Přišlo nám do pošty, aneb k ekonomickým dopadům "boje" s korónou

Velmi vážení soudruzi, soudružky, přátelé,

dovolte mi reagovat na článek Martina Nádhery ze dne 14.12.2020, kde popisuje, co by mělo být otevřeno v nouzovém stavu, atd.

Sám pracuji v gastronomii, a pokud se budou neustále cyklicky zavírat restaurace, hotely, tak samozřejmě to poškodí majitele, o tom není pochyb, ale.... na provoz celého hotelu je navázána spousta dodavatelů, od pivovaru, přes řezníky, velkoobchod, prádelnu, zelináře, nealko nápoje, víno, alkoholické nápoje, atd.

2020 12 17 04pakliže zůstanou tyto provozy zavřeny, zchudnou i dodavatelé. Snad mohu uvést konkrétní čísla, pracoval jsem v Německu, coby šéfkuchař hotelu, ročně jsem nakoupil u velkoobchodu Edeka zboží za cca 95 000,- eur, u zelináře to bylo cca 25-30 000,- eur, totéž u řezníka, nevím, kolik platil šéf u pivovaru, nealka, atd, tato čísla nemám k dispozici.

2020 12 17 11ojde tedy k výpadku tržeb i u nich. Neumím a ani si netroufám odhadnout celkový dopad na ony subjekty. Další věc je ta, že pokud bude vše zavřené, tak neodvedou daně zaměstnanci, zaměstnavatelé a tyto peníze pak budou chybět ve státním rozpočtu. Neumím odhadnout, kolik podniků zřejmě nepřežije ono neustálé otevírání a zavírání, kolik lidí se díky tomu ocitne bez práce, kolik lidí díky tomu všemu bude dostávat podporu od pracovního úřadu a kolik lidí se dostane do neřešitelných situací. Jen si troufám říct, že je to hra s ohněm, hra, která se mi vůbec, ale vůbec nelíbí.

Samozřejmě, nepodceňuji onen virus, vůbec si netroufám na toto téma mluvit, nejsem virolog. Určitě je škoda každého života, který byl zmařen díky Covidu, o tom nemá cenu diskutovat.

2020 12 17 04le opravdu mám velké obavy z ekonomických dopadů díky Covidu na celou společnost. Snad bych jen doplnil slova šéfů německých bank, se kterými jsem mluvil... v příštím roce lze očekávat značné zchudnutí společnosti, to postihne i střední třídu, lze tedy očekávat, že bude docházet k revoltám, k nepokojům ve společnosti. Sám bych si přál, aby k takovýmto jevům nedocházelo, to mi prosím věřte.

2020 12 17 04abych nekončil tak pesimisticky, tak mi dovolte, abych všem dobrým lidem, všem členům strany, popřál co nejhezčí prožití svátků Vánočních, klid, pohodu, především pak pevné zdraví, to je to jediné, co si nemůžeme koupit.

S pozdravem
Mirek Suchopár