem úst v domácím prostředí?

2020 12 22 08no, tato cesta by představovala důvěru v rodiče i děti a zároveň by se jednalo o neinvazívní sběr vzorků. Pan ministr snad tuto důvěru v rodiče a zájem o jejich (spolu)zodpovědnost nemá? Pak by měl odejít…

2020 01 26 02Jak bude nakládáno se vzorky po rozborech?

2020 01 26 02Co se s nimi dále děje?

2020 01 26 02Nemělo by nám to být sděleno?

Máme tady GDPR pro kde co, ale proč není jasně nastaveno, co se bude dít s odebraným genetickým materiálem dále?!!

Děkuji Vám za odpovědi na tyto zásadní otázky.

S pozdravem

Mgr. Marek Adam
Táborští vlastenci
ANS